Konkurs otwarty, jednoetapowy, realizacyjny na koncepcję architektoniczną rewitalizacji centrum Myszkowa
II nagroda

<<< powrót
 • PROLOG
Skład zespołu:
 • Mirabela Jurczenko  
 • Bartosz Kowal  
 • Wojciech Mazan  
 • Bartłomiej Poteralski  
 •  
 • http://www.prlg.pl/  
 •  
 •  
 • Centrum  
 •  
 • Projekt rewitalizacji centrum Myszkowa tworzy harmonijną przestrzeń publiczną w miejscu, które funkcjonuje jako najważniejszy węzeł transportowy miasta i regionu. Fragmentaryczność, będąca skutkiem przekształceń na skutek industrializacji w XIX wieku, uporządkowana została przy pomocy precyzyjnie dobranych posadzek, elementów małej architektury jak ławki czy podesty oraz elementów pionowych - lamp i dominant przestrzennych. Projekt koncentruje się na fizyczności powierzchni, ze świadomością zestawiając materiały skupia uwagę przechodniów na różnorodności przestrzennej i funkcjonalnej miejsca. Projektowany układ podąża i podkreśla kierunki obecne w przestrzeni, pozostawiając pierwotną funkcję placu jako punktu transportowego w jego rdzeniu. Punkty wejściowe placu zostały podkreślone fontanną i pomnikiem (poświęconym industrialnej historii miasta, autorzy proponują kopię lub zakup pomnika Światowita, wcześniej zlokalizowanego przy fabryce w Myszkowie), natomiast punkt centralny - plac przed dworcem - wysokimi latarniami. Nawiązują one do lampionów obecnych w przestrzeni centrum w latach powojennych, a ich stalowa konstrukcja odwołuje się do motywu kolejnictwa, motoru napędowego zmian Myszkowa w XIX wieku.  
 •  
 •  

Schemat formalny centrum miastaWiaty przystanku autobusowego oraz postoju rowerów flankują dworzec PKP, tworząc drugą, prostopadłą oś placu, która podkreśla historyczną bryłę budynku. Forma wiat odwołuje się do archetypu przystanku w Polsce, pionowe żaluzje daszku jasno wskazują funkcję transportową. Kolorystyka wiat i latarni utrzymana jest w szarościach stali.

Schemat posadzek przed dworcem PKPSchemat posadzek przy pasie zieleni od dworca PKP w kierunku ulicy KościuszkiPołączona przez nowe rondo, przestrzeń przed UM i Pomnikiem Poległych tworzy rozległy park, który przechodzi w zielony pasaż ulicy Kościuszki, kontynuując szpalerem drzew na placu i kończąc Parkiem przy Bibliotece - zamykając przestrzeń placu od wschodu. System zieleni uzupełniono o nasadzenia wzdłuż linii kolejowej oraz szpalery drzew w północnej części centrum.

Widok placu przed bibliotekąBiblioteka

Obecność biblioteki - obiektu stricte publicznego - na placu podkreślona została przy pomocy wieży- latarni, która pełni funkcję szybu windy, a w nocy jej górna, ażurowa część rozświetla sylwetę miasta, zdominowaną niegdyś przez kominy fabryk. Wieża wraz z cokołem budynku wykończona w gładkim betonie kontrastuje z historycznym obiektem (wykończonym tynkiem gruboziarnistym), tworząc strefę wejściową biblioteki.

Schemat formalny bibliotekiGłówne dojście do obiektu prowadzi od strony centrum przez nachylony plac, który przed wejściem od strony parku tworzy rodzaj otwartego amfiteatru, możliwego do wykorzystania w okresie letnim na prelekcje, spotkania czy kino letnie. Poziom 0 biblioteki - foyer - znajduje się na poziomie -1 byłego dworca, poddasze wykorzystano jako przestrzeń do instalacji technicznych.

Na poziomie +1 i +2 zaprojektowano główną wypożyczalnię w formie dwupoziomowej przestrzeni - atrium - otoczonego regałami książek, mającego dawać poczucie skupienia i umożliwiając łatwy dostęp do księgozbioru. Jest to najważniejsza przestrzeń budynku, z niej mamy dostęp do zamkniętej czytelni ogólnej oraz pomieszczeń cichej pracy i biurowych.

Zachowano główny układ konstrukcyjny obiektu, trójtraktowy podział oraz oś ściany podtrzymującej stropy. Kubatura obiektu została rozszerzona wyłącznie w poziomie cokołu o windę i toalety, tworząc od zewnątrz podest wejścia historycznego do dworca PKS (będącego w projekcie przebudowy bocznym wejściem dla pracowników biblioteki).

Sala czytelni bibliotekiBudynek B

Budynek B swoimi proporcjami nawiązuje do budynku biblioteki. Zaprojektowany został w sposób umożliwiający elastyczne dopasowanie do potrzeb najemców. Ze względu na wartość komercyjną poziomu 0, toalety publiczne umieszczono na kondygnacji -1, pozostawiając toaletę dla niepełnosprawnych na parterze, a osobne wejście gwarantuje niezależne funkcjonowanie. Kondygnacje +1 i +2 umożliwiają wynajem przestrzeni komercyjnie, przewidziano też możliwość transformacji w przyszłości na mieszkania komunalne (wariant opcjonalny).

Plansza 1 z 2

Plansza 2 z 2

Wszystkie plansze razem

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl