Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Swarzewskiej w Bydgoszczy
I miejsce

<<< powrót
  • Łukanowski Architekci So. z o.o.
Skład zespołu:
  • arch. Krzysztof Łukanowski  
  • arch. Janusz Stojański  
  • arch. Mariusz Jaworski 

Założenia projektowe

Zaprojektowano 2 pięciokondygnacyjne budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Swarzewskiej / Sobieszewskiej w Bydgoszczy. Kierując się decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wytycznymi organizatora konkursu przyjęto w zagospodarowaniu układ podkowy, aby wytworzyć wnętrze urbanistyczne odizolowane od ulic, w którym swobodnie mogliby się poczuć przyszli mieszkańcy osiedla, a także z uwagi na to, że od strony zachodniej znajduje się budynek wielorodzinny, od którego staraliśmy się odsunąć.

Organizator w warunkach konkursowych zawarł sugestię aby zaprojektować element architektoniczny charakterystyczny dla budynków — z uwagi, że słowo „swarzyć" w starszej polszczyźnie znaczy — spierać się, droczyć — przyjęliśmy graficzną oraz przestrzenną ideę zaprojektowania dwóch podobnych budynków o odmiennej kolorystyce, droczących się wzajemnie, a swoistym znakiem „miniosiedla" winny być zaprojektowane przez nas dwie przenikające się figury geometryczne o kolorach nawiązujących do budynków usytuowane na terenie placu zabaw.

W warstwie technicznej założeniem naszym było zaprojektowanie prostych budynków z czytelnymi, funkcjonalnymi mieszkaniami o prostych układach, wzbogaconych w warstwie architektonicznej charakterystycznym detalem kolory, balkony. Budynki nie posiadają zbyt wielu załomów i wykuszy, co jest bardzo istotne przy rachunku kosztów a także powoduje takie problemy techniczne jak np. mostki termiczne. Budynki, których łączna pow. mieszkalna nie przekracza 5000 m2 traktowane są jako jedna strefa ppoż, co powoduje, że mogliśmy je zbliżyć szczytami do siebie i wytworzyć po stronie zachodniej terenu zamknięte wnętrze rekreacyjne dla mieszkańców. Zgodnie z załączonymi badaniami geologicznymi — w podłożu panują proste warunki geologiczne. Z uwagi na to zaprojektowano garaże w kondygnacji piwnicznej zagłębione w terenie na pół kondygnacji. Z naszych badań wynika, że w sąsiedztwie istnieją budynki wielorodzinne z garażami podziemnymi — ma to zdecydowany wpływ na zaprojektowanie odpowiedniego PUM, natomiast usunięcie nasypów i posadowienie budynku po ich usunięciu daje możliwość zaprojektowania garaży nad zwierciadłem wody gruntowej.

Przy liczbie mieszkań 97, połączono parkingi zewnętrzne sytuowane przy działce drogowej od północy i południa z podziemnymi garażami (z wjazdem na parkingi od strony osiedla). Powierzchnia każdego garażu nie przekracza 1500 m2, nie jest wymagane stosowanie drogich urządzeń tryskaczowych. Od strony wschodniej zaprojektowano drogę ppoż. z nawierzchni ażurowej. Budynek oparto o schemat modułów 6,0 i jego wielokrotność w warstwie konstrukcyjnej.

W projekcie założono przełożenie fragmentu sieci c.o. po stronie północnej terenu — należy przełożyć ok. 30 m sieci c.o. Z informacji uzyskanych w KPEC Bydgoszcz koszt przełożenia 1m bieżącego sieci kształtuje się na dzień dzisiejszy na poziomie — 1570 zł (demontaż z ułożeniem). Należy przełożyć także fragment sieci gazu i wody po płn.-zach. części terenu. Jeśli natomiast Inwestor uznałby, że nie chce przekładać sieci c.o. — jest możliwość łatwego przeprojektowania budynku B, wartość Pum podana w projekcie zmniejszyłaby się wówczas o ok. 420 m2.

Mieszkania starano się zaprojektować zgodnie z wytycznymi organizatora i wyznaczoną strukturą. Wprawdzie ustalenia warunków technicznych dot. wymiarów i powierzchni mieszkań w ostatnim czasie znacznie zliberalizowano, staraliśmy się jednak zachować, gdzie można, ich poprzednie zapisy. Staraliśmy się zaprojektować odrębne kuchnie, w niektórych mieszkaniach zdecydowaliśmy się na aneksy kuchenne. Przy projektowaniu niedużych mieszkań (40 — 50 m2), projektując osobną kuchnię mamy w mieszkaniu o jedno pomieszczenie więcej w stosunku do mieszkań z aneksami. W projekcie pokazano jeden przykład tego samego mieszkania z kuchnią odrębną i z aneksem kuchennym. W wariancie z aneksem uzyskujemy lepsze proporcje sypialni, a także samego pokoju dziennego. Mieszkania można swobodnie łączyć w przypadku takiej potrzeby. Jeden pion mieszkań o pow. 36 m2 przeznaczono dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W pokojach gdzie znajdują się okna do dołu — zastosowano od zewnątrz portfenetry z płyt HPL. Elementy blend na balkonach są z tej samej płyty lecz w innym kolorze — pomarańczowym. 57 mieszkań posiada osobne kuchnie , w 40 zaprojektowano aneksy kuchenne. Każdy z budynków ma około 2300 - 2600 m2 powierzchni mieszkalnej obsługiwanej jedną klatką schodową. To było nasze zało!żenie projektowe — minimalizacja kosztów (drogie windy).

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl