Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Stolarskiej/Szwedzkiej w Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • AKJ Architekt Krzysztof Jaraszkiewicz
Skład zespołu:

Skala urbanistyczna

Żłobek powstanie na terenie szczególnym pod względem ekspozycji, tj. leżącym pomiędzy uczęszczaną drogą o znaczeniu międzydzielnicowym oraz ślepą uliczką dojazdową. Ich klimaty są skrajnie różne - pierwszą z ulic można uznać za przestrzeń publiczną przeznaczoną dla osób niezwiązanych z projektowanym obiektem, drugą - ulicę Stolarską zaś jako przestrzeń pół-publiczną, której gospodarzami są właściciele budynków stojących przy niej. Te odczucia miały znaczący wpływ na sposób zagospodarowania terenu oraz architekturę obiektu, który posiadać będzie dwa oblicza – dostosowany do otoczenia i stonowany od strony ul. Szwedzkiej oraz rozmiękczony plastycznie, rozpoznawalny dla dzieci od strony ul. Stolarskiej. Mimo licznych uzupełnień tkanki urbanistycznej dzielnicy, obecny jest nadal duch starego budownictwa - obiektów przemysłowych i kamienic posiadających szczególny charakter. Ich obecności nie można było pominąć przy doborze materiałów na elewacji budynku i kształtowaniu bryły.

Podzielono ją na dwie części funkcjonalne, oddzielone od siebie wejściem głównym za pomocą materiałów elewacyjnych. Część techniczna – murowana, nawiązująca do charakteru dzielnicy, część przeznaczona dla dzieci z elewacją drewnianą i akcentami kolorystycznymi. Fragmenty te oddzielono dwukondygnacyjną szklaną witryną wyznaczającą optycznie wejście główne do budynku od strony ul. Stolarskiej.

Podział funkcjonalny zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod inwestycję przylega za trzech stron do terenów dróg publicznych. Jedyną, względnie wolną od tej wady przestrzenią jest południowy fragment na granicy z działką nr 14. Dodatkowym apsektem technicznym, przesądzającym o proponowanej lokalizacji obiektu jest trasa istotnej dla okolicy podziemnej sieci elektroenergetycznej, której przekładanie mogłoby znacznie podnieść koszty realizacji.

W związku z tym podjęto decyzję o lokowaniu budynku w centralnej części terenu opracowania, które jest miejscem najszerszym ale jeszcze nie kolizyjnym dla wspomnianej sieci elektroenergetycznej. Po południowej stronie budynku przewidziano ogród dla dzieci z uwagi na to iż jest to miejsce najdogodniejsze na stworzenie miejsc kameralnych, oddzielonych od dróg a jednocześnie "niebudowalnych". Od tej strony otwarto też widokowo sale sabaw wykorzystując południowe warunki oświetlenia naturalnego. Ogrody oddzielono od ul. Szwedzkiej murem, który jest kontynuacją bryły budynku i wzdłuż granic działki swobodnie opada do poziomu terenu.

Po północnej stronie budynku zlokalizowano parking, który ze względu na wymagania w zakresie odległości od granic działek budowlanych najłatwiej było zlokalizować w wąskim klinie bezpośrednio w sąsiedztwie pasów drogowych ul. Stolarskiej oraz Szwedzkiej z dala od okien budynku.

Ruch samochodów na parkingu odbywa się jednokierunkowo, co pozwala na ruch całkowicie bezkolizyjny zarówno na przejeździe placu manewrowego jak i na ślepej ulicy Stolarskiej. Jest to również układ intuicyjny i bezpieczny dla osób nieuczestniczących na co dzień w ruchu samochodowym czyli pieszych.

Na płycie parkingu zapewniono 10 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych z trudnością w poruszaniu się. Wyznaczono także miejsce do rozładunku towarów z zadaszonym dojściem do zaplecza technicznego budynku oraz wewnętrznego śmietnika. W tzw. trójkątach widoczności po wewnętrznych stronach zakrętów ustawiono 6 stojaków rowerowych.

Bezpośrednio przed wejściem głównym (od ulicy Stolarskiej) zlokalizowano 9 stojaków rowerowych na 18 rowerów lub 9 wózków dziecięcych. Dodatkowo w budynku znajduje się garaż rowerowy oraz wózkownia dla rodziców i pracowników chcących pozostawić swój środek transportu, np.: przyczepkę rowerową, rower, rower cargo bądź wózek na cały dzień

Rozwiązania materiałowe

Wybrano materiały odbierane intuicyjnie jako ciepłe i przyjazne, mające dodatkowo wartość sensoryczną w rozwoju dzieci, tj. drewno, cegła i szkło. Miejscami na elewacji akcenty kolorystyczne z płyt HPL w kolorach zgodnych z rysunkami elewacji. Wnętrza w kolorach jasnych i ciepłych zbliżonych do żółci i szarości oraz różnych odcieniach drewna wg wizualizacji.

Każdy z oddziałów ma swój przydzielony kolor i piktogram rozpoznawalny dla dzieci i rodziców. Ścieżki prowadzenia w odpowiednich kolorach prowadzą od wejścia do budynku aż do drzwi każdego z oddziałów. Jest to duże ułatwienie dla osób przyprowadzających dzieci w zastępstwie za rodziców.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl