strona została przeniesiona pod nowy adres

http://www.ronet.pl/nagroda_Nowy-kampus-Uniwersytetu-Warszawskiego-na-Ochocie_376.html