Konkurs na opracowanie kompleksowej koncepcji budowy zbiornika wodnego (rekreacyjnego) oraz zagospodarowania architektoniczno–urbanistycznego terenów wokół planowanego zbiornika w Mircu
II nagroda

<<< powrót
  • DRESLER STUDIO Architektura i Urbanistyka
Skład zespołu:
  • Grzegorz Dresler  
  • Marta Wójtowicz  
  • Agnieszka Latała 


Opis idei
Ideą projektu jest przede wszystkim szeroko pojęta integracja na kilku poziomach przejawiająca się w sferze społecznej, krajobrazowej i rekreacyjnej. Wizją projektu jest kompleksowa odnowa zdegradowanych obszarów, które wymagają reakcji ponieważ stanowią potencjał miejscowości Mirzec i są szansą na poprawę jakości życia mieszkańców i na przyciągnięcie turystów i inwestorów.

Integracja w sferze społecznej
Koncepcja zakłada korzystanie z odnowionego obszaru przez osoby różnych grup wiekowych; dzieci, nastolatków, dorosłych i osoby starsze, a także osoby niepełnosprawne i z niepełnosprawnościami, zarówno przez mieszkańców jak i turystów. Interesująca oferta rekreacyjno sportowa, zabawowa, miejsca odpoczynku wielu zachęci do wizyty w tym miejscu.

Integracja w sferze krajobrazowej
Istotne jest również zachowanie i utrzymanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych. W koncepcji planowane jest zastosowanie różnorodnej roślinności współgrającej z zastanym krajobrazem oraz elementami nowo wprowadzonymi w przestrzeń. Bogactwo roślin będzie pozytywnie wpływać na użytkowników i ich zmysły.

Integracja w sferze rekreacyjnej
Równie ważnym założeniem koncepcyjnym jest integracja w sferze rekreacyjnej polegająca na utworzeniu stref aktywności, tak rozproszonych, jak i przenikających się w całym terenie. Wobec tego, że wyznaczone strefy aktywności przenikają się wzajemnie, pobudzają do powstawania interakcji międzyludzkich. Wspomniane strefy są dedykowane dla osób preferujących spokój i wyciszenie a także dla osób wybierających spędzanie czasu w sposób aktywny i dynamiczny.


Opis istniejącego stanu terenu
Teren objęty konkursem znajduje się w miejscowości Mirzec, w województwie świętokrzyskim. Od strony zachodniej przebiega droga wojewódzka nr 744. Zastane środowisko jest niezagospodarowane i zdegradowane.


Opis projektowanego terenu
Niniejsza koncepcja przedstawia wizję nowoczesnej, atrakcyjnej i rekreacyjnej przestrzeni centrum Mirca cechującej się wysoką estetyką. Miejsce to ma szansę stać się wizytówką Mirca. Głównym założeniem koncepcji jest maksymalne zagospodarowanie potencjału zastanego obszaru poprzez wprowadzenie bogatej oferty sportowo-rekreacyjnej zintegrowanej z zasobami krajobrazowymi. Koncepcja ma na celu umocnienie i utrzymanie obecnych walorów krajobrazowych.

Celem koncepcji jest odzyskanie zdegradowanych obszarów i zagospodarowanie ich na potrzeby mieszkańców i turystów odwiedzających Mirzec. Stworzenie oferty turystyczno gospodarczej na rewitalizowanym terenie jest niezbędne w celu poprawy jakości sfery społecznej, rekreacyjnej, krajobrazowej i gospodarczej. Istniejący zdegradowany obszar jest typem terenu podmokłego, dlatego nadaje się do zagospodarowania jako zbiornik wodny, dla którego przewidziano funkcję rekreacyjną.

Przeprowadzone działania rewitalizacyjne pokazane w koncepcji pomogą spełnić wizję obszaru polegającą na ożywieniu centrum Mirca, podniesieniu atrakcyjności przestrzeni wiejskiej dla turystów i przyciągnięciu uwagi przyszłych inwestorów. Rewitalizacja pomoże wesprzeć rozwój lokalnych przedsiebiorców i zwiększyć ofertę usług publicznych. Całość zadania ma podnieść poziom życia mieszkańców.


W ramach zagospodarowania terenu zaprojektowano:
1) Zbiornik wodny – zbiornik rekreacyjny I o powierzchni minimum 6 500 m2 i głębokości 1,8m, zbiornik wodny II – kąpielisko dla dzieci o powierzchni minimum 3 500 m2 i głębokości 1,5m
2) Ciąg pieszo rowerowy wokół zbiornika wodnego z wjazdem z drogi wojewódzkiej
3) Kładkę dla pieszych wiszącą nad zbiornikami wodnymi schodzącą w strone wody stopniami w kierunku zachodnim
4) Altanę połączoną z tarasem drewnianym, molo i kładką pieszą, otoczoną zielenią szuwarową i łąkami kwietnymi
5) Zadaszony bar grillowy zlokalizowany w altanie biesiadnej
6) Plaże nad zbiornikami wodnymi będące miejscem rekreacji i relaksu
7) Drewniane pomosty – przystanie – na sprzęt wodny
8) Budynek zaplecza wraz z magazynem sprzętu pływającego oraz kawiarnią, małą gastronomią, magazynem i toaletami
9) Skatepark
10) Plac zabaw dla dzieci z urządzeniami linowymi i ścianką łukową do rekreacji aktywnej
11) Elementy małej architektury z przeznaczeniem wystaw plenerowych zlokalizowane naokoło ciągu pieszo rowerowego
12) Wieżę widokową z tarasami, ścianką wspinaczkową i początkiem zjazdu linowego
13) Boisko do siatkowki plażowej z ławkami dla widzów
14) Zjazd linowy o długości ok.160m
15) Rozarium
16) Ścieżkę zdrowia z siłownią zewnętrzną – 10 sztuk sprzętu do ćwiczeń
17) Główną bramę wejściową wykonaną z drewna, wraz z tablicami informacyjnymi
18) Parking zewnętrzny dla samochodów osobowych – 55 miejsc, dodatkowo 2 miejsca dla samochodów osobowych osób niepełnosprawnych


Na projektowany teren prowadzą dwa wjazdy dla samochodów – pierwszy, główny, od strony drogi wojewódzkiej nr 744 oraz drugi, dodatkowy połączony z wjazdem do istniejącego orlika od strony południowej. Główny wjazd prowadzi na parking z 50 miejscami postojowymi i 2 miejscami postojowymi dla niepełnosprawnych. Jest zaprojektowany równolegle do granicy boisk orlika. Dodatkowy wjazd prowadzi na parking, gdzie znajdują się pozostałe 5 miejsc postojowych.

Komunikacja w obrębie terenu konkursowego obejmuje ciąg pieszo rowerowy wokół zbiornika wodnego z wjazdem od strony drogi wojewódzkiej nr 744 z kładką pieszą przecinającą zbiornik na dwie części. Oś z kładką pieszą zamyka od strony północnej altana biesiadna, a od południa budynek zaplecza, w obrębie którego zaprojektowano place i ścieżki. Teren jest dostosowany do osób niepełnosprawnych – przewidziano pochylnie oraz dedykowane miejsca postojowe. Wejścia do budynków nie posiadają progów. Zastosowano nawierzchnie zróżnicowane kolorystycznie i fakturowo pozwalające na łatwiejszą orientację w terenie osobom z niepełnosprawnościami np. osobom niedowidzącym.

Obiekty projektowane w ramach zagospodarowania terenu – altana, budynek zaplecza, elementy małej architektury – zostały utrzymane w jednolitej i nowoczesnej stylistyce z wykorzystaniem drewna w naturalnym odcieniu.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl