Konkurs architektoniczno - urbanistyczny na opracowanie zagospodarowania terenu SKWERU RYBAKA wraz z rozwiązaniem układu komunikacyjnego tego terenu
Wyróżnienie

<<< powrót
  • R3D3 Pracownia Architektoniczna Grzegorz Ziętek
Skład zespołu:
  • arch. Grzegorz Ziętek  
  • mgr inż. Kinga Ziętek  
  • arch. Michał Malewczyk  
  • arch. Agnieszka Ziółkowska  
  • arch. Małgorzata Szczurowska  
  •  
  • http://www.r3d3.pl/  
  •  

LOKALIZACJA

Teren objęty opracowaniem znajduje się w centrum miasta Łeba na północ od rzeki Chełst. Strefa znajduje się na przedłużeniu deptaku miejskiego i odznacza się dużym natężeniem ruchu turystycznego w okresie letnim.

Projektowany Skwer Rybaka wraz z otoczeniem jest główną przestrzenią publiczną w Łebie.

IDEA

Zagospodarowanie opiera się na głównym ciągu pieszym łączącym most nad rzeką Chełst z ulicą Wojska Polskiego wraz z przestrzeniami towarzyszącymi i atrakcjami.

Osobną strefę stanowi skwer przy pomniku 40-lecia Powrotu Ziem Zachodnich do Macierzy, który pełni rolę głównie dla mieszkańców.

FORMA

Idea została formalnie zbudowana na zasadzie rysunku geometrycznego – łamanych linii skośnych. Linie te nawiązują charakterem do linii natury – mogą kojarzyć się z falami morskimi, ostrymi krawędziami wydm piaszczystych, rysunkiem kry na rzece.

Główny ciąg pieszy łączy po przekątnej dwa krańce terenu A - Skweru Rybaka: od ulicy Kościuszki przy moście do ulicy Wojska Polskiego. Przy tym ciągu pieszym zlokalizowano dwie główne przestrzenie publiczne: plac ze Skrzynią Czasu wyposażony w siedziska i pawilony zacieniające oraz istniejący plac w północnej części Skweru, na którym usytuowano fontannę posadzkową.

Teren B został podzielony ciągami pieszymi po przekątnych placu zgodnie z istniejącym podziałem przestrzeni. W centralnej części znajduje się ogród deszczowy z siedziskami zwróconymi w kierunku pomnika oraz miejsce na tymczasową scenę o wymiarach 6x10 m. Przed sceną przewidziano teren zielony dla widowni – ok. 280 osób. Przewiduje się tutaj organizację kameralnych imprez w piknikowej atmosferze.

Forma posadzki na skwerze została zaprojektowana w oparciu rysunek sieci rybackiej. Swoim kształtem i zróżnicowaniem kolorystycznym może kojarzyć się z rybią łuską.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl