Konkurs studialno-realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej basenu krytego w Piasecznie
I nagroda

<<< powrót
  • Maciej Popławski Pracownia
Skład zespołu:
  • Maciej Popławski 


Opis koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla całego terenu opracowania – część studialna i część realizacyjna.

Teren opracowania został zaprojektowany jako park miejski z centralnie usytuowanym stawem oraz pawilonowymi budynkami o funkcji sportowej i usługowej które zatopiono w zieleni. Łączy on miejskie tereny przy ul. Chyliczkowskiej i ul. Mazurskiej z nadrzecznymi, naturalnymi terenami nad rzeką Jeziorką. Z zachodu na wschód park gęstnieje, a dobór gatunków zieleni i jej rozplanowanie staje się coraz bardziej naturalne.

Zaprojektowane pawilony o funkcji sportowej zostały zlokalizowane, z pewnym wycofaniem, wzdłuż ul. Chyliczkowskiej i ul. Mazurskiej tworząc bufor dla strefy parkowej. Zespół basenowy został zaprojektowany przy skrzyżowaniu ulic. Zewnętrzne baseny rekreacyjne znajdują się od strony południowo-wschodniej budynku głównego, co zapewnia ich lepsze odseparowanie od ulic i naturalne zagłębienie w strefie parkowej. Dalej, wzdłuż ulicy Chyliczkowskiej zaproponowano miejsca postojowe dla strefy parkowej oraz kolejnych budynków – Hali sportowej oraz budynku Przystani kajakowej. Przy ul. Mazurskiej, w sąsiedztwie Perełki, zlokalizowano budynek Krytego lodowiska. W centralnej części parku znajdują się dwa mniejsze pawilony położone nad stawem – Pawilon gastronomiczny oraz Pawilon Sztuki z małą przestrzenią wystawienniczą i salą do spotkań.

W przestrzeni parku zaproponowano atrakcje parkowe dostosowane do jego zmieniającego się charakteru i gęstości. Bliżej zachodniej granicy znajduje się Siłownia zewnętrzna ze ściankami wspinaczkowymi, dalej Plac zabaw i amfiteatralne zejście do wody zlokalizowane nad Stawem. We wschodniej części znajdują się Polany piknikowe i miejsce do organizacji Wydarzeń plenerowych oraz Park Linowy. Na „półwyspie” między Jeziorką i Perełką znajduje się najbardziej naturalna część parku - Dziki las.

Komunikacja pawilonów parkowych odbywa się z ul. Chyliczkowskiej i ul. Mazurskiej. Wjazd techniczny na teren parku ograniczony jest wyłącznie dla pojazdów obsługi i realizowany jest poza głównymi godzinami odwiedzin parku.


Opis projektu zagospodarowania terenu dla części realizacyjnej

Budynek basenu został zlokalizowany zgodnie z obowiązującymi liniami MPZP w północno-zachodniej części obszaru opracowania. Budynek wycofano względem dróg lokalizując go pośród zieleni parkowej co nadaje mu charakteru pawilonu.

Główny dojazd do budynku zlokalizowano od ul. Chyliczkowskiej, od strony ul. Mazurskiej zaprojektowano dodatkowy wjazd co usprawnia funkcjonowanie budynku. Przy obiekcie zlokalizowano 109 miejsc postojowych oraz 3 miejsca postojowe dla autokarów. Główne wejście do budynku znajduje się od strony północnej, od strony zachodniej zlokalizowano wejście dla pracowników administracji, wejście boczne, wejście trenerów i ratowników oraz dostęp dla ratowników medycznych.

Projekt usytuowano z uwzględnieniem stron świata w pełni wykorzystując ich zalety. Od strony północnej zlokalizowano strefę wejścia oraz saunarium i pomieszczenia administracji. Hale basenowe zaprojektowano od strony południowej, z pełnymi wglądami na wschód i zachód. Baseny zewnętrzne, z dostępem zarówno z basenu sportowego jak i rekreacyjnego zlokalizowano od południowo-wschodniej strony budynku.

Ogrodzone baseny zewnętrzne znajdują się po południowo-wschodniej części budynku i dostępne są poprzez główne wejście od strony północnej. Wejście odbywa się przez zespół tymczasowych budynków zlokalizowanych pod zadaszoną strefą wejściową. Zaprojektowano kasy, zespół toalet, pomieszczenie ratowników i obsługi oraz przebieralnie. Część techniczna została zlokalizowana pod wyniesionymi tarasami basenów zewnętrznych.

Część zewnętrzna składa się z wyniesionych drewnianych pomostów zlokalizowanych wokół niecek basenowych (niecka do pływania, niecka dla dzieci, niecka dla osób nieumiejących pływać) oraz zielonych polan wypoczynkowych. Przestrzeń basenów połączona jest z budynkiem poprzez wejścia do hali basenów rekreacyjnych i sportowych. Na przejściu zaprojektowano bramki kontrolne.

Baseny zewnętrzne wydzielono od przestrzeni parku drewnianym trejażem nawiązującym do struktury i konstrukcji budynku. Otacza on tereny basenów stając się ich ogrodzeniem oraz budując kolejne plany przestrzenne i tworząc zadaszone strefy o kameralnym charakterze.


Opis rozwiązań architektoniczno – budowlanych

Budynek został zakomponowany, jako prosta bryła o charakterze pawilonowym. Dla jej optycznego zmniejszenia zastosowano zróżnicowanie wysokości poszczególnych stref oraz jej przecięcie wraz z przesunięciem. Przesunięcie wytworzyło dwie zewnętrzne przestrzenie - patio wejściowe oraz patio basenowe i umożliwiło zmniejszenie wielkości połączenia strefy basenu rekreacyjnego i sportowego. Dla klarownego spięcia całości obydwa patia otoczono zewnętrznym trejażem nawiązującym do konstrukcji budynku. Arkady wydzielają enklawy, w których zaprojektowana została zieleń wysoka. Rozwiązanie to ma na celu budowanie kameralnego charakteru zarówno wejść do obiektu jak również unikalnej atmosfery we wnętrzach obiektu.

Od strony materiałowej budynek potraktowano homogenicznie i kierując się zasadą szczerości materiałów. Główna konstrukcja budynku została zaprojektowana w układzie słupowo-ryglowym z elementów z drewna klejonego oraz stropów kompozytowych drewniano-betonowych. Znajduje to swoje odzwierciedlenie zarówno w materiale okładzin ścian we wnętrzach jak i w zewnętrznej elewacji obiektu. Takie podejście zapewnia wpisanie budynku w sielski krajobraz Piaseczyńskiego parku oraz stanowi ważny wkład w minimalizację śladu węglowego budynku.

Dachy budynku znajdują się na dwóch poziomach – bezpośrednio ponad parterem oraz wyżej, nad halami basenowymi oraz nad strefą widowni. Na niższych dachach zaprojektowano pokrycie warstwą wegetacyjną w systemie dachów zielonych, wyższa część wykonana jest jako stropodach odwrócony z wierzchnią warstwą żwiru.


Opis przyjętych rozwiązań funkcjonalnych

Funkcjonalnie obiekt został podzielony na cztery strefy spięte przestrzenią komunikacyjną. Wejście do budynku odbywa się poprzez szeroką, przeszkloną fasadę i prowadzi do przestronnego holu. Hol zaprojektowano, jako przestrzennie połączony z basenem sportowym i rekreacyjnym poprzez szerokie przeszklenia. Z holu, w sposób intuicyjny dostępne są wszystkie strefy. Na wprost znajduje się wejście do strefy buforowej z panoramicznym przeszkleniem i widokiem na basen sportowy. Strefa posiada częściowo podwójną wysokość zapewniającą kontakt wzrokowy z kibicami na trybunie. Z tej strefy dostępna jest poprzez szatnie strefa basenowa oraz strefa dla ratowników, trenerów i sędziów. Na tej samej ścianie skrajnie zlokalizowano wejścia na schody wiodące na trybunę sportową. Od strony wschodniej znajduje się przeszklenie z widokiem na baseny rekreacyjne oraz wejście do strefy saunarium. W części zachodniej zlokalizowano strefę administracji, która jest również dostępna bezpośrednio z zewnątrz.

Zespoły szatniowe zaprojektowano tak, aby umożliwić ich podział na dwie niezależne części. Ze strefy szatni dostępne są dwa zespoły sanitarne – męski i damski, obydwa przystosowane do osób niepełnosprawnych. Po wyjściu z szatni użytkownicy mają dostęp zarówno do strefy rekreacyjnej jak i sportowej, która wydzielona została dodatkowymi drzwiami. Rozwiązanie to ma na celu usprawnienie funkcjonowania basenu rekreacyjnego podczas zawodów pływackich.

Strefa zaplecza sędziów, trenerów i ratowników dostępna jest zarówno z głównego holu jak i bezpośrednio z zewnątrz budynku. Składa się z przestrzeni pracy i przestrzeni szatniowej. Po przeciwnej stronie wewnętrznego korytarza zlokalizowano dwie szatnie dla trenerów, ratowników i sędziów z szafkami i zespołem sanitarnym oraz szatnie dla personelu sprzątającego. Z korytarza tej strefy dostępne jest również zejście do podziemnej części budynku zawierającej podbasenie, pomieszczenia przyłączy oraz inne pomieszczenia techniczne.

Strefa basenowa składa się z dwóch części: Strefy basenu rekreacyjnego oraz Strefy basenu sportowego. Pomiędzy nimi znajdują się dwa szerokie przeszklenia z drzwiami dwuskrzydłowymi umożliwiające dowolne łączenie i dzielenie ze sobą tych stref. Taka funkcja może być pomocna zarówno w codziennym funkcjonowaniu basenu (oddzielanie strefy głośnej od strefy cichej) jak i podczas zawodów sportowych (zamknięcie strefy sportowej wyłącznie dla zawodników).
Hale basenowe zostały zlokalizowane z ekspozycja południową i przeszkleniami na każdej ze ścian zewnętrznych. W przesunięciu między strefami zlokalizowano zewnętrzny taras otoczony trejażem. W jego przestrzeni znajdują się tuby zewnętrznych zjeżdżalni. Obszar ten jest również bezpośrednio połączony z basenami zewnętrznymi.

Strefa rekreacyjna składa się z trzech niecek, dwóch wanien SPA oraz strefy zjeżdżalni rekreacyjnych. Nieckę do nauki pływania i rozgrzewki ze względu na jej charakter zlokalizowano bezpośrednio przy strefie sportowej. Wodny plac zabaw z licznymi atrakcjami wodnymi zlokalizowano w głębi strefy obok basenu rekreacyjnego i dwóch wanien SPA. Basen rekreacyjny został wyposażony w leżanki i siedziska do masaży powietrznych, gejzer, huśtawkę wodną, kaskady oraz inne atrakcje wodne. Przestrzeń dookoła tych dwóch niecek została pomyślana, jako plaża przeznaczona dla opiekunów i rodziców dzieci. W części południowej, przy zewnętrznym patio zlokalizowano strefę zjeżdżalni. Schody prowadzą na podest położony na wysokości 8.10 m, z którego dostępne są dwie zjeżdżalnie rekreacyjne o długości 60 m i 90 m. Wanny hamowne znajdują się po dwóch stronach schodów i umożliwiają użytkowanie bez krzyżowania się dróg komunikacji.

W północnej części strefy basenu rekreacyjnego znajduje się wejście do strefy saunarium wyposażone w bramki biletowe.

Strefa basenu sportowego znajduje się od strony południowo-zachodniej. Jej centralny element stanowi sześciotorowa niecka basenu sportowego o głębokości 2m, wymiarach 25x16m i powierzchni lustra wody 400m2. Nieckę wyposażono w słupki sportowe i liny nawrotowe. Basen zgodny jest z wymaganiami FINA. Dookoła niecki zapewniono obejście zapewniające wygodne użytkowanie. Na ścianie południowej zlokalizowano ławki dla zawodników. Od strony północnej znajduje się przeszklenie do strefy buforowej oraz dostęp do pomieszczeń trenerów, sędziów i ratowników. Nad nimi zlokalizowano trybunę dla kibiców dostępną bezpośrednio z holu. Trybuna składają się z miejsc siedzących dla 300 osób oraz dodatkowych 6 stanowisk dla osób niepełnosprawnych. Przewyżka trybuny zapewnia pełną widoczną wszystkich torów dla każdego z oglądających. Na tyle trybun znajduje się pustka z widokiem na strefę buforową oraz dostęp do windy i schodów prowadzących do holu. W tej części zlokalizowano również toalety dla widzów, pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenie porządkowe.

Strefa saun dostępna jest bezpośrednio z holu wejściowego oraz z przestrzeni basenu rekreacyjnego. Obydwa wejścia posiadają bramki biletowe. Przestrzeń saun została zaprojektowana w układzie cyrkulacyjnym z dwoma korytarzami po zewnętrznej stronie oraz funkcjami w środku. Szatnie zaprojektowano z podziałem na płeć, z każdej dostępna jest przestrzeń wydzielonych, intymnych pryszniców oraz toaleta. Przestrzeń dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Po przejściu przez szatnie możliwy jest dostęp do pokoi masażu. Pokoje posiadają możliwość ich podziału, wyposażono je w dwa prysznice. Dalej strefa prowadzi do nieco ukrytej od komunikacji przestrzeni saun. Zaprojektowano pięć saun: łaźnię parową, saunę infrared, saunę fińską, saunę fińską łagodną oraz biosaunę. Przed saunami zaprojektowana została strefa chłodzenia z wydzielonymi dyszami prysznicowymi o zróżnicowanym typie, wiaderkiem, studniami lodowymi oraz basenem schładzającym. Całość strefy zwieńcza wypoczywalnia z panoramicznym przeszkleniem otwierającym się na park. Możliwe jest również wyjście do zewnętrznego, zadaszonego tarasu, które ze względu na charakter przestrzeni może być użytkowane niezależnie od pory roku. Nad strefą saun zlokalizowano przestrzeń techniczną.

Biura i zaplecze socjalne pracowników zostały zlokalizowane w zachodniej części budynku, przy strefie wejściowej. Zaprojektowano trzy pomieszczenia biurowe do pracy, pokój spotkań, zespół toalet oraz pokój socjalny dla pracowników. Strefa posiada niezależne wejście z zewnątrz.

W części podziemnej, dostępnej z wydzielonego korytarza oraz z łatwym dostępem z dworu, zaprojektowano pomieszczenia przyłączy, pomieszczenia techniczne, magazynowe oraz podbasenie techniczne. Podbasenie w naturalny sposób dzieli się na dwie części – podbasenie strefy rekreacyjnej i sportowej. W strefie rekreacyjnej zaprojektowano dwa obiegi, z podziałem na obieg basenu do nauki pływania i wanien sportowych oraz na basen rekreacyjny i wodny plac zabaw. Obydwa obiegi posiadają niezależne zbiorniki przelewowe, filtry i zbiorniki popłuczyn. Podbasenie basenu sportowego składa się z jednego obiegu, posiada zbiornik przelewowy, filtry oraz zbiornik popłuczyn. W tej części zlokalizowano również pomieszczenia koagulantu, podchlorynu wraz z magazynem, generatora CLO2 oraz regulatora kwasowości wraz z magazynem. Przy wejściu do pomieszczeń znajduje się prysznic bezpieczeństwa oraz oczomyjka.

Zaprojektowany obiekt basenowy jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Każda ze stref wyposażona została w dostosowane szatnie, prysznice oraz ustępy. Większość funkcji została zlokalizowana na parterze. Trybuna, zlokalizowana na piętrze, dostępna jest za pomocą dźwigu osobowego.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl