Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Cyrulików w Warszawie
II nagroda

<<< powrót
 • 22ARCHITEKCI sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • Wojciech Conder  
 • Aleksander Drzewiecki  
 • Maciej Kowalczyk  
 • Michał Tatjewski  
 • Aleksandra Zubelewicz  
 • Michał Bala  
 • Alicja Kanigowska  
 • Weronika Misiak  
 • Tomasz Saracen  
 •  
 • http://www.22architekci.pl/  
 •  

Projekt zlokalizowany jest w Warszawie, w Dzielnicy Rembertów, przy ul. Cyrulików róg Republikańskiej, na działkach ewidencyjnych nr 194/1, 194/2, 200/6, 200/7, 200/8 z obrębu 3-09-26. Ulica Cyrulików jest drogą wojewódzką i przebiega wzdłuż torów kolejowych, obsługiwanych przez Koleje Mazowieckie i Szybką Kolej Miejską. Działka znajduję się ok 750 m od peronu kolejowego. Naprzeciwko działki znajduje się przejście podziemne, które prowadzi na drugą stronę torów kolejowych. Ulica Republikańska jest drogą lokalną. Wzdłuż niej znajduje się zabudowa o charakterze willi miejskich. Część z nich to przedwojenne modernistyczne budynki, objęte ochroną konserwatorską. Działka ma nieregularny kształt. Od strony zachodniej graniczy z terenem usługowym- supermarketem „TESCO” oraz parkingiem. Od strony północnej znajduje się trafostacja.

Analiza kontekstu urbanistycznego oraz uwarunkowań formalnych, związanych z wytycznymi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, stanowi podstawę do zaproponowanego rozwiązania projektowego. Jednocześnie jest ono realizacją wytycznych i oczekiwań inwestora oraz twórczego podejścia do kwestii projektowania współczesnej zabudowy mieszkaniowej.

A. Idea

Głównym założeniem projektu było stworzenie atrakcyjnej przestrzeni do mieszkania, która integrowałaby mieszkańców budynku. Stąd w projekcie silnie zaakcentowano przestrzenie wspólne, sprzyjające integracji- korytarze, klatka schodowa, ogród na dachu, których charakter ma sprzyjać budowaniu relacji między sąsiadami.

Powielony moduł mieszkaniowy tworzy formę budynku, podzieloną na 4 bryły. Moduł pozwala na swobodną modyfikację struktury mieszkaniowej. Założenie modułowości wyrażone jest także w podziale elewacji. Bryły budynku zintegrowane są ze sobą za pomocą ciągów komunikacyjnych, z zaprojektowanymi przestrzeniami wspólnymi.

Wewnętrzna komunikacja w budynku jest połączeniem układu korytarzowego oraz galeriowego, a wydzielone na poszczególnych kondygnacjach przestrzenie ogólnodostępne służą integracji mieszkańców. Mogą się w nich odbywać pokazy filmów, zajęcia dla dzieci i seniorów lub spotkania sąsiedzkiej wspólnoty.

Zaprojektowane moduły mieszkań można zaadaptować przy projektowaniu kolejnych zespołów zabudowy mieszkaniowej.

B. Urbanistyka – założenia

01. Forma budynku, składająca się z czterech wyraźnie wyodrębnionych brył, nawiązuje do skali okolicznej zabudowy willowej. Poszczególne bloki zabudowy stworzone są poprzez powielenie modułu mieszkaniowego. Całość „spięta” jest poprzez części wspólne - komunikację oraz przestrzenie ogólnodostępne dla mieszkańców. Bryły wydzielają wewnętrzny dziedziniec, osłonięty od strony ul. Cyrulików i ul. Republikańskiej, dostępny poprzez schody zewnętrzne od strony południowej i północnej. Ta zielona przestrzeń przeznaczona jest na ogródki społeczne oraz przestrzeń rekreacji i relaksu (altana z grillem).

02. Budynek zaprojektowany zgodnie z formalnymi wytycznymi MPZP. Zabudowa 3-4-kondygnacyjna. Wielkość brył optymalna pod względem funkcji, proporcji urbanistycznej, przesłaniania oraz nasłonecznienia.

03. Strefowanie przestrzeni urbanistycznej w naturalny sposób sprzyjające kształtowaniu tożsamości przestrzeni, powstawaniu więzi dobrosąsiedzkich oraz zapobiegające anonimowości mieszkańców, z wyodrębnieniem części:
– strefa publiczna: ulica miejska,
– strefa półpubliczna: dziedziniec,
– strefa półprywatna: klatka schodowa, tu domofon (kontrola dostępu), garaż,
– strefa prywatna: mieszkanie, strefowane na część dzienną i nocną.
– strefa wspólna: przestrzenie ogólnodostępne, dedykowane wspólnym aktywnościom)- przestrzeń zlokalizowana przy centralnej klatce schodowej. Mogą się tu odbywać pokazy filmów, zajęcia dla dzieci i seniorów.

04. W czytelny i zapraszający sposób zaaranżowane wejścia do klatek schodowych. Usługi w parterze zlokalizowane w narożniku założenia- wyeksponowane od strony strefy publicznej (ulicy i placu).

05. Rozrzeźbienie urbanistyczne projektowanej zabudowy, zarówno w rzucie jak i pod względem wysokości. Wysokości budynków wzajemnie się dopełniające i równoważące, tworzące dynamiczne relacje przestrzenne. Wysokości skorelowane z kreowaną przestrzenią, aby w miarę możliwości nie przytłaczać jej skalą oraz równoważyć się wzajemnie.

06. Idea modułowości wyraża się również w przestrzeni dziedzińca - w podziale elementów zieleni i małej architektury, tworzących funkcjonalny i estetyczną mozaikę.

07. Parking naziemny, zajmujący większą cześć powierzchni działki, pozwala na wyniesienie i funkcjonalne wyizolowanie półprywatnej przestrzeni dziedzińca wewnętrznego. Zróżnicowanie wysokości pomieszczeń w obrębie parteru umożliwia zaaranżowanie na dachu garażu ogrodu przeznaczonego dla mieszkańców.

C. Architektura- założenie

01. Forma architektoniczna budynków inspirowana wartościowymi przykładami lokalnej architektury modernistycznej: wykorzystaniem klasycznego rytmu na elewacjach, jasną kolorystyką i charakterystycznymi podziałami okiennymi.

02. Architektura jednolita stylistycznie, o dominującym układzie horyzontalnym obniżającym skalę zabudowy. Zrównoważone proporcje (poziomy i piony). Okna umieszczone w ramach modułów elewacyjnych, zgrupowane, podkreślają liniowy charakter zabudowy.

03. Elewacja o powtarzalnej strukturze porządkującej i rytmizującej wyraz architektoniczny, z kameralnymi loggiami i pojemnymi balkonami stanowiącymi główny element światłocieniowej struktury elewacji.

04. Kolorystyka elewacji stonowana, wykończona tynkiem cienkowarstwowym w kolorze białym.

05. Część cokołowa o funkcji usługowo-garażowej, harmonijnie spajająca całość zabudowy. Strefa przyziemia wyróżniona zastosowanym materiałem elewacyjnym- prefabrykowanymi płytami betonowymi z widocznym ryflowaniem.

06. Przestrzenna forma domykająca narożnik budynku, tworząca zadaszenie nad wejściem, zaakcentowana drzewem i roślinnością w donicach, nadaje założeniu ponadczasowy i unikalny charakter. Jest to wyznacznik tożsamości założenia i pozwala jej mieszkańcom na identyfikację z budynkiem.

07. Okna PCV w kolorze ciemnografitowym, nadające eleganckiego charakteru oraz poczucia wysokiej jakości i kameralności. W usługach ślusarka aluminiowa.

D. Program użytkowy – mieszkania

01. W budynku zaprojektowano 25 mieszkań (wymagano min.24).
Struktura mieszkań:
- mieszkania o powierzchni od 25-30 m²- 20%
- mieszkania o powierzchni od 30-40 m²- 56%
- mieszkania o powierzchni od 40-50 m²- 24%

02. Mieszkania 1 pokojowe, wpisane zostały w moduł konstrukcyjny 6x6 m i zlokalizowane od strony wewnętrznego dziedzińca. Mieszkania 2 pokojowe zbudowane w module 6x7,5m, skierowane w stronę wschodnią i południową. Największe mieszkania- 3-pokojowe, zamykają osie budynku od zachodu i północy.

03. Mieszkania rozkładowe, strefowane na część dzienną i nocną, z aneksami kuchennymi włączonymi do strefy dziennej. Pokoje w mieszkaniach o zoptymalizowanych kształtach i powierzchniach. Mieszkania dostępne z zewnętrznej galerii posiadają wiatrołapy.

04. Plany mieszkań umożliwiające łączenie sąsiednich sekcji. Układ konstrukcyjny umożliwiający zmianę aranżacji przestrzeni wewnętrznej oraz dowolne łączenie mieszkań.

05. Z każdej kondygnacji dostępne są dwie klatki oraz jedna winda. Przestrzeń komunikacji poziomej i pionowej jako miejsce integracji sąsiedzkiej.

06. Wszystkie mieszkania posiadają balkon lub loggię.

07. W parkingu, przed budynkiem oraz przy wejściu do klatki (od strony ul. Republikańskie) znajduje się wydzielone miejsce na stojaki rowerowe (44 miejsca).

E. Program użytkowy – usługi i parkingi

01. Usługi ogólnodostępne ulokowane w parterze na rogu ul. Cyrulików i ul. Republikańskiej. Zakłada się pierwszeństwo mieszkańców budynku w procesie przyznawania lokali usługowych. Usługi o optymalnej głębokości traktu oraz proporcjonalnym kształcie.

02. Parking nadziemny pod całością zabudowy, a także pod wewnętrznym dziedzińcem. Garaż o wygodnym rozkładzie, z miejscami parkingowymi o szerokości 2,5m oraz przejazdami o szerokości 5,0m. Ilość miejsc parkingowych w garażu- 22 mp. 10 mp zlokalizowano w terenie (wymagana ilość miejsc parkingowych dla mieszkańców, usług i miejsc ogólnodostępnych to 32mp.)

03. Miejsca parkingowe dla usług (w ilości wynikającej z wytycznych MPZP) zlokalizowane w terenie.

F. Zagadnienia formalne i finansowe

01. Spełnione zapisy MPZP oraz wytyczne inwestora w zakresie funkcji, linii zabudowy, intensywności zabudowy, wysokości, struktury i powierzchni mieszkań oraz wielkości usług.

02. Założenie urbanistyczne o zrównoważonych wskaźnikach powierzchniowych i wysokościowych – bilans dla zaproponowanego wariantu – 25 mieszkań, 96 m² powierzchni netto usług.

03. Wysokości budynków oraz odległości pomiędzy nimi uwzględniające warunki przesłaniania i zacieniania.

04.Budynki zaprojektowane pod względem pożarowym jako budynki niskie.

05. W przypadku konieczności radykalnej optymalizacji kosztów budowy istnieje alternatywna możliwość zamiany prefabrykowanej części elewacji w parterze na tynk fakturowany wysokiej jakości, bez utraty ogólnego wyrazu architektury oraz indywidualnego charakteru zabudowy.

G. Rozwiązania konstrukcyjne, budowlane i technologiczne

01. Konstrukcja żelbetowa, monolityczna, wylewana lub prefabrykowana. Rozpiętość osiowa dostosowana do struktury i wielkości mieszkań, typowy trakt o rozpiętości 6,0m. Ściany wypełniające oraz ściany wewnętrzne z bloczków silikatowych o grubości 24,18,12, 8cm. Usztywnienie układu konstrukcyjnego poprzez żelbetowe trzony komunikacji pionowej oraz ściany poprzeczne żelbetowe, na module wynikającym z układu sekcji mieszkalnych budynku.

02. Prefabrykowanie spoczników i biegów schodowych w klatkach schodowych umożliwiające ograniczenie do minimum kosztów wykończenia, przy zachowaniu wysokiej estetyki i trwałości wnętrza (wysoka, bliska betonowi architektonicznemu estetyka prefabrykatów pozwala na pozostawienie ich bez tynkowania).

03. Przyjęto zastosowanie stropów prefabrykowanych – zakłada się jednak możliwość doboru technologii optymalnej pod względem kosztowym na etapie realizacji inwestycji. Założono możliwość zastosowania stropu całkowicie prefabrykowanego, tj. płyt kanałowych lub systemu prefabrykowanego częściowo typu filigran lub strop gęstożebrowy.

04. Płyty balkonowe i płyty w loggiach zaprojektowano jako prefabrykowane, mocowane za pomocą bezmostkowych łączników termoizolacyjnych do belki wieńcowej lub prefabrykowanej płyty stropowej (w zależności od preferowanej przez inwestora i wykonawcę technologii wykonania stropów). Dzięki takiemu rozwiązaniu unika się konieczności izolowania termicznego płyty oraz nietrwałych elementów wykończenia balkonu typu gres.

05. Posadowienie na płycie fundamentowej żelbetowej wylewanej lub na ławach. Prace prowadzone w wykopie otwartym z miejscowym zabezpieczeniem ścian wykopu ścianką berlińską, bez konieczności wykonywania ściany szczelinowej. Założono brak konieczności palowania.

06. Ocieplenie elewacji płytami styropianu. Wykończenie tynkiem oraz płytami elewacyjnymi prefabrykowanymi.

07. Wentylacja lokali mieszkalnych grawitacyjna, lokali usługowych oraz hali garażowej mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne zlokalizowane na dachach w obudowie z osłon akustycznych.

08. Przyjęte rozwiązania technologiczne są założeniami do projektowania i nie są obligatoryjne – możliwe jest zastąpienie technologii żelbetowych wylewanych częściowo tradycyjnymi (murowanymi), jeśli w toku postępowania ofertowego na wykonawstwo takie rozwiązanie okaże się korzystniejsze cenowo.

H. Zieleń projektowana

Zakłada się wykonanie nowych nasadzeń. Projektowane gatunki to:
- Drzewa liściaste do nasadzeń na gruncie rodzimym: Klon jawor
- Drzewa liściaste do nasadzeń na dachu zielonym: Lipa drobnolistna 'Rancho, Jabłoń 'Golden Hornet', Jabłoń 'Royalty'
- Krzewy liściaste efektownie kwitnące i przebarwiające się - do sadzenia na dachu zielonym jako solitery: Świdośliwa Lamarcka, Hortensja bukietowa, Irga błyszcząca
- Żywopłoty iglaste, cięte na wys. 60-80cm (wystawa półcienista i miejsca zacienione):
Cis pośredni "Hatfieldii", Trzmielina Fortune'a 'Emerald Gaiety'

I. Rozwiązania proekologiczne i energooszczędne

Zakłada się wykorzystanie wody deszczowej do podlewania zieleni w dziedzińcu na dachu garażu. Na stropodachach planuje się umieszczenie paneli fotowoltaicznych, które będą zasilać oświetlenie w przestrzeniach ogólnodostępnych. Wykorzystanie wody szarej do spłukiwania toalet. Na dachu garażu założono ogrody społeczne, gdzie mieszkańcy mogą uprawiać warzywa.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl