Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku-Niedobczycach
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • Pracownia 88
Skład zespołu:

OPIS DO KONCEPCJI


Obszar opracowania położony jest w dzielnicy Niedobczyce (m. Rybnik) na pograniczu zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zielonych. Dodatkowo obszar opracowania mocno jest poprzecinany istniejącą infrastrukturą techniczną podziemną i naziemną. Koncepcja ma na celu pokazanie możliwości zrealizowania zadanego tematu jakim jest budowa hospicjum stacjonarnego. Wykorzystując przy tym cały możliwy teren przeznaczony pod zabudowę z zachowaniem jak największe ilości istniejącej zieleni, powstaniem miejsc o różnym charakterze i możliwości użytkowania oraz zwiększenia dostępności terenu zielonego. Budynek wkomponowany w istniejące uwarunkowania wynikające z granic ochronnych sieci elektroenergetycznych został tak pomyślany aby rozbudowany program funkcjonalny był przyjazny nie tylko dla jego użytkowników stałych (pacjenci), ale także dla użytkowników czasowych (goście, mieszkańcy). Budynek został zaprojektowany w konstrukcji murowanej z elementami żelbetowymi. Elewacja parteru częściowo wykończona cegłą i tynkiem z widocznym drewnianym rusztem zaś piętro wykończone w całości w drewnie. Zabieg wykończenia drewnem nie jest bez celowy ma korzyści dla użytkowników: redukuje stres, a nawet poziom ciśnienia. Roślinność od strony południowej została zaproponowana z myślą aby były nie tylko atrakcyjne we wszystkich porach roku, ale także spełniały swoje podstawowe funkcje czyli oczyszczały powietrze z pyłów i szkodliwych substancji latem jak i zimą. To rozwiązanie dodatkowo poza walorami estetycznymi, poprawi wyglądu przestrzeni oraz właściwościami fizycznymi, pozytywnie wpływa na mieszkańców i użytkowników hospicjum wpływając uspokajająco i redukując stres.

ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNE

Budynek hospicjum stacjonarnego znajduje się w północnej części terenu opracowania. Dojazd do projektowanego obiektu prowadzi od ul. Górnośląskiej. W północnej części terenu opracowania przy projektowanym budynku zaprojektowano jeden parking dla odwiedzających i pracowników hospicjum, drugi parking ogólnodostępny zaprojektowano w południowej części terenu opracowania przy projektowanym terenie zielonym. Główne wejście oraz wejście do punktu przyjęć jest wycofane w podcień co uczytelnia wejście do budynku. Kondygnacja pierwsza zbudowana jest z strefy technicznej z zapleczem, strefy gabinetów lekarskich i rehabilitacyjnych z zapleczem, strefy ogólnodostępnej oraz strefy łóżkowej. Na tej kondygnacji możemy skorzystać z zajęć rehabilitacyjnych, praktyki lekarskiej i skorzystać z sali wielofunkcyjnej oraz co najważniejsze odwiedzić pacjentów. W przestrzeni parteru znajduje się również kiosk, kaplica wielowyznaniowa, toalety, szatnia, pomieszczenia techniczne i magazynowe. Uczestnicy i interesanci załatwią tu wszystkie sprawy bez konieczności penetracji wszystkich kondygnacji. Kondygnacja druga jest zbudowana z strefy łóżkowej i biurowej. Na tej kondygnacji możemy odwiedzić pacjentów oraz załatwić sprawy administracyjne w strefie biurowej. Dach, czyli piąta elewacja, jako zielony i żwirowy. Wszystkie kondygnacje łączą dwie klatki schodowe oraz winda osobowo-towarowa. Zielony dach budynku nie tylko jest funkcjonalny pod względem chłodzenia budynku, regulują temperaturę – w lecie chronią przed przegrzaniem, a w zimie przed nadmierną utratą ciepła oraz pochłanianiu toksycznych gazów. Projektowane rozwiązania umożliwiają magazynowanie wód opadowych oraz poprawiają akustykę budynku. Budynek wraz z projektowanym otoczeniem działa pozytywne dla środowiska, a dzięki zielonemu dachowi i projektowanym tarasom na poziomie gruntu wpływa pozytywnie na użytkowników budynku.

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I MATERIAŁOWE.

Budynek zaprojektowany w tradycyjnej technologii murowanej z bloczków z betonu komórkowego z elementami żelbetowymi. Ściany działowe murowane. Prowadzenie instalacji zaprojektowano w przestrzeni sufitu podwieszonego. Zewnętrzne ściany wykończone silikatowym tynkiem w kolorze białym, zacieranym na gładko, płytkami ręcznie formowanych oraz deską elewacyjną. Ślusarka okienna w kolorze jasno szarym. Wierzchnia warstwa dachu nad piętrem jest żwirowa, dachy nad parterem zaprojektowano jako żwirowy i zielony. Przewiduje się możliwość zainstalowania ogniw fotowoltaicznych na żwirowym stropodachu piętra. Posadzki parteru oraz komunikacji zastosowano betonową wylewaną zatartą na głado, w zależności od przeznaczenia pomieszczeń posadzki proponuje się z płytek ceramicznych lub gresowych wielkoformatowych. Na ścianach dominują farby, forniry oraz lite drewno.


WEJŚCIE
Wejście do budynku dostępne jest z placu wejściowego od strony północnej. Nie projektuje się progów, schodów ani żadnych innych elementów architektonicznych mogących utrudniać poruszanie się.

POMIESZCZENIA SANITARNE

Każda kondygnacja posiada węzły sanitarne z min. 1 toaletą przystosowaną dla osób niepełnoprawnych ruchowo. Wyposażenie pomieszczeń zgodnie z wymogami.


POMIESZCZENIA 
Wszystkie pomieszczenia znajdujące się w budynku przystosowane są do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. W pozostałych pomieszczeniach nie przewiduje się ograniczenia dostępności.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I EWAKUACJA Z BUDYNKU

Budynek projektuje się jako w pełni dostępny, bez ograniczeń architektonicznych. Ze względu na funkcję obiektu i określone wymagania przestrzenne strefuje się kondygnacje ze względu na przeznaczenie: ogólnodostępne, łóżkowe, biurowe, techniczne oraz z ograniczonym dostępem dla odwiedzających. Budynek projektuje się w kategorii ZL II, ZL III na kondygnacji strefy biurowej oraz PM w części technicznej. Projektuje się ewakuacyjne klatki schodowe spełniające wymogi ewakuacji dla założonej ilości osób na poszczególnych kondygnacjach i przyjętych kategorii zagrożenia ludzi. Ewakuacja z klatek schodowych realizowana jest bezpośrednio na zewnątrz obiektu. Przy projektowaniu pomieszczeń uwzględniono wymagania dotyczące szerokości oraz kierunku otwierania drzwi z pomieszczeń.

DOSTĘPNOŚĆ


Wszystkie kondygnacje budynku będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, starszych, osób z małymi dziećmi. Projekt został wykonany zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego i uwzględnia wszystkie grupy odbiorców mogących odwiedzić budynek. Obiekt taki, jak projektowany, jest miejscem szczególnie przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami. Prowadzona w nim hospitalizacja może minimalizować efekt odrzucenia społecznego, powstałych barier, lub nawet być formą terapii czy rehabilitacji.

ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE, ENERGOOSZCZĘDNE

W obiekcie zostaną wykonane niezbędne instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne, a także wspólne przyłącza do sieci miejskiej. W budynku zostanie zastosowana wentylacja nawiewno-wywiewna z krzyżowym odzyskiem ciepła. Centrale zlokalizowano na parterze. W okresie letnim w celu schłodzenia budynków przewiduje się wykorzystanie naturalnego, grawitacyjnego przewietrzania obiektów chłodniejszym powietrzem z zacienionego podcienia i trzonów komunikacyjnych. Założono odzysk wody deszczowej z dachów (tzw. woda szara), która zostanie wtórnie wykorzystana do konserwacji terenów zielonych i spłukiwania sanitariatów. W pomieszczeniach sanitarnych pisuary bezwodne i armatura wodooszczędna. Został również wyposażony w system oczyszczania i wykorzystania wody szarej za pomocą bioreaktorów membranowych. Tak pozyskana woda będzie służyć do chłodzenia, spłukiwania toalet oraz nawadniania terenu. Całość oświetlenia, tam gdzie to możliwe, wykonana w technologii LED w celu zmniejszenia nakładów finansowych na energię elektryczną. Przeszklenie okien to szkło niskoemisyjne, ograniczające promieniowane ciepła na zewnątrz budynku, zmniejszając jego straty. Dodatkowo okna na piętrze zostają wyposażone w żaluzje fasadowe. Budynek zostanie wyposażony w system BMS – Building Management System służący automatycznej optymalizacji funkcjonowania urządzeń w budynku, wpływając na zminimalizowanie kosztów eksploatacyjnych.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU – TERENY ZIELONE

Obecnie niezagospodarowany teren zielony nie zachęca do spędzania wolnego czasu przez mieszkańców i przyszłych użytkowników. Swoją uwagę skupiono na podziale całego terenu na kilka stref atrakcyjnych dla każdego – plac zabaw i plac z wodotryskami, ścieżka edukacyjna prowadzona pomiędzy drzewami na drewnianej kładce, ścieżka sensoryczna w zachodniej części terenu opracowania, polana wielofunkcyjna dla organizacji eventów, koncertów, festynów itp. W projekcie terenów zielonych przewidziano również strefę dla użytkowników przyszłego hospicjum w postaci polany z trawami ozdobnymi położonej bezpośrednio przy projektowanym obiekcie. Jednym z podstawowym założeń projektowych była maksymalna ochrona i zachowane istniejących drzew. Głównym założeniem jest uporządkowanie terenu i udostępnienie mieszkańcom.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl