Konkurs SARP nr 985 Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
II nagroda

<<< powrót
 • BBGK Architekci Sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • Wojciech Kotecki  
 • Konrad Grabowiecki  
 • Jan Belina Brzozowski  
 •  
 • współpraca autorska:  
 • Piotr Musiałowski  
 • Maryna Dryś  
 • Filip Strzelecki  
 • Dawid Roszkowski  
 • Zuzanna Pomaska  
 •  
 • http://bbgk.pl/  
 •  

„dramat był zawsze moim marzeniem – doprowadzić każdą myśl – każde pojęcie – kompozycję każdą do dramatu”

St. Wyspiański „Listy do Lucjana Rydla”

Wyspiański jako człowieku teatru nie tylko pisał i inscenizował swoje dramaty, ale przede wszystkim postrzegał rzeczywistość w kategoriach teatralnych i dramatycznych. Liczne przykłady odnajdywania dramatyzmu i teatru w dziełach sztuki, architekturze, pejzażach, wydarzeniach z życia codziennego zapisane zostały w korespondencji, którą Wyspiański kierował do swoich przyjaciół. Dramatycznej ekspresyjności oraz teatralnej lekkości szukaliśmy w formie Muzeum myśląc o nim bardziej jako o pawilonie niż budynku. Teatralną scenę Wyspiański rozumiał natomiast, jako miejsce szczególne, bo zdolne do wywoływania rzeczywistości zagęszczonej, spotęgowanej, przyśpieszającej proces poznania. W zaprojektowanym Muzeum taką funkcję pełni monolityczne Serce ze sztuką monumentalną. Serce to jednocześnie niecentrycznie usytuowana oś, na której wspiera się cały Pawilon, wokół której koncentruje się wewnętrzna przestrzeń Muzeum i nadaje tej nieregularnej bryle, wewnętrzną logikę.

Autentyczne umiłowanie przyrody i natury jest rodzajem sygnatury twórczości Wyspiańskiego, również literackiej (kwiatów używał jako exlibris, którym sygnował poszczególne dramaty). W projekcie Muzeum znajduje ono wyraz zarówno w liściastym rzucie pawilonu, łąkach kwietnych na dachu i wlewających się do holu z otoczenia Muzeum, oraz w przyjaznych środowisku rozwiązaniach architektonicznych.

Na dachu Muzeum znajduje się łąka kwietna Zielnik Wyspiańskiego oraz oranżeria z kawiarnią i tarasem widokowym na Kopiec Kościuszki i Wawel. Elewacja pawilonu faluje, zacierają granice między wnętrzem, a zewnętrzem budynku. Wykończona jest kanelami przypominającymi teatralną kurtynę. Jednocześnie nadaje bryle smukłość i strzelistość. Muzeum Wyspiańskiego od wschodniej strony swą lekko wygiętą po łuku ścianą, buduje napięcie z historyczną, opartą na kątach prostych częścią MNK. Ten sposób myślenia, szukania napięć między liniami prostymi, a łukami przejawia się w różnych skalach projektu – urbanistycznej, architektonicznej aż po detal budowlany. Budynek na poziomie parteru otwiera się we wszystkich kierunkach, tworząc sieć nieoczywistych powiązań z otaczającą go przestrzenią, świadomie próbując zatrzeć granice między swoim wnętrzem, a zewnętrzem.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl