Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku-Niedobczycach
I nagroda

<<< powrót
  • M.O.C. Architekci
Skład zespołu:

KONCEPCJA URBANISTYCZNA

Teren planowanego założenia położony jest na terenach zielonych, niezabudowanych. W otoczeniu znajdują się wolnostojące dwukondygnacyjne budynki jednorodzinne oraz trzy- i czterokondygnacyjne budynki wielorodzinne.

Lokalizacja obszaru inwestycji jest bardzo atrakcyjna ze względu na kameralny charakter dzielnicy oraz rozlegle tereny zielone umożliwiające stworzenia parku służącemu zarówno użytkownikom hospicjum jak i okolicznym mieszkańcom.

Proponowana koncepcja przestrzenna odwołuje się do specyfiki urbanistycznej dzielnicy. Głównym założeniem projektowym jest dopasowanie skali budynku do otaczających zabudowań mieszkalnych. Zdecydowano się wysokością obiektu nawiązać do dwukondygnacyjnych budynków jednorodzinnych, natomiast długością elewacji do budynków wielorodzinnych.

Bryła hospicjum została zaprojektowana na podstawie dwóch prostokątów, nawiązując do ortogonalnej siatki zabudowań́ istniejących. Ze względu na trójkątny kształt obszaru możliwej lokalizacji obiektu zdecydowano się obrócić o 90 st. jedną część budynku wykorzystując maksymalnie wschodnią część terenu.

Zdecydowano o zachowaniu oraz uzupełnieniu zieleni istniejącej tworząc naturalny park o swobodnej formie ścieżek z placami tematycznymi. W najbliższym sąsiedztwie projektowanego budynku zaproponowano ogród wyłącznie dla użytkowników hospicjum nawiązujący charakterem do ogólnodostępnej części parku.

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA

Budynek hospicjum zaprojektowano w formie dwóch obróconych i przesuniętych względem siebie modułów, co ma na celu skrócenie i rozczłonkowanie elewacji i tym samym dostosowanie ich do skali otoczenia.

Charakterystycznym elementem budynku są pionowe oraz poziome wcięcia w kubaturze tworzące wewnętrzne patia oraz tarasy. Dzięki tym elementom wnętrze budynku zostaje dostatecznie doświetlone światłem dziennym oraz powstają ciekawe osie widokowe z wnętrza budynku na otaczające tereny zielone. Poprzez otwarte patia wypełnione naturalną roślinnością wprowadza się zieleń do wnętrza budynku tworząc przyjazną przestrzeń, co jest bardzo ważne dla samopoczucia użytkowników hospicjum. Wcięcia w formie tarasów umożliwiają osobom o bardzo ograniczonej zdolności poruszania się korzystanie ze strefy zewnętrznej z widokiem na tereny zielone.

ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNE

Głównym założeniem projektu pod względem funkcjonalnym jest stworzenie przejrzystego układu z podziałem na strefę wejściową, łóżkową, gabinetów lekarskich, biurową oraz techniczną. Patia oraz tarasy w kształcie prostopadłościanów nadają rzutom ortogonalną formę tworząc prosty układ funkcjonalny. Na parterze oprócz ogólnodostępnej strefy wejściowej zaplanowano strefę gabinetów i biura oraz strefę kuchni i pokoi opieki dziennej z bezpośrednim dostępem do strefy wejściowej. Na kondygnacji +1 zlokalizowano strefę łóżkową podzieloną na dwa oddziały rozmieszczone po jednym w każdym module. Każdy oddział mieści 15 łóżek rozmieszczonych w pokojach jedno- i dwuosobowych wzdłuż elewacji wschodniej, południowej oraz zachodniej z widokiem na tereny zielone. Na tym samym poziomie zlokalizowano również pomieszczenia pielęgniarzy oraz pokoje gościnne. Na kondygnacji -1 zaprojektowano kaplicę wielowyznaniową, część pomieszczeń socjalnych oraz przestrzeń techniczną.

ROZWIĄZANIA TECHNICZNO – MATERIAŁOWE

Konstrukcję budynku przewidziano w technologii mieszanej (murowana i żelbetowa). Wypełnienie ścian konstrukcyjnych jak i ściany działowe planuje się wykonać z bloczków silikatowych. Ściany zewnętrzne wentylowane wykończone zostaną jasną cegłą klinkierową oraz prefabrykowanymi elementami żelbetowymi, a patia oraz tarasy drewnem w kolorze naturalnym. Stolarka okienna została zaprojektowana jako drewniana składająca się z części przeszklonej stałej oraz części otwieralnej w formie pełnego skrzydła. Stolarkę drzwiową przewidziano z laminatu w kolorze jasnym oraz forniru naturalnego. W parterze przewidziano posadzkę betonową szlifowaną (lastryko) wykończoną impregnatem, który nadaje posadzce trwałość oraz odporność na ścieranie, natomiast w strefie łóżkowej na piętrze lakierowany parkiet dębowy, nadający poczucie ciepła i komfortu. W pomieszczeniach sanitarnych zaproponowano łatwo zmywalną posadzkę epoksydową oraz płytki ceramiczne.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl