Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej budowy obiektu badawczo-treningowego Centrum Technologii Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
II nagroda

<<< powrót
  • Autorska Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat
Skład zespołu:

OPIS KONCEPCJI - PROPONOWANE ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE

PLAN ZAGOSPODAROWANIA


Główny wjazd oraz wejście na teren objęty opracowaniem zlokalizowany został w północno-wschodnim fragmencie działki, bezpośrednio z ul. Komandora J. Grudzińskiego, w powiązaniu funkcjonalnym z istniejącymi budynkami AWM oraz sąsiednim parkingiem. Teren wokół obiektu został w całości ogrodzony i podzielony na dwie strefy: w części frontowej na część otwartą w godzinach otwarcie Akademickiego Centrum z parkingiem dla samochodów osobowych oraz strefę zamkniętą w tylnej części obiektu dla dostaw oraz obsługi technicznej. W tylnej części obiektu zlokalizowano zadaszone bramy z bezpośrednim dostępem do prototypowni oraz laboratorium oceanotechniki oraz bramę wjazdową do głównej hali komorowej. Druga brama usytuowana na froncie hali umożliwia przejazd pojazdów przez halę i użycie suwnicy do rozładunku. Niezależna brama w części frontowej do obsługi kompleksu hiperbarycznego umożliwia śluzowanie do komory pobytowej nurków z komory transportowej. W sąsiedztwie hali komorowej zlokalizowano zewnętrzny magazyn gazów oddechowych, dostępny z terenu zamkniętego.

W celu zapewnienia odpowiedniego doświetlenie pomieszczeń przestrzeń biurowa oraz prototypownia, laboratorium zostały umieszczone od strony wschodniej i południowej, podobnie jak główna hala komorowa z oknami skierowanymi na południe oraz zachód. Dodatkowe doświetlenie zapewniają świetliki dachowe w głównej hali oraz nad holem na poziomie +1. Budynek spełnia warunki Decyzji o lokalizacji celu publicznego w zakresie odpowiedniej ilości miejsc postojowych oraz wielkości (gabarytów).

FUNKCJA – PODZIAŁ NA MODUŁY

Bryła obiektu podzielona została na 3 części – część biurową z laboratoriami, główną halę komorową oraz niższą cześć techniczną. Połączone wizualnie w jedną bryłę zewnętrzną żaluzją za którą schowane zostały elementy wyposażenia technicznego takie jak centrale wentylacyjne czy panele fotowoltaiczne. Funkcja w obiekcie została uporządkowana wg wytycznych dotyczących podziałów na moduły. Główne wejście zaakcentowane w północno-wschodnim narożniku obiektu, łączy ze sobą poszczególne strefy wspólnym holem wraz z portiernią i strefą ochrony. Na poziomie parteru znajdują się wejścia do prototypowni wraz z laboratorium aparatów nurkowych a także do laboratorium aparatów nurkowych. Z holu zapewniono również bezpośredni dostęp do hali komorowej. Główna hala komorowa wyposażona jest w basen badawczy o wymiarach 8x5m i głębokości 12m wraz podziemną komorą techniczną filtrów z wyposażeniem niezbędnych do funkcjonowania basenu. Przewiduje się także montaż ruchowego dna w basenie umożliwiającego regulowanie głębokości od 0-8m oraz montaż symulatorów ewakuacji w zależności od potrzeb użytkowników. Na parterze hali znajdują się pomieszczenia modułu medycznego (gabinet lekarski, sala pierwszej pomocy i obserwacji, laboratorium wysiłkowe, laboratorium mikrobiologiczne, pokój przygotowania oraz laboratorium patologiczne) z dostępem bezpośrednio z hali. W pobliżu basenu znajduje się także przejście do laboratorium oceanotechniki. Usytuowanie basenu na tyle hali zapewnia odpowiednie doświetlenie od strony południowej. Po drugiej stronie hali usytuowano pozostałą część modułu technicznego tj. zewnętrzny magazyn gazów oddechowych, sprężarkownie i pomieszczenie przetłaczarek oraz dodatkowe pomieszczenie techniczne. Od strony zewnętrznej dostępne jest niezależne pomieszczenie do gromadzenia odpadków.

Główna klatka schodowa w holu wraz z windą zapewnia dostęp do modułu dydaktycznego i akademickiego zlokalizowanego na pierwszym piętrze. Szeroki korytarz, wraz z doświetleniem górnym oraz miejscami do siedzenia, zapewnia dostęp do sal wykładowych oraz pomieszczeń biurowych. Tuż przy głównej klatce schodowej znajduje się wejście do strefy dydaktycznej – Sali pobytowej dla nurków, kuchni z jadalnia oraz węzła higieniczno-sanitarnego. Z tej strefy przejść można bezpośrednio do hali komorowej oraz sali odpraw przed nurkowaniem i laboratorium fizykochemicznego umieszczonego na poziomie +1 w hali. Do głównej hali, na platformę wokół basenu prowadzą również wyjścia z sal wykładowych. W tylnej części przy drugiej klatce schodowej znajdują się ogólnodostępne toalety oraz pomieszczanie socjalne. Prawidłową ewakuacja, zarówno z modułu akademickiego jak i platformy w hali komorowej zapewnia druga, ewakuacyjna klatka schodowa prowadząca bezpośrednio na zewnątrz obiektu. Prowadzi ona również na dach budynku gdzie znajduje się przestrzeń techniczna do lokalizacji paneli fotowoltaicznych, central wentylacyjnych oraz pozostałych urządzeń niezbędnych do prawidłowego i energooszczędnego funkcjonowania obiektu.

Wyposażenie obiektu zapewni jego komfortowe użytkowanie. Sale wykładowe zostaną odpowiednio wygłuszone oraz wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia wykładów i konferencji. Pozostałe pomieszczenia biurowe, pobytowe oraz pomieszczenia socjalne wyposażone zostaną w meble wysokiej jakości, a zastosowanie akustycznych sufitów podwieszanych oraz stolarki drzwiowej o wysokich parametrach akustycznych, zachowanie doświetlania światłem dziennym stworzą nowoczesne i przyjazne przestrzenie. Dodatkowym wyposażeniem technicznym obiektu przewidzianym w koncepcji jest suwnica w głównej hali komorowej wyraz pomostem technicznym usytuowanym na zewnętrznej ścianę hali, a także przestrzeń na dachu modułu technicznego magazynu gazów oddechowych – miejsce dla central wentylacyjnych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie hali komorowej (wentylacja, utrzymywanie odpowiedniej temperatury oraz wilgotności powietrza).

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE OBIEKTU I ZAŁOŻENIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKÓW

Projektuje się najwyższy standard wyposażenia obiektu zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym i ekologicznym. W zakresie proekologicznym projekt zakłada zastosowanie energooszczędnych opraw oświetleniowych, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia oraz izolacyjności termicznej obiektu. Najważniejszym rozwiązaniem wpisującym się w ideę zrównoważonego rozwoju będzie system wykorzystania wody deszczowej do celów gospodarczych obiektu. Woda deszczowa zebrana z dachu gromadzona będzie w zbiorniku retencyjnym . Możliwe będzie jej ponowne wykorzystanie jako tzw. „wody szarej” np. do spłukiwania toalet. Zakłada się również wykorzystanie energii słonecznej poprzez umieszczenie da dachu obiektu paneli fotowoltaicznych.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl