Konkurs SARP nr 988 na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanonicką w Kaliszu
II nagroda

<<< powrót
  • Inicjatywa projektowa Sp. z o.o
Skład zespołu:

Kalisz – dopisz swoją historię

Obydwa place i łącząca je ulica Kanonicka stanowią istotny ciąg w historycznej tkance Kalisza. Pomimo swojej rangi i potencjału cechuje je chaotyczne rozmieszczenie przypadkowych funkcji, zachwianie proporcji pomiędzy przestrzenią otwartą i zabudowaną, pomieszanie komunikacji kołowej i pieszej, które połączone, tworzą nieład przestrzenny i wrażenie przypadkowości. W konsekwencji, wszystkie trzy przestrzenie urbanistyczne, nie są miejscami do których się idzie a tymi przez które się przechodzi. Celem projektu jest wprowadzenie zmian, które spowodują, że obszar opracowania stanie się atrakcyjną przestrzenią publiczną, będącą miejscem spotkań, zapraszającą do spędzania wolnego czasu, która jednocześnie daje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, aktywności społecznej i kulturalnej. Priorytetem jest stworzenie inkluzywnej, zintegrowanej przestrzeni publicznej centrum Kalisza o zróżnicowanym charakterze i przeznaczeniu, która mimo swoich różnorodnych cech będzie stanowiła homogeniczną całość.

Każdy z elementów składowych powstałego założenia – Główny Rynek, ulica Kanonicka, Nowy Rynek, potrzebuje innych przekształceń i interwencji. Na Rynku, przed ratuszem, zaprojektowaliśmy nowy punkt węzłowy- fontannę z miejscami do siedzenia, która upamiętnia lokalizację historycznej rząpi. W ulicy Kanonickiej główne zmiany dotyczą rezygnacji z ruchu samochodowego na rzecz pieszego. Nowy Rynek stanie się placem z przyległymi do niego nowymi budynkami targowiska i kawiarni. Całość założenia została połączona jednorodną posadzką i wyposażona w takie same, zaprojektowane specjalnie w tym celu, meble miejskie.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl