KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ I ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZADANIA PN.: „BUDOWA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO SANATORIUM UZDROWISKOWEGO „ZIMOWIT” W DUSZNIKACH-ZDRÓJ”
III nagroda

<<< powrót
  • Pracownia Architektury - JAMS, architekt Mariusz Sługocki
Skład zespołu:
  • mgr inż. arch. Mariusz Sługocki  
  • mgr inż. arch. Anna Sługocka  
  •  
  • współpraca:  
  • mgr inż. arch. Marlena Stachoń  
  • mgr inż. arch. Agnieszka Szatkowska 


ZDROWIE
- stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu,
a nie tylko całkowity brak choroby, czy niepełnosprawności.

Każdy ma prawo do korzystania z najwyższego osiągalnego poziomu ochrony
zdrowia fizycznego i psychicznego.

zdrowie fizyczne - zdrowie psychiczne - zdrowie emocjonalne - zdrowie umysłowe - zdrowie społeczne - zdrowie duchowe
Przedmiotem opracowania jest koncepcja Zakładu Przyrodoleczniczego Sanatorium Uzdrowiskowego „Zimowit” z basenem leczniczo/rehabilitacyjnym, częścią zabiegowo-rekreacyjną oraz strefą zakwaterowania dla kuracjuszy. Budynek o funkcji sanatoryjnej zlokalizowany jest przy ul. Chopina 3 w Dusznikach Zdroju.


IDEA ROZWIĄZAŃ URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNYCH:
Zasadniczym celem proponowanej koncepcji jest stworzenie ciekawej bryły obiektu, harmonizującej z historyczną architekturą otaczającej zabudowy z akcentem nowoczesności oraz dostosowanie obiektu dla potrzeb przyszłych użytkowników, wg obowiązujących obecnie przepisów prawa, wymogów technicznych i norm budowlanych. Ideą projektu było stworzenie bryły, która naturalnie wpisze się w otaczający krajobraz, nie będzie konkurencją i dominantą dla istniejącej tkanki.

Kształt budynku jest zbliżony do prostopadłościanu z wysuniętym parterem w formie trapezu. Projektowany budynek połączony jest z istniejącym obiektem SU „Zimowit” nowoczesnym, przeszklonym łącznikiem z organicznym elementem (roślinnym – symbol przyrody), który pełni zarówno funkcję konstrukcyjną, osłonową jak i dekoracyjną. Motyw ten przechodzi (spływa) po elewacji z piętra na część parteru.

Budynek jest obiektem wolnostojącym, o wysokości ok. 16.5 m, trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, z dachem wielospadowym - mansardowym. Budynki będące w najbliższym sąsiedztwie, tzn. Pawilon I i Pawilon II w znaczący sposób wywarły wpływ na kształtowanie funkcji i formy projektowanego obiektu. Proponowany budynek historycznymi detalami nawiązuje do istniejącej zabudowy, natomiast duże przeszklenia, wysunięty parter oraz organiczne elementy nadają mu
nowoczesny charakter, a każdy ma prawo do własnej interpretacji takiego połączenia budynków – tylko pytanie, która jest właściwa?


SPOSÓB POWIĄZANIA Z TERENAMI SĄSIEDNIMI I OPIS ROZWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH, W TYM POWIĄZANIA Z ZEWNĘTRZNYM UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM:
Dojazd i dojścia do obiektu zapewnione są przez 2 istniejące wjazdy na teren działki, od strony południowo-wschodniej z ul. Wojska Polskiego oraz od strony północnozachodniej z ul. Fryderyka Chopina. W południowo-zachodniej części działki zlokalizowany jest nowoprojektowany parking na 12 m.p.. Na terenie zaprojektowany jest system ścieżek, aby kuracjusze mogli swobodnie poruszać się między budynkami Sanatorium i źródełkiem pitnej wody mineralnej.


PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY:
Obiekt ZPL-u uwzględnia pomieszczenia Przychodni Uzdrowiskowej do obsługi pacjentów ambulatoryjnych. Budynek przystosowany jest do obsługi zabiegowej ok. 200 pacjentów dzienne w systemie stacjonarnym i ambulatoryjnym (łącznie basen oraz strefa zabiegów fizjoterapeutyczno-balneologicznych) – na parterze. Na piętrze 1 zlokalizowano bazę hotelową przeznaczoną do zakwaterowania kuracjuszy, a na 2 piętrze dla gości.

Wszystkie strefy w budynku zostały zaprojektowane z myślą o swobodny i wygodnym poruszaniu się kuracjuszy po części zabiegowej. Pacjenci zakwaterowani w Sanatorium mają zapewnione wygodne przejście łącznikiem z innych budynków do nowoprojektowanej strefy zabiegowej.

Na parterze budynku zlokalizowane są 4 gabinety lekarskie, gabinet pielęgniarek, hydroterapia z basenem leczniczo-rehabilitacyjnym o wym. 12x6.25m, pow. 75m² i gł. 0.75-1.35m (kąpiele mineralne i solankowe, masaż wirowy kończyn dolnych i górnych, natrysk biczowy - szkocki, oraz aquavibron, pomieszczenia zaplecza basenowego – szatnie, toalety, pomieszczenia dla obsługi basenowej), Zakład
przyrodniczoleczniczy (kąpiele mineralne, kąpiele borowinowe, okłady borowinowe, kąpiele perełkowe, masaż klasyczny całościowy i częściowy, hydromasaż strefowy, hydromasaż suchy wibracyjny oraz masaże wirowe kręgosłupa, kończyn dolnych i górnych), fizykoterapia (gimnastyki indywidualne przyrządowe, inhalacje, kąpiele suche w CO2, zabiegi krioterapii ciekłym azotem, zabiegi fototerapii lampami sollux i bioptron, sala kinezyterapii do ćwiczeń grupowych wyposażona min. w drabinki, piłki lekarskie - rehabilitacyjne, taśmy do ćwiczeń, materace) oraz strefa relaksu –
wypoczynkowa. Hol główny z źródłem pitnej wody mineralnej, zaplecze sanitarosocjalne.
Wszystkie pomieszczenia zabiegowe rozmieszczone są tak by zapewnić jak największy komfort dla kuracjuszy.

Na piętrze obiektu znajduje się 21 pokoi mieszkaniowych dla kuracjuszy z pełnymi węzłami sanitarnymi (10 dwuosobowych, 6 trzyosobowe, 3 czteroosobowe, 1 sześcioosobowy) o powierzchniach od 16.61m² do 64.13m² oraz jeden apartament czteroosobowy z możliwością podziału na dwa mniejsze pokoje o powierzchni 35.34m². Dodatkowo w centrum kondygnacji zlokalizowana jest sala multimedialna/konferencyjna do 50 osób.

Na poziomie 2 piętra zlokalizowanych jest 20 pokoi mieszkaniowych dla gości z pełnymi węzłami sanitarnymi (9 dwuosobowych, 5 trzyosobowych, 4 czteroosobowe, 1 sześcioosobowy) o powierzchniach od 16.61m² do 64.13m² oraz jeden apartament czteroosobowy z możliwością podziału na dwa mniejsze pokoje o powierzchni 35.34m².

Na poziomie -1 zlokalizowane jest zaplecze dla personelu oraz pomieszczenia techniczne.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl