Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji Bulwaru Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu
I nagroda

<<< powrót
  • Piotr Żuraw
Skład zespołu:
  • Piotr Żuraw (pagony)  
  •  
  • Skład zespołu:  
  • Katarzyna Dobiecka (dobra)  
  • Angelika Juszczyk (engine)  
  • Grzegorz Kaczmarowski (chudy)  
  • Michał Pietrzak (brodo)  
  •  
  • http://www.zurawarchitekt.pl/ 
Bulwar Xawerego Dunikowskiego, nabrzeże i rzeka tworzą jeden organizm. Organizm ten rozpatrywany jest w koncepcji jako całość. Kształt terenu opracowania daje możliwość w każdym jego punkcie obserwować linię brzegową, wodę i przeciwległą panoramę. Zaproponowane formy w sposób naturalny podążają za linią brzegową. Powierzchnię terenu potraktowano w sposób rzeźbiarski – projektując różnicę poziomów, rampy i schody – co tworzy wielopoziomowy system komunikacji na płaszczyźnie "reliefu".

1.Ciągi piesze i ścieżki rowerowe.
Przyjęto zasadę stopniowania prędkości: wzdłuż balustrady nabrzeża – wolny spacer, następnie deptak pieszy, dalej komunikacja pieszo–rowerowa i rowerowa. Projekt zachowuje ciągłość komunikacji od bulwaru wzdłuż ul. Grodzkiej, przez plac Polski, kładkę przy Zatoce Gondol, Most Pokoju do Mostu Grunwaldzkiego. Przy moście Pokoju zaprojektowano obniżenie i tunel pod jezdnią. W strefie I i II ciągi piesze i rowerowe zostały rozdzielone. W strefie III poprowadzono ciąg pieszo–jezdny. W strefie IV zaprojektowano ścieżkę rowerową od strony budynku. Na rampach i w tunelu przy moście Pokoju przewidziano ciągi pieszo-rowerowe.
2.Mury ceglane.
Zaprojektowano podwyższenie muru ceglanego w strefie I i II. W strefie I usunięto drzewa rosnące w sąsiedztwie muru co dodatkowo otwiera widok na rzekę.

3.Obniżenie w strefie II.
Zaprojektowano obniżenie nabrzeża na całej szerokości strefy II – tworzące amfiteatr nad wodą z przystanią. Stopnie obniżenia zaprojektowano z prefabrykatów betonowych z pasami szutrowymi i zielenią niską. Przy nabrzeżu przewidziano keje/pływaki do cumowania łodzi. Przewidziano lokalizację dla doprowadzenia wody i prądu do nabrzeża w postaci słupków z zamykanymi szafkami.

4.Kładka muzealna
Przewidziano renowację istniejącej konstrukcji betonowej. Posadzkę zaprojektowano z prefabrykatów betonowych z balustradą z tafl szkła hartowanego, mocowanych wspornikowo.
5.Moduły usługowo-gastronomiczne.
Przewidziano trzy lokalizacje dla opcjonalnych modułów usługowo-gastronomicznych. Moduły zaprojektowano w postaci szklanych prostopadłościanów. Konstrukcja pawilonów w postaci ramy z profili zamkniętych biegnących po krawędziach bryły. Przewidziano możliwość wpuszczenia pawilonu w posadzkę bulwaru – zrównując poziom podłogi z poziomem terenu.

6.Punkt informacyjny.
Zaprojektowano punkt informacyjny w postaci słupa szklanego prostopadłościennego z konstrukcją z profili zamkniętych. Wewnątrz słupa przewidziano zastosowanie monitorów LCD wyświetlających informacje o mieście.

7.Pomniki.
Przewidziano nową lokalizację pomnika-kamienia i pomnika "Obywatelom polskim..."
(wg zagospodarowania). Zaprojektowano miejsca dla przyszłych obiektów rzeźbiarskich.
8.Zieleń.
Przewidziano usunięcie części drzew z pasa przy nabrzeżu w strefie IV, a także z muru ceglanego w strefie I. Przewiduje się nowe nasadzenia uzupełniające ciągi zieleni wysokiej. W gazonach utworzonych w betonowych podniesieniach przewiduje się nasadzenia gęsto rosnących krzewów i bylin. W strefach I i II zaprojektowano trawniki na rusztach betonowych, tworzące bryły geometryczne o krystalicznych kształtach. Tworzą one ciąg zieleni wzdłuż ulicy, oddzielając bulwar od ruchu kołowego, a jednocześnie dają możliwość ciekawej eksploracji.

9.Oświetlenie.
Przewiduje się oświetlenie terenu dwoma rodzajami opraw: latarnie – w formie łamanych słupków (wg detalu) i oświetlenia liniowe wzdłuż linii muru ceglanego i stopni amfiteatrów (wg rysunku). Dodatkowo planuję się punktowe oświetlenie rzeźb z opraw montowanych w posadzce. Proponuje się iluminację budynku Urzędu Wojewódzkiego i Muzeum Narodowego.

10."Pufa miejska"
W strefie IV w osi wejścia do budynku zaprojektowano "pufę miejską", w postaci trzech piramidalnie leżących na sobie, obłych, betonowych elementów, wykończonych miękkim tworzywem Terraway (wg przekroju)

11.Nabrzeża w strefie IV podniesiono w stosunku do istniejących – kamiennych i wykończono drewnem. Zejście na nabrzeże zaprojektowano w postaci betonowych tarasów i ramp.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl