Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-użytkowej dla inwestycji „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY AMFITEATR PRZY UL. PARKOWEJ 1 W RADOMIU”
II nagroda

<<< powrót
 • Limba Eko
Skład zespołu:
 • arch. Anna Husarska  
 • arch. Julia Szatko  
 • arch. Ewelina Proszkowiec  
 • arch. Aleksandra Lichoń-Romanek  
 •  
 • współpraca:  
 •  
 • konsultacja akustyczna:    
 • EWKAkustica    
 •    
 • konsultacja konstruktorska:    
 • mgr inż. Tomasz Rapa  
 •  
 • konsultacja konstruktorska membrana:  
 • k2 engineering  
 •  
 •  
 • http://www.arch-limba.pl/  
 •  
 •  
 • W konkursie nie przyznano I nagrody

   


SYTUACJA W TERENIE

Założeniem projektu, jakie postawili przed sobą projektanci, było zaprojektowanie budynku Ośrodka Kultury oraz Amfiteatru jako obiektu reprezentacyjnego, wyrażającego swoją funkcję ośrodka kultury niebanalną, silną formą architektoniczną, mogącą stać się ikoną kulturalną miasta Radomia. W poszukiwaniu inspiracji stwierdzono, że imprezą najsilniej kojarzoną z Radomiem jest słynny Radom Air Show i dlatego w zakresie formy architektonicznej inspirowano się formami związanymi z lotnictwem, lotem, skrzydłami. Z tego powodu przekrycie amfiteatru przyjmuje formę ptaka z dwoma skrzydłami, a rozbudowa budynku jest kontynuacją tej formy.

Opracowanie proponuje całkowicie nowy projekt funkcji budynku, którego główną ideą jest umieszczenie na jednej osi amfiteatru, sceny zewnętrznej, sceny wewnętrznej i sali 300-osobowej. Takie rozwiązanie powoduje, że całość funkcji zaplecza scenicznego jest najbardziej optymalnie rozwiązana, gdyż jest wspólna dla obydwu scen.

Ponadto połączenie sceny zewnętrznej i wewnętrznej stwarza bardzo ciekawe i wręcz unikalne możliwości w realizacji widowisk, gdyż istnieje możliwość (do decyzji Inwestora) połączenia tych scen za pomocą wrót lub ściany mobilnej, izolowanej akustycznie.

ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE BUDYNKU I TERENU ZAGOSPODAROWANIA.

Zagospodarowanie terenu.


Projekt zakłada przebudowę amfiteatru w stanie obecnym, z uwagi na wynikającą z ekspertyzy konieczność zagęszczenia gruntu nasypu i konieczność pogłębienia sceny. Scenę pogłębiono o około 3 m oraz nieznacznie zmieniono profil skarpy widowni. Obecnie amfiteatr przewidziano na 4546 miejsc w siedmiu sektorach na osobnych numerowanych krzesełkach plus 16 miejsc dla osób niepełnosprawnych na wózkach. W sektorze środkowym zlokalizowano platformę dla operatorów około 30 m2. Z wszystkich sektorów prowadzą drogi ewakuacyjne na zewnątrz amfiteatru, wg szerokości przewidzianych przepisami. W rzędzie najwyższym oraz przy scenie znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych. Do najwyższego rzędu prowadzi oprócz schodów pochylnia dla osób na wózkach.

Przekrycie amfiteatru zaprojektowano w formie stałej całorocznej membrany. Projektowana membrana jest to tak zwany dach motylowy, oparty na dwóch parabolicznych kratownicach i składający się z trzech części- część stała przez środek amfiteatru- jakby korpus motyla oraz dwa jego skrzydła boczne rozpięte na linach stalowych zamocowanych po zewnętrznym obrysie amfiteatru. W obrębie skarpy na zamknięciu amfiteatru od tyłu zlokalizowano po łuku amfiteatru budynki infrastruktury, zawierające toalety publiczne oraz małą gastronomię. Od strony południowej amfiteatru znajduje się mały teren parkowy, do którego mogą wjeżdżać pojazdy uprawnione w tym wozy transmisyjne oraz food-trucki. Na tym terenie można okazjonalnie umieścić kilkadziesiąt toi-toi. Znajdują się tam także parkowe ławeczki fotowoltaiczne. Budynki z infrastrukturą wyposażono w dachy zielone z roślinnością ekstensywną, co jeszcze lepiej wpisuje amfiteatr w ukształtowanie terenu. Projektuje się ogrodzenie terenu Ośrodka siatką obrośniętą zimozielonym bluszczem, stanowiącą od strony amfiteatru „zielony parawan akustyczny”. Od strony południowo- wschodniej znajduje się główne wejście do amfiteatru od strony parku. Tam też usytuowano główny parking dla samochodów osobowych.

Budynek Ośrodka Kultury zaprojektowano od strony ulicy na istniejącym murze oporowym wypełniając dotychczasową fosę, w taki sposób, aby główne do niego wejścia znalazły się bezpośrednio na poziomie ulicy Parkowej. Od strony ulicy Parkowej znajdują się wszystkie wjazdy na teren Ośrodka Kultury- wjazd dla gości-na parking oraz dwa wjazdy gospodarcze po obu stronach budynku. Oba wjazdy zakończone są placami manewrowymi do zawracania. Duży plac od strony zachodniej jest placem dostawczym dla potrzeb widowisk i imprez na obydwu scenach. Znajduje się tam brama dostawcza z podestem dostawczym połączonym bezpośrednio z magazynami obydwu scen . Ten teren nie jest dostępny dla gości, ale może służyć również jako miejsce postoju wozów transmisyjnych lub pojazdów uprawnionych. Mniejszy placyk od strony wschodniej, przeznaczony jest również dla pojazdów uprawnionych- wozów transmisyjnych, karetek i policji. Znajduje się tam także wyjście z poziomu -1 sali widowiskowej i po wydarzeniach mogą tamtędy wychodzić goście. Znajduje się tam również wejście do toalet wewnątrz budynku, które może być niekiedy udostępniane dla wchodzących z zewnątrz.

Od strony wschodniej powyżej tego placu znajduje się teren tarasowy, który zdecydowano się pozostawić jako dostępny teren publiczny. Na tych tarasach zaprojektowano niską zieleń oraz siedziska parkowe. Są to miejsca przy bardzo dużych imprezach, dla osób, które nie dostały się do amfiteatru. Nie ma stamtąd dobrej widoczności, ale można na przykład posłuchać muzyki.

Od strony ulicy Parkowej zaprojektowano reprezentacyjne przedpole budynku przed głównym wejściem, a także miejsca postojowe, miejsca dla niepełnosprawnych, stojaki rowerowe i zieleń.

W sumie zaprojektowano 76 miejsc parkingowych. Na terenie zagospodarowania starano się zachować możliwie wszystkie istniejące drzewa. Zachowano wszystkie drzewa znajdujące się w terenie poza projektowanymi budynkami .

Układ funkcjonalny budynku.

W części na poziomie -1 budynku zaprojektowano pomieszczenia zaplecza, magazynów i obsługi sali widowiskowej oraz sceny zewnętrznej a także niezbędne pomieszczenia techniczne. Od strony zachodniej znajduje się brama dostawcza dla sceny, magazyny, stolarnia, sala prób . Jest to część budynku dostępna dla obsługi i artystów. Od strony wschodniej znajdują się szatnie, toalety i hol dla gości oraz jedno z wejść na salę. Znajduje się tu także wyjście ewakuacyjne z budynku na teren przyległy.

Sala widowiskowa składa się z widowni dla 300 osób, proscenium oraz sceny. Widownia jest stała, z wyjątkiem pierwszych czterech rzędów, których fotele zaprojektowano jako mobilne. Dzięki temu, po zdemontowaniu tych rzędów można uzyskać pod sceną płaską przestrzeń na potrzeby niektórych inscenizacji czy eventów. Scena posiada dwie kieszenie boczne oraz możliwość połączenia ze sceną zewnętrzną wrotami izolowanymi akustycznie (do decyzji Inwestora).Od strony zachodniej na poziomie 0 znajduje się reżyserka. Pod widownią znajdować się będzie komora nawiewna dla wentylacji sali.

Budynek Ośrodka posiada wejścia główne na poziomie 0 bezpośrednio z ulicy. Na poziomie parteru znajdują się dwa główne wejścia na salę oraz obszerne foyer, hol reprezentacyjny z ladą recepcyjną. Na tym poziomie znajduje się też sala kameralna na 150 osób, wraz z zapleczem, małą szatnią i toaletą. Sala ta w miarę potrzeb może być wyposażona w demontowalny podest sceniczny (na który przewidziano pomieszczenie magazynowe) a także może być podzielona ściankami mobilnymi na dwie lub cztery mniejsze sale- pracownie czy sale projekcyjne.

Projektanci potraktowali tę przestrzeń w sposób bardzo elastyczny, gdyż również przewidziano możliwość otwarcia sali kameralnej na przestrzeń holu, aby uzyskać bardzo dużą przestrzeń wystawową czy bankietową.

Powyżej tego holu znajduje się antresola, dostępna przez klatkę schodową oraz windę, gdzie przewiduje się kawiarnię z zapleczem czy animatornię. Ta kawiarnia może stanowić bazę kateringową dla odbywających się na poziomie parteru imprez. Istnieje również możliwość połączenia tej antresoli z salą kameralną poprzez balkon czy nawet schody wewnętrzne- do rozważenia przez Inwestora.Kiedy w sali głównej nie odbywają się przedstawienia, istnieje możliwość wymknięcia przestrzeni kawiarni i holu, tak aby były dostępne z zewnątrz.

Dojazd i zaopatrzenie kawiarni przewiduje się od strony małego placu manewrowego z wejściem przez windę od strony wschodniej. Wschodnia część budynku na poziomie parteru jest przeznaczona od strony ulicy w całości na biura i pomieszczenia administracji. Od strony sceny natomiast znajduje się wydzielona część dostępna tylko dla artystów.

TECHNOLOGIA SCENICZNA.

Projektowana duża scena przewidziana jest na 300 osób widowni. Cztery pierwsze rzędy są demontowalne, pozostała część widowni jest stała. Widownia posiada 2 wejścia z poziomu parteru oraz wejście z poziomu -1, w tym także na miejsca dostępne dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się również pomieszczenie reżyserki, w pomieszczeniu tym przewiduje się zaprojektowanie nasłuchu scenicznego, pomieszczenie zostanie wyposażone w okna. W ostatnim rzędzie kilka demontowalnych foteli przeznaczonych jest dla możliwości umieszczenia pulpitu sterowniczego. Komin sceniczny ma wysokość użytkową 9,6 m, okno sceniczne ma szerokość od 8 do13,5 m a wysokość 7 m. Głębokość sceny wynosi 9,5 m.

ZAGADNIENIA AKUSTYCZNE.

Sala wielofunkcyjna koncertowo-teatralna


- ilość słuchaczy na widowni -300 osób
- kubatura akustyczna na jednego słuchacza dla funkcji koncertowej- ca 9m3
- kubatura akustyczna na jednego słuchacza dla funkcji teatralnej- ca 6m3
- czas pogłosu z publicznością dla funkcji koncertowej - Tmid500-1000Hz = 1.2s
- czas pogłosu,dla funkcji koncertowej bez publiczności, Tmid500-1000Hz = 1.4s
- czas pogłosu z publicznością dla funkcji teatralnej - Tmid500-1000Hz = 1.0s
- czas pogłosu,dla funkcji koncertowej bez publiczności, Tmid500-1000Hz = 1.2s
- charakterystyka czasu pogłosu prostoliniowa w funkcji częstotliwości w zakresie 125-4000Hz, z lekkim podwyższeniem czasu pogłosu w zakresie niskich częstotliwości i lekkim obniżeniem w zakresie wyższych częstotliwości.
- wskaźnik przejrzystości dźwięku -2 dB ≤ C80 ≤ +2 dB (dla funkcji koncertowej)
- wskaźnik zrozumiałości STI >0.7( dla funkcji teatralnej)

Adaptacja akustyczna:
- ukształtowanie sali w układzie poziomym i pionowym dla równomiernego rozprowadzenia energii dźwiękowej pierwszych odbić z estrady/sceny na widownię
- sufit - podwieszone w rejonie widowni elementy - stałe reflektory akustyczne odbijające dźwięk (drewno, gips), równomiernie nagłaśniające widownię, dla funkcji koncertowej podwieszone nad estradą na sztankietach demontowalne elementy
- ściany widowni i sceny odpowiednio ukształtowane w stosunku do źródeł dźwięku na estradzie/scenie w formie odpowiednio nachylonych ścian przyprosceniowych oraz na pozostałej powierzchni ścian w formie skrzydeł ze zróżnicowanymi, odpowiednio dobranymi drewnianymi ustrojami akustycznymi, odbijającymi, rozpraszającymi dźwięk oraz rezonansowymi ; w obrębie sceny sztywne ścienne zastawki dla poprawy wzajemnej słyszalności wykonawców,
- podłoga sceniczna – drewniana legarowa, ( deska sosna syberyjska lub okrętowa o grubości min. 5 cm, impregnowana, malowana na czarno)
- podłoga widowni- klepka na podkładzie izolacyjnym
- fotele drewniane, wyściełane
- reżyserka światła i dźwięku przy sali (sufit i ściany dźwiękochłonne na bazie sprasowanej wełny, podłoga wykładzina dywanowa).

Sala kameralna, wielofunkcyjna – animatornia

- ilość słuchaczy na widowni w układzie frontalnym – 150 słuchaczy
- kubatura akustyczna na jednego słuchacza -ca 6.5m3
- czas pogłosu - Tmid500-1000Hz = 0.8s (z publicznością)
- czas pogłosu- Tmid500-1000Hz = 1,0 ( bez publiczności)
- wskaźnik zrozumiałości STI >0.7
- charakterystyka czasu pogłosu w funkcji częstotliwości w zakresie 125-4000Hz prostoliniowa, z lekkim podwyższeniem czasu pogłosu dla niskich częstotliwości i lekkim obniżeniem dla częstotliwości wyższych.

Adaptacja akustyczna:
Idea adaptacji akustycznej sali – zapewnienie wielofunkcyjności i właściwego rozprowadzenia energii dźwiękowej w sali niezależnie od położenia i charakteru źródła dźwięku i odbiorcy( różne aranżacje Sali)
- demontowalna estrada i widownia, odpowiednie wymieszanie i dobór elementów akustycznych ściennych i sufitowych
- sufit – podwieszone elementy wszechkierunkowo rozpraszająco- dźwiękochłonne
- ściany – drewniane panele naprzemiennie dźwiękochłonne i rezonansowe
- dla frontalnego układu widownia- estrada – podwieszenie nad estradą drewnianego, demontowalnego ekranu akustycznego, nagłaśniającego równomiernie widownię pierwszymi odbiciami
- podłoga estrady – demontowalna, budowana z drewnianych podestów
- podłoga sali – klepka na podkładzie izolacyjnym
- widownia demontowalna – z wyściełanymi krzesłami
- możliwość podziału Sali demontowalnymi przegrodami.

Amfiteatr

- ilość słuchaczy około 4.500 osób
- czas pogłosu - Tmid500-1000Hz =1.8s (z publicznością)
- czas pogłosu - Tmid500-1000Hz =2.0s (bez publiczności)
- charakterystyka czasu pogłosu w funkcji częstotliwości w zakresie 125-4000Hz prostoliniowa, z lekkim podwyższeniem czasu pogłosu dla niskich częstotliwości i lekkim obniżeniem dla częstotliwości wyższych.
- wskaźnik zrozumiałości STI >0.6( przy wspomaganiu elektroakustycznym)

Rozwiązania akustyczne:
- Sufit nad widownią estrady i widowni membranowe zadaszenie.
- Sufit nad estradą w postaci podwieszonych elementów – ekranów akustycznych, załamane w przekroju poprzecznym tworząc formę np. wachlarza
- widownia amfiteatralna z siedziskami krzesełkowymi.

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE, INSTALACYJNE I MATERIAŁOWE.

Główna konstrukcja zadaszenia nośna składa się przestrzennego układu kratowego dźwigarów rurowych. Bazuje na dwóch kratownicach parabolicznych przestrzennych z rur stalowych w kształcie litery „V” spiętych tężnikami (również z kratownic przestrzennych) tworząc konstrukcję przestrzenną kratową. Pozostała część zadaszenia, dwa skrzydła po lewej i prawej stronie są to membrany antyklastyczne, będące wycinkiem paraboloidy hiperbolicznej. Membrany te zostały wstępnie skonsultowane przez specjalistów w dziedzinie tego typu zadaszeń i ich kształt został zaakceptowany. Membranę zaprojektowano z tkaniny (np. ze szklanego włókna pokrytej teflonem lub z membrany P/PVC- do decyzji na etapie projektu wykonawczego- obydwa materiały membrany odporne na działania atmosferyczne i niskie temperatury) rozpiętej pomiędzy łukami nośnymi a blokami kotwiącymi oraz słupami. Wzmocnienie i naciąg membrany stanowią stalowe liny nośne i brzegowe. Membrany podzielono na sektory co około12m.

Wentylacja mechaniczna sali koncertowej zrealizowana zostanie poprzez rozprowadzenia powietrza pod fotelami widowni. Przewiduje się system z urządzeniami w wersji ‘’low noise’’. Nawiew sali widowiskowej będzie realizowany pod fotelami widowni, z komory powietrznej pod widownią. W ramach rozwiązań energooszczędnych zmniejszających koszty chłodzenia istnieje możliwość częściowego wspomagania klimatyzacji za pomocą centrali rekuperacyjnej z niewielkim wymiennikiem gruntowym umieszczonym w skarpie od strony zachodniej między drogą gospodarczą a ulicą Parkową.

W zakresie rozwiązań zrównoważonego wykorzystania energii i OZE dodatkowo przewiduje się instalację fotowoltaiczną na dachu budynku. Na terenie parkowym zaprojektowano ławki fotowoltaiczne. Rozwiązania izolacji przegród zewnętrznych budynku, ścian zewnętrznych, przeszkleń i posadzek zaprojektowano biorąc pod uwagę optymalne oszczędności energii do ogrzewania i chłodzenia budynku.

Całość stylistyki Ośrodka Kultury jest bardzo konsekwentnie poprowadzona zarówno od zewnątrz jak i wewnątrz budynku i jest ograniczona do dwóch głównych materiałów/barw- związanych ze stylistyką nawiązującą do lotnictwa. Przeciwstawia się dwa zasadnicze materiały i kolory: biel i lekkość membran (jakby skrzydeł ptaka, motyla czy lotni) oraz rudy brąz blachy cortenowej, symbolizującej skrzydła samolotu. Tak od zewnątrz: membrany amfiteatru są białe a elewacje budynków rudobrązowe, obłożone blachą cortenową. W głównym holu ladę recepcyjną planuje się wykonać również z blachy a dekoracje kawiarni z białych -płócien. Kolorem towarzyszącym jest szary kolor, w którym projektuje się siedziska, zarówno zewnętrzne w amfiteatrze jak wewnętrzne wyściełane fotele sali widowiskowej oraz pufy kawiarniane.

Sala teatralna posiada naścienne drewniane ustroje akustyczne, zaprojektowane w formie załamanych skrzydeł, w kolorze rudobrązowym, z którym kontrastują panele akustyczne sufitowe w formie białych skrzydeł-żagli.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl