Konkurs na projekt hali sportowej w Tarnowie
wyróżnienie

<<< powrót
  • Pracownia urbanistyki i architektury Marek Solnica
Skład zespołu:
  • mgr inż. arch. Marek Solnica  
  • mgr inż. arch. Rafał Sokołowski 
Autorzy starali się sprostać oczekiwaniom inwestora i zaprojektowali obiekt o prostej, czytelnej formie, dobrze wpisujący się w otaczający teren. Pamiętając, że ma to być przede wszystkim obiekt sportowy, nadali mu dynamiczna formę, czemu służy nachylenie elewacji południowej oraz skos przechodzący w łagodny łuk skate parku, w elewacji północnej.

Jednorodność formy podkreślona została materiałami elewacji. Szczególną rolę odgrywa siatka elewacyjna, która porządkuje bryłę, a jednocześnie nadaje jej niebanalny wygląd.
Dzięki swej prostocie budynek nie jest konkurentem dla otaczającej przyrody.
Do obiektu prowadzą wejścia w postaci pochylni wkomponowanych w teren, które umożliwiają wygodną komunikację zarówno dla osób niepełnosprawnych, jak i w przypadku koniecznej ewakuacji.
Autorzy pomyśleli o rowerzystach i udostępnili im parking pod płytą strefy wejściowej.
W okresie letnim, na płycie strefy wejściowej przewidziana jest kawiarnia.
Elewacja północna zaprojektowana została jako element skate parku (rynna). Wokół obiekt otoczony jest zielenią.
ZAŁOŻENIA PROJEKTU

1.Stworzenie prostej neutralnej bryły budynku.
2.Wtopienie bryły w otoczenie (wykorzystanie nierówności terenu, zielonego otoczenia dużych przestrzeni – perspektywy widokowe).
3.Budynek bezpieczny i przyjazny niepełnosprawnym.
4.Maksymalne wykorzystanie przestrzeni (kubatury) przy jednoczesnym zachowaniu powierzchni zabudowy.
5.Wygoda i komfort widzów (przewyżka i obserwacja boiska – bardzo dobrze rozwiązane). Prostota ewakuacji, czytelność przestrzeni wewnętrznej.
6.Prostota funkcjonalna, w tym podział na:
kondygnacja
+/-0 - strefa szatni, sal siłowni i fitness,
+1 - hol z kawiarnią (strefa kibiców),
+2 - strefa sali wschodnich sztuk walki.

7.Czytelność rozwiązań przestrzennych zagospodarowania terenu.
8.Płynność formy architektury.
9.Uzupełnienie funkcji o dodatkowe propozycje – ścianka wspinaczkowa, loża vipów.
10.Prostota materiałów.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Koncepcja przestrzenna Tarnowskiego Centrum Sportu obejmuje trzy współdziałające i powiązane ze sobą obiekty:
halę sportową, stadion lekkoatletyczno - piłkarski, amfiteatr.
Wszystkie te obiekty połączone zostały ciągami pieszymi i pieszo – jezdnymi tworzącymi wraz ze swobodnie uformowanymi ścieżkami założenie parkowe.
Główną oś parku stanowi szeroki pasaż biegnący od stadionu do przystani jachtowej i leżącego tuż obok amfiteatru. Z wieloma małymi placami, zielenią niską, fontannami, ławkami, stać się ma on przestrzenią dla relaksu, wypoczynku a jednocześnie reprezentacyjną promenadą.
Swobodnie uformowane ścieżki parkowe wprowadzać mają w przestrzeń leśną, "dziką". Wijące się alejki łączą ze sobą leśne kawiarnie, małe punkty gastronomiczne. Aleje obiegają zbiornik wodny, a na jego brzegach rozszerzają się w piaszczyste plaże z zapleczem toalet i przebieralni.
Centrum rekreacji wodnej jest przystań jachtowo – kajakowa. Obiekt z keją wysuniętą w głąb zbiornika wodnego zamyka promenadę. Znajduje się tu również restauracja.
Amfiteatr to wkomponowany w zbocze schodzące ku wodzie, przykryty membranową powloką dachu obiekt ukryty wśród drzew parku z zapleczem i sceną od strony wody. Dach uformowany w strzeliste kształty niczym maszty jachtów bądź wysokie świerki powinien być mocnym akcentem przestrzennym wyłaniającym się znad drzew.
Stadion usytuowany jest w miejscu już istniejącego. Wały ziemne trybun zastąpione zostały lekką konstrukcją żelbetonową. Dach membranowy swoją formą nawiązuje do dachu amfiteatru. Stadion w kierunku wschodnim otwarty jest na park (wprowadza to zieloną przestrzeń do wnętrza obiektu). Od strony południowej połączono z trybuną stadionu zaplecze obiektu, hotel, centrum odnowy biologicznej.
Stadion posiada bieżnię lekkoatletyczną, ale umożliwia rozgrywanie meczy piłkarskich. Oświetlenie stadionu zamontowano na czterech wieżach.
Pomiędzy stadionem i amfiteatrem, na południe od promenady, zlokalizowano wielopoziomowy parking podziemny. Na dachu parkingu przewidziano funkcje boisk rekreacyjnych (siatkówka, koszykówka, tenis) lub mini golfa.
Obszary nie zalesione, w obrębie centrum sportu, to przestrzeń przeznaczona do swobodnego poruszania się ludzi, zielone łąki do zabaw, pikników, organizowania placów gier.
Na terenie całego kompleksu przewidziano ruch rowerowy. W obrębie dróg dojazdowych i głównych ciągów pieszych są to wyznaczone ścieżki rowerowe, na terenach parkowych ścieżki pieszo – rowerowe.
Główny dojazd do centrum odbywa się ulicami Piłsudskiego i Romanowicza. Teren w większości wyłączony z ruchu kołowego. Od ulicy Romanowicza dojazd do parkingów przed halą sportową i ogrodem botanicznym, a następnie pasażem pieszo – jezdnym do parkingu przed hotelem. Od ulicy Piłsudskiego dojazd do parkingu podziemnego oraz amfiteatru (zaplecze sceny).
Ogród botaniczny to obszar sąsiadujący z halą sportową. Dlatego, oba te tereny zaprojektowane zostały wspólnie. Istotne jest tu stworzenie dalekich perspektyw, otwarć widokowych, wpisanie hali w teren.
Od strony ulicy Romanowicza zlokalizowano wspólny parking dla samochodów osobowych i autokarów.
W narożniku południowo – wschodnim zlokalizowano pawilony wystawiennicze
proste transparentne bryły. Z placu pomiędzy pawilonami wkracza się do skate parku zlokalizowanego z północnej strony hali i małego boiska wielofunkcyjnego oraz zewnętrznej ścianki wspinaczkowej.
Hala zlokalizowana została w centralnej części terenu przewidzianego pod inwestycję, od strony zachodniej, wzdłuż ściany hali biegnie pasaż pieszo – jezdny; od strony wschodniej wpisana w teren rampa wprowadzająca kibiców na plac przed wejściem głównym (pod placem parking dla 102 rowerów).
Bryła hali od strony północnej łagodnie przechodzi w skate park, plac z rampami do skoków, najazdów. Ściana hali jest częścią mega rynny.
Na osi założenia (obok tylnego wejścia do hali) znajduje się zewnętrzna ściana wspinaczkowa.
Głównym założeniem dla całego terenu Ponadregionalnego Centrum Sportowo - Rekreacyjnego było ukrycie w zieleni, pomiędzy pagórkami, łąkami, lasem i wodą, obiektów kubaturowych widocznych od strony ulicy Romanowicza. Prostych w formie, ale im dalej w kierunku parku „rozedrganych”, "postrzępionych".
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl