Konkurs SARP nr 988 na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanonicką w Kaliszu
Wyróżnienie równorzędne

<<< powrót
  • Wiekera Architekci
Skład zespołu:
  • arch. Filip Wiekera  
  • arch. Tadeusz Wiekera  
  • Kamil Szymański  
  • Natalia Banasiak  
  •  
  •  
  • https://wiekiera.com.pl/  
  •  

Motywem przewodnim projektu jest kształtowanie przestrzeni miejskiej z perspektywy i w skali człowieka. Za główny czynnik podnoszący komfort przebywania w przestrzeni miejskiej przyjęto zieleń. Stąd wyłoniła się idea zaprojektowania obu Rynków spiętych zieloną osią ciągu pieszego ulicy Kanonickiej. Zaproponowany w jej przebiegu niewielki plac przy zespole katedralnym, tworzy nową wartość i eksponuje historyczne walory tej przestrzeni. Ze względu na projektowany parking pod Nowym Rynkiem, który w założeniu odciąży starówkę z ruchu samochodowego, priorytetem stała się wygoda pieszego. Z szacunku do historii miasta, przestrzeń zaprojektowano w sposób umożliwiający eksponowanie wartościowych elementów architektonicznych. W projekcie zdecydowano się na przywrócenie oryginalnej, historycznie uzasadnionej, jasnej kolorystyki kamienic.

Wokół ratusza zaprojektowano ciąg zieleni niskiej z istniejącymi drzewami oraz ławkami. W ciągu tym zlokalizowane są: fontanna, zejście do podziemnego Muzeum Miasta Kalisza, zielone pawilony kwiaciarni, miejsca odpoczynku oraz liczne przejścia umożliwiające swobodną komunikację po Rynku.

Ulicę Kanonicką zaprojektowano jako oś łączącą oba Rynki. Zdecydowano się na niesymetryczny jej podział, dzięki czemu uzyskano pas zieleni, miejsc postojowych oraz przestrzeni dla ogródków gastronomicznych. Zdecydowano się na rozbiórkę pełnego, murowanego ogrodzenia zasłaniającego budynek plebanii oraz uniemożliwiającego ogląd katedry z dalszej perspektywy.

Głównymi założeniami dla Nowego Rynku było utworzenie przestrzeni odpowiadającej zróżnicowanym potrzebom kaliszan i turystów,a zarazem przyjaznej jej przyszłym użytkownikom. Ze względu na skalę placu i zakładaną wielofunkcyjność Nowego Rynku podzielono go na kilka stref o indywidualnym charakterze.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl