Konkurs architektoniczny na projekt budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4
Wyróżnienie

<<< powrót
 • BDR Architekci
Skład zespołu:
 • Autorzy:  
 • Konrad Basan  
 • Paweł Dadok  
 • Maria Roj,  
 •  
 • Współpraca:  
 • Aleksandra Nowotniak  
 • Tomasz Szmerdt”  
 •  
 • http://bdr-architekci.pl/  
 •  

1. Główne założenia

Zaproponowana zabudowa ukształtowana jest tak by sprzyjać i zachęcać do otwartej dyskusji, wymiany idei i informacji nie tylko pomiędzy wydziałami, ale także pomiędzy różnymi grupami społecznymi. Poprzez otwarty, ogólnodostępny charakter nowoprojektowany budynek ożywi i połączy fragmenty miasta, oraz społeczność Uniwersytetu Warszawskiego. Projektowany budynek międzywydziałowy jest ramą dla aktywnego życia studenckiego oraz miejskiego. Ma stać się katalizatorem dla szerszych przemian i porządkowania przestrzeni miejskiej.

2. Urbanistyka

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na Powiślu w pobliżu Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego. Będzie ona jego najdalej wysuniętym na północ obiektem na osi Uniwersyteckiej wzdłuż ulicy Dobrej.

Historycznie teren opracowania tworzyła zabudowa kwartałowa. W poprzek działki przechodziła ulica Marjenstadt prowadząca do Wybrzeża Kościuszkowskiego i dzieląca ją na dwa kwartały. Miała ona miejski charakter, a jej pierzeje wzbogacały szpalery drzew.

Celem projektu jest przywrócenie tego porządku przestrzennego poprzez silne zdefiniowanie projektowanego budynku jako dwóch kwartałów zabudowy oraz ukształtowanie byłej ulicy między nimi, która przywróci połączenie miasta z Bulwarami Wiślanymi.

3. Kształtowanie zabudowy/ program funkcjonalny

Projektowany budynek tworzą dwie bryły wpisane w kształt działki i obowiązujące linie zabudowy oraz przedzielone przestrzenią byłej ulicy Marjenstadt. Każda z nich to kwartał z własnym dziedzińcem (kwartał naukowy i kwartał studencki). W ten sposób wytworzone są 3 charakterystyczne przestrzenie główne: 2 kwartały i ulica. Każda z nich została zaprojektowana w odmiennym charakterze. Bryły połączone są ze sobą trójkondygnacyjnym łącznikiem, dodatkowo budynek łączy się z istniejącym budynkiem Łaźni łącznikiem na poziomie parteru.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl