Konkurs SARP nr 979 na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dotyczącej budynku Infocentrum zlokalizowanego na terenie Kampusu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego i Wołyńskiej
wyróżnienie I stopnia

<<< powrót
 • WXCA
Skład zespołu:
 • Szczepan Wroński  
 • Paweł Grodzicki  
 • Adam Mierzwa  
 • Łukasz Szczepanowicz  
 • Ewelina Szeląg  
 • Małgorzata Gilarska  
 •  
 •  
 • http://www.wxca.pl/  
 •  

Symbioza

Motywem przewodnim proponowanej koncepcji jest symbioza. To odniesienie zarówno symboliczne, jak i rzeczywiste, wyrażające się w trzech wymiarach:
symbioza nauki i natury — stworzenie środowiska oferującego twórcze współistnienie natury i procesu dydaktycznego.
symbioza kampusu i miasta — harmonijne splecenie dwóch ról budynku: zewnętrznej, jako bramy do Uniwersytetu, jego znaku rozpoznawczego oraz wewnętrznej, jako centrum życia kampusu.
symbioza przyszłości z przeszłością — wprowadzenie nowej architektury budującej dzisiejszy i przyszły wizerunek uniwersytetu przy jednoczesnym jej wkomponowaniu w modernistyczne założenie urbanistyczne kampusu.

Brama

Budynek Infocentrum będzie miejscem pierwszego kontaktu gości i przyszłych studentów z uniwersytetem. Z uwagi na umieszczenie w nim audytorium i biblioteki będzie także oddziaływał kulturowo i naukowo w szerszym kontekście miasta, będąc wizytówką uczelni. Jego funkcja publiczna będzie więc porównywalna z holem, aulą wejściową, westybulem do wewnętrznego uniwersum kampusu uczelnianego.

Aula - ogród

Podstawowym założeniem przestrzennym projektu jest motyw Auli-ogrodu zajmującej centralną przestrzeń budynku. Będzie to również główna aula całego kampusu tworząca przez swój charakter wizerunek Uniwersytetu Przyrodniczego. W ten sposób charakterystyczny dla gmachów uczelni wyższych motyw typologiczny głównego dziedzińca, atrium, auli, został przekształcony w symbol Uniwersytetu Przyrodniczego — centralne miejsce zajmuje nie pusta przestrzeń w oprawie architektonicznej, lecz ogród.

Fasady

Fasady budynku to kompozycja dwóch rodzajów elementów: przeszkleń utrzymanych w stylistyce oranżerii oraz prostych form kubicznych ścian komponujących się z modernistycznym otoczeniem. Oba elementy odnosić się będą, choć w różny sposób, do natury jako motywu przewodniego budynku. Ściany przeszklone otwierają widoki na zieleń ogrodu wewnętrznego, podkreślają transparentność i uobecniają naturalny komponent ogrodu na fasadzie. Ściany pełne odpowiadają zamkniętym blokom funkcjonalnym (audytorium, magazyn), wykonane są z betonu barwionego w masie. Na ścianach pełnych zaprojektowany został relief — stylizowany motyw lasu. Oprócz walorów plastycznych i symbolicznych pozwoli on na uzyskanie efektu „żywej ściany".

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl