Konkurs architektoniczny na projekt budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4
I miejsce

<<< powrót
 • BBGK Architekci Sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • Wojciech Kotecki  
 • Konrad Grabowiecki  
 • Jan Belina Brzozowski  
 • Mariusz Wronowski  
 • Aneta Kulesza  
 • Agnieszka Roś  
 • Martyna Dryś  
 • Dawid Roszkowski  
 • Filip Strzelecki  
 • Weronika Urban  
 • Aleksandra Cassino  
 • Aleks Kacprzak  
 •  
 • Konstrukcja i instalacje:  
 • Arup Polska - Wojciech Pruszkowski, Bartosz Marcol  
 •  
 • Ochrona przeciwpożarowa:  
 • Protect Tadeusz Cisek I Wspólnicy - Łukasz Bałaga  
 •  
 • Grafiki:  
 • Tomasz Trzupek  
 •  
 • Wizualizacje:  
 • Igor Brożyna  
 •  
 • Makieta:  
 • Piotr Musiałowski  
 •  
 • http://bbgk.pl/pl/  
 •  

TRZY AMBICJE

Przez lata istnienia budynki Uniwersytetu Warszawskiego spełniały nie tylko partykularne potrzeby, lecz także uwzględniały całokształt interesów i potrzeb społeczeństwa. Były wpisane w potrzebę harmonijnego rozwoju, dbając nie tylko o interesy własne, lecz również oferując wartość wniesioną do społeczeństwa i odpowiednią do czasów w których powstawały.

Lokalizacja nowego Wydziału jest miejscem szczególnym. Ze względu na swoją ekspozycję, podnóże Starego Miasta Warszawy pozwala na manifestację idei i potrzeb ważnych zarówno dla teraźniejszości, jak i przyszłości.

Uważamy, że to nie jest czas na budowanie ikon. Potrzebujemy budynków, które będą służyć zarówno nam, jak i wielu kolejnym pokoleniom. Aby najlepiej odpowiedzieć na przyszłe wyzwania, projekt został oparty na 3 głównych ambicjach: strukturze otwartej na przyszłość (zapewnienie funkcjonalnej elastyczności i realizację potrzeb, których teraz nie potrafimy przewidzieć), minimalizacji śladu węglowego (projektowanie struktury opartej na materiałach niskoemisyjnych), poprawie jakości życia człowieka (tworzenie budynku z troską o ludzi, którzy będą z niego korzystać).

URBANISTYKA

W budynku szczególny nacisk położony został na dostarczenie wysokiej jakości przestrzeni publicznych i wspólnych oraz ich klarowną dyspozycję. Podstawowym założeniem urbanistycznym budynku jest wyraźna kontynuacja ulicy Mariensztat w kierunku Wisły. Rozcięcie budynku w tym miejscu odpowiada na uwarunkowania historyczne, ale również stwarza potencjał przybliżenia miasta do rzeki. Na wyznaczoną w ten sposób, główną oś nanizane zostały place wejściowe oraz centralna przestrzeń wnętrza budynku - Agora. Drugą, poprzeczną oś wyznacza portyk istniejących Łaźni. Sam budynek poprzeplatany jest szeregiem dziedzińców o różnych charakterach, a stworzoną w ten sposób strukturę okala rama urbanistyczna, uzupełniająca utracony kwartał miasta.

FUNKCJA

Opierając budynek na otwartej strukturze, zapewniono pełną swobodę aranżacji przestrzeni. Umożliwiono także na zmianę ich w czasie: stopniowe otwieranie, domykanie lub rozbudowywanie. Najważniejszym miejscem spotkań i interakcji w budynku jest Agora. Znajduje się na przecięciu wewnętrznych uliczek otwartego parteru. Łączy place wejściowe i kieruje użytkowników obiektu na szerokie klatki schodowe, biegnące z parteru aż na dach budynku. Przestrzeń Agory otwiera się na wszystkie kondygnacje i łączy wizualnie wszystkie zaplanowane wokół niej bloki funkcjonalne. Struktura obiektu rozrzedza się ku wyższym kondygnacjom, tworząc dziedzińce i otwarcia o różnych przekrojach i charakterach.

ODPOWIEDZIALNE BUDOWANIE

Dbałość o przyszłość zdefiniowaliśmy nie tylko w rozwiązaniach funkcjonalnych, ale również w szeroko pojętej odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Wyrazem tej troski jest odpowiedzialne zarządzanie zasobami, dbałość o zapewnienie komfortu użytkowania oraz zrównoważone projektowanie.

Wynikiem poszukiwań umożliwiających odpowiedzialne zarządzanie zasobami było wprowadzenie hybrydowej konstrukcji drewniano-żelbetowej. Drewno zastosowano w najbardziej logicznych elementach konstrukcyjnych – belkach oraz hybrydowych, drewniano-betonowych stropach. Jednocześnie budynek został zaprojektowany w taki sposób, aby wszystkie rozwiązania konstrukcyjne można było wykonać alternatywnie w tradycyjnej technologii konstrukcji żelbetowej.

W projekcie przyjęto odpowiedni standard komfortu użytkowania obiektu. Rozrzeźbiona tarasami, pasmowa struktura obiektu oraz otwierające się ku górze atrium ze świetlikiem w dachu umożliwiają zapewnienie światła słonecznego wszędzie, gdzie jest to potrzebne. Jednocześnie w projektowanym budynku dążono do minimalizacji przegrzewania pomieszczeń oraz maksymalizacji komfortu akustycznego wnętrz.

Indywidualizacja przyjętych rozwiązań i zrównoważone projektowanie pozwoliły na zaprojektowanie budynku odpornego na nadchodzące zmiany.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl