Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji i adaptacji Wielkiego Pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej na cele turystyczno-kulturalne
Wyróżnienie honorowe

<<< powrót
  • JRK 72 Architekt Jacek Krych
Skład zespołu:

Urbanistyka

Wyróżnienie przestrzenne „kwartału” Wielkiego Pieca jest główną ideą urbanistyczną oddziałującą zarówno w większej skali jak i skali miejsca. Wielki piec swoją skalą i znaczeniem społecznym, historycznym, przemysłowym i urbanistycznym zasługuje na szczególne działania przestrzenne identyfikujące industrialną przestrzeń wokół niego jako jednorodną całość, a jednocześnie wpisującą się w szeroki wielowarstwowy kontekst miejsca. Wyróżnik w postaci zorganizowanej, określonej oraz poukładanej funkcjonalnie przestrzeni definiuje wyraźnie miejsce zarówno w skali miasta, ulicy Piotra Niedurnego jak i w skali najbliższego otoczenia samego kompleksu Wielkiego Pieca.

Przestrzeń publiczna

Wewnątrz zakreślonego nową zabudową funkcjonalną obszaru powstała przestrzeń publiczna. Przestrzeń przypominająca rynek z ratuszem w postaci zabudowań i urządzeń industrialnych. Obszar pomiędzy nową zabudową a artefaktami jest wolną strefą aktywności, spacerów, odpoczynku zwiedzania, leżakowania, konsumpcji, spotkań. Wprowadzona nowa zabudowa działa stymulująco, pobudzająco przez wprowadzenie okólnie nowych funkcji w budynkach i architekturze które wspomagają wewnętrzne przestrzenie publiczne – place, skwery, pasaż, wewnętrzny park, woda itd. Powstaje przestrzeń aktywna społecznie, interaktywna – zdefiniowana pomiędzy artefaktami a nowymi budynkami. Wytwarzają się nowe, wielowątkowe relacje przestrzenne pomiędzy jaj uczestnikami: materią historyczną przemysłową a nową architekturą, zwiedzającymi a pracującymi, historią i nowoczesnością. Dostępność dachu nowego obiektu wytwarza przestrzeń do zwiedzania kompleksu z innych różnych perspektywy, daje to wielorakość wglądów i wzbogaca program rekreacyjny – zielone ogrody sukcesji.

Architektura

Pierścień zabudowy kwartału zawiera w sobie funkcje wymagane programem konkursu opisane na planszach. Poprzez adaptację estakady kolejowej do funkcji audytoryjnych włącza się ją w wytworzenie zabudowy kwartału. Jedyną ingerencją w artefakty przemysłowe następuje w pomieszczeniu przyziemia sterowni przez zorganizowanie tam kawiarni oraz nadbudowy komunikacji pionowej w konstrukcji stalowej. Sugeruję się również umieszczenie lokali gastronomicznych sezonowych w przyziemiu nagrzewnic. Nowa zabudowa w konstrukcji żelbetowej z ukazaniem konstrukcji w okładzinie
elewacyjnej ze stali czarnej. Brama wejściowa w konstrukcji stalowej. Naświetla przemysłowe poliwęglanowe. Częściowo obiekty zabudowy kwartału (np.: kino letnie-amfiteatr, pergola, pochylnie, schody i inne) realizowane w konstrukcji stalowej. Parking podziemny w konstrukcji żelbetowej. Budynki tworzące kwartał będą posiadały funkcjonalne dachy do wykorzystania jako ścieżka zwiedzania, i wypoczynku również obserwacja otoczenia oraz Wielkiego Pieca.

Rozwiązania energooszczędne

W nowoprojektowanych budynkach przewiduje się zastosowanie ponadnormatywnej izolacji cieplnej, wysokoefektywnych instalacji odzysku ciepła oraz ogrzewania pompami ciepła. Nie przewiduje się również lokalizacji budynków biurowych z wystawą południową co skutecznie obniży koszty eksploatacji budynków w miesiącach letnich. Przewiduje się zastosowanie zielonych dachów na budynkach. Planuje się retencję wody deszczowej z dachów i nawierzchni utwardzonych i wykorzystanie jej do podlewania roślin w założeniu. Przewiduje się umieszczenie kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody.

Etapowanie

Propozycja etapowania inwestycji przedstawiona została na schemacie na planszy. W Pierwszej kolejności proponuje się realizację budynku biurowo-administracyjnego frontowego. Następnie adaptację estakady. Dalej kolejno skrzydła południowego i północnego oraz w ostatnim etapie przestrzeni wewnętrznej.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl