Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji i adaptacji Wielkiego Pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej na cele turystyczno-kulturalne
IV nagroda

<<< powrót
 • 8486 Architekci, Anna Struska, Henryk Struski
Skład zespołu:
 • Skład autorski:  
 • mgr inż. arch. Anna Struska  
 • mgr inż. arch. Henryk Struski  
 •  
 • współpraca:  
 • mgr inż. arch. Adam Skrzypczyk  
 •  
 •  
 • http://8486.pl/  
 •  


Opis koncepcji:

Koncepcja projektowa zakłada jak najmniejszą ingerencję w istniejące elementy oraz teren kompleksu Wielkiego Pieca zarówno poprzez wprowadzone kubatury, jak i minimalną ingerencję w istniejące konstrukcje. Projektowane elementy w zamierzeniu dopełniają istniejący kompleks nie konkurując z nim. Świadomą decyzją projektową była rezygnacja z jednego, wspólnego obiektu, którego kubatura swymi wymiarami zasłoniłaby istniejące elementy Wielkiego Pieca. Uznano za właściwe, wykonanie próby swoistego ukrywania nowych wymaganych funkcji, kładąc nacisk na dopełnienie już istniejącej tkanki, bez jej dominacji.

Od strony północnej teren Wielkiego Pieca formalnie domknięto projektowanym budynkiem “Centrum zwiedzającego” dla wytworzenia przestrzeni publicznej i odizolowania się od działającego zakładu przemysłowego. Widoczną ponad poziom terenu część centrum tworzy nachylona w kierunku Pieca zielona przestrzeń relaksu (łąka), która jest swoistym przedłużeniem wewnętrznych funkcji budynku. Wewnątrz w części naziemnej kryje się lobby wejściowe z punktem informacyjnym oraz kawiarnią, z której poprzez taras można dostać się na strefę łąki. W części podziemnej znajdują się doświetlone przez patio: audytorium z funkcjami pomocniczymi oraz cześć administracyjna. Ponad to w ramach tego obiektu, projektuje się kondygnacje poziomu -2 przeznaczoną na parking dla samochodów osobowych (w tym dla osób niepełnosprawnych).

Centrum Zwiedzającego połączone jest podziemnym przejściem bezpośrednio z Centrum Ekspozycyjnym wytworzonym w dawnym budynku sterowni i maszynowni. Z Centrum Ekspozycyjnego trasa ścieżki zwiedzania prowadzona jest poprzez nowoprojektowany łącznik do otwartego tarasu zlokalizowanego na żelbetowej estakadzie wagonów kolejowych. Z tej strefy z kolei możliwe jest dostanie się nową windą projektowaną w skośnym wyciągu na platformę widokową umieszczoną na konstrukcji Wielkiego Pieca na poziomie około +32,25 m. Ostatnia część ścieżki zwiedzania to schody prowadzone wokół pieca wprost na otwarty plac publiczny.

Centrum Ekspozycyjne w budynku maszynowni i sterowni tworzy stałą wystawę o Wielkim Piecu, zaś strefa budynku Centrum Zwiedzającego przeznaczona jest głównie na wystawy czasowe z możliwością elastycznego traktowania sali audytoryjnej i przylegającego do niej patio. Oba budynki, w szczególności ich strefy wejścia, mogą działać autonomicznie.

Decyzją projektową jest pozostawienie żelbetowej estakady wagonów kolejowych. Element ten dopełnia przestrzeń Wielkiego Pieca, będąc jego integralną częścią. W strefie pod estakadą projektuje się wydzielone przestrzenie biurowe.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl