Konkurs na projekt koncepcji architektoniczno-urbanistycznej sali koncertowo-konferencyjnej w Zielonej Górze
wyróżnienie równorzędne

<<< powrót
  • Strzelecki Biuro Architektoniczne
Skład zespołu:
  • autor projektu:  
  • mgr inż. arch. Mirosław Strzelecki  
  •  
  • konsultant w zakresie konstrukcji z drewna klejonego:  
  • dr inż. arch. Alicja Maciejko  
  •  
  •  
  • https://www.strzeleckimaciejko.com/  
  •  

Ideą, jaka przyświecała w trakcie tworzenia niniejszej koncepcji, było stworzenie budynku ikony będącego wyznacznikiem miejsca oraz marki miasta. Budynku, który jednoznacznie identyfikowałby miejsce tworzenia kultury w Zielonej Górze. Czy sie udało, pozostawiamy ocenie Jury.

A) OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU I ROZWIĄZAŃ URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNYCH.
Budynek zlokalizowano w miejscu istniejącego amfiteatru na osi istniejącego budynku ZOK. Przed budynkiem zaprojektowano plac wejściowy, stanowiący zarazem miejsce imprez. Zaprojektowano nową drogę kołową od ul. Niemena dla zaopatrzenia budynku.

Zgodnie z zapisem regulaminu zaprojektowano tylko parking dla autobusów, natomiast miejscem parkowania samochodów osobowych pozostaje istniejący parking amfiteatru, który w przyszłości powinien zostać zamieniony w parking podziemny wielopoziomowy, co zamarkowano w koncepcji. Przeniesienie pod ziemię parkingu pozwoliłoby na stworzenie prawdziwego placu imprez i koncertów.

B) OPIS ROZWIĄZAŃ PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO.
Salę koncertową zaprojektowano dla 2000 miejsc siedzących, oraz dodatkowe miejsca dla ludzi niepełnosprawnych. Zgodnie z zaleceniem Zamawiającego pozostawiono istniejącą scenę oraz wykorzystano istniejące w budynku ZOK garderoby. Geometrię sali koncertowej wytyczają: przewyżka promienia widzenia, oraz uwzględnienie możliwość zastosowanie sztywnych i twardych płaszczyzn pod dachem, kierujących dźwięk we wszystkie miejsca sali. Ukształtowanie podłogi widowni pokrywa się mniej więcej z nachyleniem istniejącej widowni amfiteatru i w połowie kończy się nieco ponad poziomem terenu przyległego (parking), co powoduje likwidację nienośnego nasypu istniejącej widowni. Ponieważ górny poziom widowni z powodów jak wyżej wyniesiony jest na 7,44 m nad poziom wejścia, co wymaga zrobienia górnego poziomu wyjść z sali, wykorzystano tą przestrzeń na zlokalizowanie pomiędzy tymi poziomami dodatkowej kondygnacji dla zlokalizowania funkcji: sal konferencyjnych, sal wystawowych, oraz magazynów tymczasowych. Te funkcje wzbogacają program konferencyjno wystawowy budynku.

W foyer głównym zlokalizowano: szatnie, WC, kasy i ochronę oraz garderoby tymczasowe służące także, jako wystawy tematyczne, lub inne. Zaleceniem Zamawiającego jest, aby sala koncertowa nagłośniona była w z zastosowaniem urządzeń elektroakustycznych i tak też przewidziano w koncepcji, jednakże salę ukształtowano tak, że umożliwia zamontowanie pod dachem ekranów akustycznych, które w znaczący sposób polepszę akustykę i pozwala na realizację różnych form występów, co pokazano na rysunkach. Zaleceniem Zamawiającego jest również, aby przewidzieć wydzielenie z widowni głównej mniejsze przestrzenie. Rozwiązano to poprzez zastosowanie akustycznych kotar, powszechnych w użytkowaniu obiektów konferencyjnych i sportowych, co pokazano na planszy nr 3. Przy wejściu do budynku zlokalizowano kawiarnie z dostępem z zewnątrz i od foyer. Dach kawiarni zaprojektowano w postaci stropu schodkowego. Przedłużając ten dach na nasypie gruntowym, niskim kosztem uzyskano taras - widownię zewnętrzną mieszczącą ok.400 widzów. Widownia ta, przy zastosowaniu mobilnej sceny, może służąc jako miejsce realizowania imprez plenerowych o których jest mowa w odpowiedziach Zamawiającego na pytania.

C) OPIS UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO BUDYNKU, WARUNKÓW P.POZ. ORAZ EWAKUACJI.
1. Wejście do budynku od istniejącego placu przy parkingu poprzez foyer i dalej schodami lub pochylniami na poziom środkowy sali, oraz klatkami schodowymi windami na poziom górny.
2. Ewakuacja z widowni sali koncertowej odbywać się będzie korytarzem holu głównego, wyjściami bocznymi w sali koncertowej bezpośredni na zewnątrz oraz klatkami schodowymi bezpośrednio na zewnątrz budynku. Sposób ewakuacji pokazano na rzutach.
3. Na obiekcie zaprojektowana będzie instalacja hydrantowa ppoż. wraz z zaworami hydrantowymi.
4. Oświetlenie ewakuacyjne.
5. Wentylację oddymiająca.
6. Instalację sygnalizacji pożarowej
7. Instalację wody do zewnętrznego gaszenia pożaru.

D) OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNO FORMALNYCH I TECHNOLOGII I KONSTRUKCJI

Wyraz architektoniczny budynku podyktowany został próbą stworzenia czystej uniwersalnej formy budynku a także zapewnieniu bezproblemowemu odprowadzeniu wód opadowych, śniegu oraz przez swą opływowość budynkowi odpornemu na wiatr.

KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE.
1. Konstrukcja budynku zaprojektowana została z ram z drewna klejonego, przekrytych blachą trapezową (ściany i dach), ocieploną wełną mineralną i pokryta dachówką metalową w rybią łuskę na podkonstrukcji. Wybrano ten rodzaj konstrukcji i technologii ze względu na zalety ekonomiczne i eksploatacyjne oraz łatwość i szybkość realizacji inwestycji.
Zaletami drewna klejonego są:

AKUSTYCZNE
Dzięki anizotropowej budowie drewno jest znakomitym materiałem stosowanym w pomieszczeniach wymagających dobrej akustyki (sale koncertowe, filharmonie, sale kinowe). Konstrukcje te pochłaniają również hałas i tłumią wibracje.

OGNIOODPORNOŚĆ
Drewno klejone warstwowo, po ostruganiu i załamaniu krawędzi, jest materiałem odpornym na działanie ognia. Podczas pożaru zwęglona zewnętrzna warstwa doskonale izoluje przenikanie ciepła oraz nie dopuszcza tlenu do części wewnętrznej przekroju i stanowi ochronę dla niespalonej nośnej części dźwigara. Proces ten zapewnia bez dodatkowych nakładów finansowych długotrwałą odporność elementów z drewna klejonego na działanie ognia, co stanowi dużą zaletę w stosunku do innych konstrukcji. Konstrukcje betonowe i żelbetowe podczas pożaru pękają a stal czy aluminium uplastycznia się.

TRWAŁOŚĆ
Drewno iglaste sosnowe rozkłada się po ok. 1000 lat a świerkowe po 900 latach. W Toruniu najstarsza więźba z drewna do dziś doskonale służy naszej społeczności, a była zamontowana w XIV wieku.

ESTETYKA
Duże znaczenie ma kolorystyka drewna, która odbierana jest przez człowieka jako ciepła, przyjazna i stwarza w pomieszczeniach poczucie komfortu psychicznego. Konstrukcje z drewna klejonego często nadają wnętrzom charakter ekskluzywny i praktyczny.

WYTRZYMAŁOŚĆ
Z drewna, dzięki małemu ciężarowi własnemu w stosunku do sztywności, można konstruować obiekty o dużych rozpiętościach. Na świecie i w Polsce jest wiele przykładów obiektów o dużych rozpiętościach (np. Hala sportowo-widowiskowa Łuczniczka w Bydgoszczy, rozpiętość dźwigarów ponad 80 m).

IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA
Współczynnik przewodnictwa cieplnego najczęściej stosowanych materiałów budowlanych kształtuje się następująco: drewno/beton/stal/aluminium - 0,3/1,5/50/175. Istnieje również możliwość stosowania konstrukcji z drewna klejonego zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach otoczenia.

EKOLOGIA
Każdy metr sześcienny drewna w okresie wzrostu wiąże około 0,9 t dwutlenku węgla i zatrzymuje go przez bardzo długi czas. Drewno wykazuje także doskonały bilans energetyczny. Na jego pozyskanie i transport zużywa się zdecydowanie mniej energii niż ma to miejsce w przypadku wszystkich nośników energii, co rzutuje wprost na ochronę środowiska.

BEZPIECZEŃSTWO LUDZI
W przypadku awarii drewno przed zniszczeniem ostrzega nas i "trzeszczy", co pozwala na wcześniejszą ewakuację ludzi.

EKONOMIA
Utrzymanie i eksploatacja obiektów z konstrukcją z drewna klejonego daje komfort długotrwałego okresu bez dodatkowych zabiegów konserwacyjnych. Lekkość konstrukcji pozwala oszczędzać już w fazie budowy, co ma wpływ na zastosowanie mniejszych fundamentów oraz wykopu.

W przypadku zaistnienia przyczyn obiektywnych (koszty, możliwości realizacyjne itp.), zmuszających do zmiany materiału ram nośnych sali koncertowej, można zastosować technologię żelbetową lub kratową stalową, co nie spowoduje zmiany formy budynku i jego podstawowych walorów funkcjonalnych i estetycznych. Elementy z betonu byłyby tynkowane tynkiem dźwiękochłonnym a elementy stalowe osłonięte wełną ognioodporną i płytami kartonowo-gipsowymi, cementowo-włóknowymi lub HPL.
1. Fundamenty, będą stanowiły stopy i ławy żelbetowe.
2. Widownia - płyta żelbetowa.
3. Słupy i stropy kondygnacji - żelbetowe.
4. Pochylnie wyjść ewakuacyjnych z betonu architektonicznego.
5. Fasady przeszklone w konstrukcji aluminiowej przeszklone szkłem strukturalnym.

WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE OBIEKTU
1. Podłogi foyer i komunikacji, natryskowe epoksydowe lub jastrychowe szlifowane.
2. Nawierzchnia podłogi widowni wykładzina dywanowa specjalna.
3. Nawierzchnia sceny deski drewniane sosnowe.
4. Nawierzchnia pozostałych pomieszczeń podłogi z wykładzin winigamowych.
5. Podłogi oraz ściany WC okładziny ceramiczne lub rulonowe PCV.
6. Ściany zewnętrzne z blachy trapezowej na ramach nośnych po analizie kosztów albo pozostawione zostaną w foyer jako gładkie lakierowane oraz perforowane lakierowane w sali widowni, albo oblicowane do wysokości "dachu" płytami kartonowo gipsowymi i tynkowane gładzią gipsową w foyer, albo tynkiem natryskowym dźwiękochłonnym w widowni sali koncertowej.
7. Ściany działowe; z płyt kartonowo gipsowych z konstrukcją z profili stalowych, częściowo z bloczków gazobetonowych i cegły. Wszystkie z podwyższonym stopniem dźwiękochłonności.
8. Ściany pomieszczeń malowane farbami a pomieszczenia mokre wykończone płytkami ceramicznymi lub wykładzinami z tworzyw sztucznych.
9. Drzwi wewnętrzne pełne do pomieszczeń metalowe wygłuszane, malowane proszkowo. Drzwi przeszklone z profili aluminiowych.

E) WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE OBIEKTU

1. W budynku przewiduje się w okresie zimowym stałe ogrzewanie pomieszczeń za pomocą centralnego ogrzewania oraz nawiewu ciepłego powietrza z centrali klimatyzacyjno-wentylacyjnej. Czynnik cieplny z sieci ciepłowniczej miejskiej, poprzez wymienniki ciepła zlokalizowane w węźle cieplnym dostępnym z zewnątrz budynku.
2. Obiekt będzie wyposażony w instalację kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej miejskiej, instalację wodociągową oraz deszczową.
3. Pomieszczenia w zależności od wymagań użytkowych będą wyposażone w wentylację mechaniczną z rekuperacją, grawitacyjną wymuszoną mechanicznie oraz instalację schładzającą powietrze. Centrale wentylacyjno — klimatyzacyjne zlokalizowano w pomieszczeniu wentylatorni na poziomie parteru i 2 piętra.
4. Cały obiekt będzie wyposażony w instalację elektryczną oświetleniową.
5. Obiekt powinien być wyposażony w instalację logiczną teleinformatyczną, sygnalizacji napadu i włamania.
6. Projektowany obiekt powinien być wyposażony w infrastrukturę monitoringową z terminalami w pomieszczeniach ochrony.
7. W budynku można zastosować, naturalne źródła energii w postaci paneli z ogniwami fotowoltaicznymi na szczycie dachu oraz powietrznych pompy ciepła.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl