Konkurs na wykonanie koncepcji architektonicznej wybranych obiektów zadania „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”
II nagroda

<<< powrót
  • Mikołaj Chmielarz, Agata Czechowska, Alicja Gąsiorek, Maciej Mendyka, Michał Stangel
Skład zespołu:
  • Mikołaj Chmielarz  
  • Agata Czechowska  
  • Alicja Gąsiorek  
  • Maciej Mendyka  
  • Michał Stangel 

Projekt obejmuje kilka różnorodnych terenów w miejscowości Solec Zdrój. Każdy posiada różne uwarunkowania urbanistyczne, architektoniczne oraz funkcjonalne. Celem koncepcji było stworzenie spójnej, przyjaznej oraz funkcjonalnej przestrzeni wiążącej i ujednolicającej każdy teren pomimo różnych funkcji.

Przestrzeń tą charakteryzują spójne elementy placu, nawierzchni, małej architektury oraz zieleni. Każdy z określonych fragmentów zagospodarowania terenu niezależnie od różniącej ich funkcji jest spójny, funkcjonalny oraz dobrze przemyślany i ukierunkowany do dużego grona odbiorców.

Teren znajdujący się przy ulicy szkolnej oraz 1-go Maja wymagał utworzenia przestrzenni spójnej, funkcjonalnej oraz przeznaczonej dla dużej grupy odbiorców. Jednym z głównych odniesień do koncepcji projektu było wykorzystanie istniejącego boiska jako odniesienia się do dalszych prac projektowych tj. utworzenia dojść, miejsca do siedzenia oraz nowej siatki w okolicy boiska do piłki nożnej, zaproponowanie powiększenia kompleksu sportowego o boisko do gry w piłkę plażową, oraz podzielenie strefy siłowni na dwa typy. Część pierwsza (bliżej szkoły) jest siłownią przeznaczoną dla każdego niezależnie od stopnia zaawansowania, natomiast część druga jest wyposażona w specjalistyczny sprzęt przeznaczona dla osób bardziej zaawansowanych. Kolejnym ważnym punktem było zaprojektowanie parkingu (w tym 2 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych oraz 31 zwykłych miejsc) dostępnego zarówno dla osób przebywających na danym terenie, ale również z możliwością dojścia do szkoły.

Ulica 1 Maja jest główną komunikacją, strukturą urbanistyczną oraz miejscem wypoczynku wielu osób, niestety obecnie ulica jest nieprzyjazna, stwarza wrażenie zaniedbanej oraz nie zaprasza do spacerów po mieście. Dana ulica ma wielki potencjał, na jej głównych osiach widokowych znajdują się ważne budynki tj. uzdrowisko, sanatorium oraz urząd gminy, wiele osób nią przechodzi oraz spędza czas.

Projekt rewitalizacji ulicy 1 Maja obejmuję wymianę nawierzchni na ozdobną, pielęgnację istniejących drzew, budowę fontanny oraz wymianę oświetlenia, dzięki czemu Solec Zdrój zyska „salon miejscowości", który będzie atrakcyjną, funkcjonalną oraz komfortową przestrzenią dla mieszkańców, jak i osób przyjezdnych - kuracjuszy. Ponadto ulica zostanie zmieniona formą oraz przestrzennością w deptak, łączący i naprowadzający na główne i ważne budynki w gminie. Deptak zostanie wyłączony z ruchu samochodowego, jedynie mieszkańcy będą mieli możliwość dojechać do swoich posesji oraz zostanie on udostępniony jako droga pożarowa.

Projekt ma za zadanie utworzyć przestrzeń sprzyjającą różnym formom aktywności i rekreacji, a także strefę handlu. Na co dzień na ulicy 1 Maja odbywa się mały, uliczny targ, z którego korzystają mieszkańcy oraz osoby przyjezdne. Zagospodarowanie deptaku obejmuje również wykorzystanie przestrzeni pod funkcjonowanie miejskiego targu (np. jarmark w okresie zimowym, kiermasz, uroczystości rocznicowo-patriotyczne, imprezy i wystawy plenerowe) w takim celu zostały zaprojektowane stoiska handlowe. Ulica Cicha, Kościuszki oraz Kościelna również nie spełniają oczekiwań mieszkańców oraz osób wypoczywających w Solcu Zdrój. Na każdej ulicy przewidziano miejsca postojowe oraz parkingowe, wymianę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, uzupełnienie zieleni wzorowanej na obecnej ścieżce „zdrowia" łączącej ulice Cichą z 1 Maja oraz odnowienie komunikacji pieszej.

Teren Zalewu jest obszarem o dużym potencjale dla gminy, niestety przez jego zaniedbanie nie jest on miejscem często uczęszczanym przez mieszkańców lub kuracjuszy. W jego sąsiedztwie znajdują się Łazienki oraz atrakcyjny park, który doceniany jest nie tylko przez tutejszych, ale także i odwiedzających Solec-Zdrój ludzi. Projekt rewitalizacji zalewu poza utworzeniem ścieżek spacerowych i miejsc do odpoczynku, ma na celu zmianę tego miejsca w atrakcyjny obszar dla mieszkańców, który zachęca do różnych aktywności. Teren podzielono na dwa obszary: - Rekreacyjny - z plażą, polaną, placem zabaw oraz pomostami. - Wędkarski - przeznaczony głównie do połowu ryb. Pierwszy obszar skłania do spędzenia aktywnie czasu grając w siatkówkę, spacerując czy podejmując inne aktywności fizyczne na "ścieżce zdrowia". Istnieje także możliwość prowadzenia zajęć fitness czy jogi na świeżym powietrzu na projektowanym pomoście. Polana znajdująca się w tym miejscu zachęca natomiast do odpoczynku. Ułatwiają to umieszczone na niej hamaki i drewniane leżaki. Drugi obszar - znacznie spokojniejszy - został projektowany z myślą o odwiedzających ten teren wędkarzach. Powstał jeden duży i kilka małych pomostów przeznaczonych na połów ryb. W celu ułatwienia dojścia na tę część zalewu, zaproponowano nowe miejsca parkingowe na które wjazd istnieje od strony ulicy Kościelnej.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl