Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kompleksu biurowego w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25A
Projekt konkrsowy

<<< powrót
  • THEZA Architekci
Skład zespołu:
  • Bartłomiej Zabój  
  • Łukasz Piankowski  
  •  
  • Wizualizacje:  
  • Karol Sabalczyk  
  •  
  • https://theza.pl/  
  •  

PRZESZŁOŚĆ - Kompleks Warszawskiej Gazowni zajmujący kilkanaście hektarów ograniczonych ulicami Kasprzaka, Bema, Prądzyńskiego i Krzyżanowskiego, to dziś jeden z najcenniejszych i najlepiej zachowanych zabytków architektury przemysłowej Warszawy przełomu XIX i XX wieku. Warszawska Wola wyrosła na przemyśle. Pozostałości zabytków, które możemy tutaj oglądać stanowią silny kontekst historyczny oraz niezwykły klimat przestrzeni zakładów, w których toczyło się niegdyś życie miasta. To one budowały tutejszą tkankę, czyniąc to miejsce wyjątkowym.

TERAŹNIEJSZOŚĆ - Krajobraz miejski Warszawy ulega ciągłej transformacji. Najczęściej zmiany te dokonują się na zasadzie kontynuacji, jednak w przypadku warszawskiej dzielnicy Wola jest to kształtowanie się nowoczesnego centrum miasta na terenach niegdyś przeznaczonych w głównej mierze pod przemysł. Najbardziej spektakularnym przejawem tego procesu jest dynamiczny rozwój zabudowy wysokiej, a tym samym zanikanie budynków przemysłowych, hal fabrycznych.

PRZYSZŁOŚĆ - Intensywna zabudowa Ronda Daszyńskiego, rewitalizacja fabryki Norbilna, kompleks Browarów Warszawskich…to tylko niektóre inwestycje, które juz dziś kształtuja przyszłośc dzielnicy.

Tworzenie nowego centrum na obszarach poprzemysłowych Woli – w bliskim sąsiedztwie śródmieścia – jest procesem bardzo wyrazistym, który oddziaływuje na cale miasto lecz niezwykle istotna jest pamięć o tożsamości miejsca oraz o ochronie dziedzictwa kulturowego.

IDEA:

Głęboka analiza kontekstu zadania projektowego doprowadziła do dwóch kluczowych wniosków. Z jednej strony w obszarze odnajdujemy jeszcze pozostałości architektury ceglanej, głównie XIX wiecznej, o charakterze industrialnym, z drugiej zaś obserwujemy gwałtowny przyrost nowej, głównie biurowej zabudowy, charakteryzującej się współczesnym detalem architektonicznym.

Sposób kształtowania bryły obiektu odzwierciedla warstwy historyczne, poprzez kolejno nakładane na siebie poziomy oraz wzajemne ich przesunięcia względem siebie otrzymujemy charakterystyczny kształt z zachowaniem ludzkiej skali i percepcji. Wyraźne oddzielnie zarówno formalne jak i materiałowe bryły budynku tworzy metaforę pomiędzy tym co było, a tym co przed nami.

Projektowany budynek wpisuje się w ideę odbudowy nowoczesnej Warszawy, ale jednocześnie pozostaje nierozerwalnie związany z miejscem, w którym się znajduje. Kubatura poczynając od parteru do trzeciej kondygnacji budowana jest wielowątkowo, forma złożona z kilku przesuniętych wzajemnie płaszczyzn jest wynikiem konsekwentnego stosowania określonych reguł, a nie odgórnie wymyślonej stylistyki, dzięki czemu staje się ponadczasowa. Nadwieszenia, podcień, przejście pod budynkiem, taras wszystko to podporządkowane zostało konkretnym uwarunkowaniom otoczenia, przez co budynek nie tworzy bariery architektonicznej tylko z nim koresponduje.

Osobny wątek stanowi części bryły nad trzecią kondygnacją, poszczególne piętra tworzą zwarty blok pokryty strukturalną, refleksyjną fasadą, kreując tym samym silny akcent kubaturowy, manifestujący narożnikową ekspozycję w kontekście urbanistycznym.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl