Konkurs otwarty, jednoetapowy, realizacyjny na koncepcję architektoniczną rewitalizacji centrum Myszkowa
Wyróżnienie honorowe

<<< powrót
  • M.O.C. Architekci
Skład zespołu:
  • Błażej Janik,  
  • Krzysztof Kaczmarczyk,  
  • Agata Machnio,  
  • Agata Wiatrek  
  •  
  •  
  • http://www.mocarch.pl/ 


Koncept osi miejskiej

Wspomniana „oś” ma swój początek i koniec, akcentuje także znaczące miejsca, które znajdują się na jej trasie. Punktem początkowym jest tu gmach biblioteki publicznej, który zaprojektowano w zaadaptowanym do nowej funkcji budynku dawnego dworca autobusowego. Za punkt końcowy obrano plac przed gmachem Urzędu Miasta. Pomiędzy tymi punktami a także na początku i końcu szlaku wyznaczono miejsca formalnie ważne (akcenty przestrzenne na osi). Ścieżka poprowadzona jest długą, wijącą się wstęgą ze stali cortenowskiej, co nawiązuje do dziedzictwa miasta związanego z przemysłem metalurgicznym. Kształt wstęgi jest zaprojektowany w sposób dynamiczny. Kolejne jej odcinki dostosowane są do kontekstu oraz funkcji przestrzeni. Wstęga jest rodzajem medium, na którym umieszczona jest informacja wizualna. Przy jej użyciu wita się przyjezdnych, buduje narracje – opowieść o mieście, prowadzi do kluczowych obiektów, przypomina sławnych mieszkańców.

Przybiera ona w kolejnych miejscach specyficzną formę, której towarzyszy przekaz informacyjny:
- Rzeźba przed biblioteką – początek biegu wstęgi jako początek historii miasta – typograficzny zapis miejscowości, które w 1924 r. weszły w skład Myszkowa.
- Fontanna na Placu Spotkań – urodzeni w Myszkowie – fontanna synonimem ziemi rodzącej wybitne jednostki. Wstęga przybiera postać „alei sław”, na której odbite są portrety i nazwiska znanych Myszkowian np.: Jan Jerzy Kułakowski, Włodzimierz Sokołowski, Magdalena Cielecka, ks. Adam Szustak, Ryszard Rudnicki.
- Łuk Powitalny przed Dworcem – Myszków wita przyjezdnych, podkreślając przy tym swoją wielokulturową tradycję, w języku polskim, jidysz, rosyjskim i niemieckim oraz w innych popularnych językach europejskich.
- Zatoka Historii Miasta – punkt informacji historycznej o mieście – wstęga układa się w tym miejscu w dwie unoszące się nad ziemią półkoliste zatoki. Pierwsza z nich opowiada o dziedzictwie przemysłowym miasta. (wyszczególniając przy tym historię kultowej Frani), druga wskazuje na rolniczy rodowód tych ziem. Treści nawiązujące do herbu Myszkowa zilustrowane są infografikami.
- Ławeczka Mieszkańca – na bokach ławeczki umieszczono informacje kierunkowe do kluczowych obiektów w mieście.
- Zadaszenie nad Woonerfem Kościuszki – przestrzenna konstrukcja zadaszenia ze stali corten, której towarzyszy typograficzna kompozycja dedykowana rzece Warcie, liternictwo umieszczone na elementach zadaszenia i pionowych filarach.
- Parking rowerowy – na ścianach wstęgi układającej się w oparcia dla rowerów umieszczone nazwy miast partnerskich wraz z odległościami od Myszkowa.

Oś miejska pełni rolę porządkującą przestrzeń, stanowi linearny akcent urbanistyczny, jest nośnikiem informacji wizualnej, przybiera formę rzeźby miejskiej. Forma elementu pasmowego, który pełni różne funkcje i utrzymany jest w jednorodnej stylistyce architektonicznej ma za zadanie spajać całe założenie.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl