KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ I ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZADANIA PN.: „BUDOWA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO SANATORIUM UZDROWISKOWEGO „ZIMOWIT” W DUSZNIKACH-ZDRÓJ”
II nagroda

<<< powrót
  • M.O.C. Architekci
Skład zespołu:
  • Błażej Janik  
  • Krzysztof Kaczmarczyk  
  • Małgorzata Karolak  
  • Agata Machnio  
  • Martyna Wyrwas  
  •  
  • http://www.mocarch.pl 

Plan sytuacyjny


Stan istniejący

Obszar opracowania stanowi działka nr 112, obręb 0002 Zdrój w Dusznikach-Zdroju. Na wskazanym terenie znajdują się dwa budynki sanatoryjne (Pawilony I i II), będące w ciągłej eksploatacji przez Zamawiającego. Obszar sanatorium jest ogrodzony. Teren inwestycji podlega ochronie konserwatorskiej – obydwa pawilony wpisane są do ewidencji zabytków, objęte ochroną na mocy ustaleń planu miejscowego (strefa ochrony konserwatorskiej ścisłej „K”).

Założenia projektowe

Koncepcja zakłada realizację nowego budynku w południowej części działki (wypłaszczony niezabudowany teren), w miejscu, w którym przed laty mieścił się nieistniejący trzeci pawilon sanatoryjny. Obsługę komunikacyjną obszaru opracowania zapewnia ulica Chopina (istniejący wjazd na posesję) oraz ulica Wojska Polskiego (wyjazd od strony wschodniej).
Nowoprojektowana zabudowa stanowi uzupełnienie istniejącego założenia sanatoryjnego. Kompozycja składa się z czterech podstawowych elementów: budynku Pawilonu I, budynku Pawilonu II, projektowanego budynku Zakładu Przyrodoleczniczego oraz parterowego łącznika, który mieści równocześnie strefę wejściową do kompleksu oraz strefę basenu rehabilitacyjnego. Ów łącznik ma z założenia stanowić centralny punkt założenia, który spaja nową i starą zabudowę oraz usprawnia komunikację między pawilonami. Wartością dodaną jest taras rekreacyjny dla kuracjuszy, zlokalizowany nad łącznikiem i halą basenową.
Głównym celem projektu jest wykreowanie obiektów, które skalą będą dostosowane zarówno do istniejącego założenia sanatoryjnego jak i okolicznej, drobnej zabudowy. Stąd też zaproponowane rozwiązania projektowe (gabaryty projektowanych budynków, forma architektoniczna, jednakowy poziom okapu dachu, zastosowanie dachu spadzistego kopertowego).

Rzut poziomu -1 oraz parteru


Program użytkowy

Strefa wejściowa do kompleksu została wykreowana w parterowym łączniku, wiążącym Pawilon II z projektowanym Zakładem Przyrodoleczniczym. W części tej mieści się szeroki hol wejściowy z recepcją oraz strefą basenu rehabilitacyjnego z węzłem szatniowo-sanitarnym. Z holu możemy dostać się także bezpośrednio do części ogrodowej, zlokalizowanej po stronie wschodniej założenia.

Przedmiotowy budynek Zakładu Przyrodoleczniczego zaprojektowano jako trzykondygnacyjny z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony. W parterze budynku mieszczą się pomieszczenia strefy hydroterapii (gabinety zabiegowe wraz z zapleczami obsługi oraz salami wypoczynku). Na pierwszym piętrze zlokalizowano strefę fizykoterapii oraz gabinety lekarskie przychodni uzdrowiskowej. Na drugim piętrze i poddaszu użytkowym mieści się strefa zakwaterowania kuracjuszy.
Halę basenu rehabilitacyjnego zaprojektowano jako parterową, jednoprzestrzenną. Mieści ona nieckę basenową o powierzchni lustra wody równej 77m2 oraz wanny z hydromasażem (strefa jacuzzi). Hala posiada szerokie okna doświetlające z panoramicznym widokiem na zewnętrzną strefę ogrodową oraz świetliki zamontowane w powierzchni tarasu na dachu.

Na poziomie -1 zlokalizowano także salę konferencyjną / audiowizualną dla ok. 50 osób, umożliwiającą organizowanie spotkań, prelekcji czy wykładów dla gości.
Połączenie projektowanego budynku z Pawilonem II odbywa się zarówno w poziomie parteru jak i na poziomie piętra, za pośrednictwem tarasu rekreacyjnego dla kuracjuszy, który może także pełnić rolę zewnętrznej strefy wypoczynku pozabiegowego.

Rzut poziomu +1


Rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i instalacyjne

Budynek Zakładu Przyrodoleczniczego zaprojektowano w konstrukcji mieszanej (ściany murowane i żelbetowe, stropy międzykondygnacyjne żelbetowe, drewniana konstrukcja dachowa). Ze względu na kontekst urbanistyczno-historyczny zdecydowano o przekryciu obiektu dachem stromym kopertowym, krytym matową dachówką ceramiczną w kolorze szarym. Fasady budynku przewidziano jako tynkowane. Rytmiczne otwory okienne (stolarka okienna drewniana) zaopatrzono w opaski, które w zamierzeniu mają nawiązywać do podobnych akcentów na elewacji budynku historycznego.

Rzut poziomu +2

Rzut poziomu +3

Przekrój A-A

Przekrój B-B

Aksonometria założenia

Elewacja od strony ulicy Chopina

Widok strefy basenu rehabilitacyjnego

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl