Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej budowy obiektu badawczo-treningowego Centrum Technologii Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
I nagroda

<<< powrót
  • Pniewski Architekci Sp. z o.o.
Skład zespołu:

IDEA

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej budowy obiektu badawczo – treningowego Centrum Technologii Podwodnych obejmującego budowę basenu badawczego wraz z laboratoriami, prototypownią aparatów nurkowych, salami wykładowymi, zapleczem biurowym i socjalnym na terenie Akademii Marynarki Wojennej przy ul. Śmidowicza 69 w Gdyni. Koncepcja zakłada budowę obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu w północnej części Gdyni w otoczeniu lasu i nowowybudowanych obiektów dydaktycznych Akademi Marynarki Wojennej – Biblioteki Głównej i Akademickiego Centrum Sportowego oraz Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej. Projekt zakłada harmonijne wkomponowanie budynku w środkowej części działki wraz z układem komunikacji pieszo-kołowej w sposób umożliwiający zachowanie maksymalnej ilości drzew istniejących stanowiących oddzielenie projektowanego obiektu od ulicy oraz wygospodarowanie możliwie jak największych powierzchni zielonych. Projektuje się obiekt jako proekologiczny o najwyższych standardach.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje się zachowanie maksymalnej ilości drzew istniejących na terenie, zwłaszcza starodrzewia wzdłuż ul. Kmdr. J. Grudzińskiego. Projektowane zagospodarowanie terenu dowiązuje się do istniejącej rzeźby terenu i nie wymaga istotnych jej przekształceń. Teren został podzielony na strefy funkcjonalne. Od strony wschodniej zlokalizowano parking z 10 miejscami projektowanymi (w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych) oraz strefę wejścia głównego do budynku w formie dwu-kondygnacyjnego reprezentatywnego podcienia z elementami małej architektury i miejscami dla rowerów. Środkową część terenu zajmuje budynek Centrum Technologii Podwodnych. Od strony zachodniej projektuje się zewnętrzny magazyn gazów oddechowych wraz z pomieszczeniami układu regeneracji. Zachodnią część obszaru opracowania stanowi obszar istniejącego lasu i projektowanych terenów zielonych wraz z nasadzeniami.

FORMA

Budynek swoją formą, charakterystyczną pionową artykulacją elewacji oraz kolorystyką nawiązuje do sąsiednich obiektów Akademii Marynarki Wojennej – Biblioteki Głównej i Akademickiego Centrum Sportowego. Projektowany obiekt wizualnie z zewnątrz został podzielony na dwie odrębne bryły pod względem kubatury i zastosowanych materiałów, odzwierciedlające układ funkcjonalny wnętrz – część dydaktyczno-laboratoryjną oraz część basenu głębinowego wraz z zapleczem. Część dydatktyczno-laboratoryjną zlokalizowaną od strony wschodniej stanowi obiekt dwukondygnacyjny. Wyższą część projektowanego obiektu stanowi jednokondygnacyjna hala komorowa z basenem głębinowym. Hala komorowa jako minimalistyczna - bryła wykonana ze szkła profilowego o zielonym zabarwieniu. Ze względu na lokalizację działki na zakończeniu ulicy Kmdr. J. Grudzińskiego oraz usytuowanie działki względem stron świata projektuje się wejście główne do budynku od strony południowej w formie reprezentacyjnego dwukondygnacyjnego podcienia. Rytmiczny podział elewacji pionowymi szprosami z betonu architektonicznego i szkła profilowego podkreśla rangę obiektu dydaktycznego oraz pozwala na zoptymalizowanie ilości wpuszczanego światła słonecznego do wnętrza obiektu.

UKŁAD FUNKCJONALNY

Układ funkcjonalny budynku został zaprojektowany zgodnie z wytycznymi Organizatora konkursu oraz z uwzględnieniem właściwego zapotrzebowania na światło słoneczne poszczególnych pomieszczeń. Część wschodnia budynku jako dwukondygnacyjna, obejmująca pomieszczenia biurowe, socjalne, dydaktyczne i laboratoryjne. Na wejściu do obiektu projektuje się dwukondygnacyjne atrium z antresolą, informacją z szatnią i zapleczem. Obiekt wyposażony jest w windę, która zapewnia dostęp osobom niepełnosprawnych do każdej części budynku. Pomieszczenia biurowe oraz sale dydaktyczne wraz z zapleczem zlokalizowane zostały na I piętrze. Na I piętrze zaprojektowano zewnętrzne zielone patio dostępne dla pracowników i użytkowników sali konferencyjnej. Zachodnią część obiektu stanowi jednokondygnacyjna hala komorowa z basenem głębinowym wraz z zapleczem, laboratoriami, gabinetem lekarskim i pomieszczeniami na antresoli, dostępnej zarówno od strony hali jak i z części dydaktycznej.

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

Zastosowano rozwiązania materiałowe w nawiązaniu do głównej funkcji obiektu – basenu głębinowego dla nurków. Jako materiał wykończeniowy projektowanych elewacji części wschodniej obiektu wykorzystano beton architektoniczny z widocznymi śladami szalunków stanowiący analogię do podłoża skalnego głębin morskich czy jaskiń głębinowych. Elewacje uzupełnione o ruchome „żyletki” w formie pionowych szprosów wykonanych ze szkła profilowego. Część zachodnia budynku stanowiąca główną halę basenu wraz z zapleczem została wykonana jako odrębna forma o częściowo przeziernych elewacjach wykonanych ze szkła profilowego. Wszelkie szklenia – okna, fasady szklane i szkło profilowe zaprojektowano w kolorze zieleni nawiązującej do charakterystycznej barwy wód Morza Bałtyckiego. Główna konstrukcja nośna części dydaktyczno-laboratoryjnej wykonana jako monolityczna żelbetowa, słupowo-płytowa umożliwiająca w przyszłości zmianę aranżacji w zależności od potrzeb. Dzięki nowoczesnej bryle i projektowanym materiałom wykończeniowym projektowana forma płynnie wkomponowuje się w zastane otoczenie, nie dominuje oraz podkreśla rangę obiektu.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl