Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję osiedla mieszkaniowego przy ul. Białowieskiej we Wrocławiu
I nagroda

<<< powrót
 • Atelier Tektura, Bartolo + Contré Architects
Skład zespołu:
 • Michał Kozielewski  
 • Barbara Kozielewska  
 • Mateusz Kluczek  
 • Olivier Contré  
 • Eric Bartolo  
 • Paweł Suski  
 • Przemek Godlewski  
 • Łukasz Petelski  
 • Dariusz Radwański  
 • Kuba Matlingiewicz  
 • Jarema Kozielewski  
 •  
 • projekt konstrukcji:  
 • PF-PROJEKT Sp. z o.o.  
 •  
 • projekt zieleni:  
 • Tomasz Kurtek  
 •  
 • wizualizacje:  
 • Vivid-Vision  
 •  
 • makieta:  
 • Onimo  
 •  
 • http://www.atelier-tektura.pl/  
 • http://www.bartolocontre.com/en/  
 •  

NOWE POTRZEBY

Zawrotne tempo w jakim rozwija się dzisiejsze społeczeństwo, gwałtowna urbanizacja, migracja czy też problemy demograficzne zmuszają do przedefiniowania głównych potrzeb ludzkich i do znalezienia nowych rozwiązań, które kształtować będą miasta przyszłości. Przeobrażeniu musi zostać poddane myślenie o budowaniu przestrzeni, roli środowiska, transporcie, strukturze funkcjonalnej, czy też roli człowieka w nowych realiach. Niewątpliwą reakcją na zmieniające się potrzeby społeczne jest zainicjowanie procesu masowego budowania mieszkań na wynajem.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Podstawowym założeniem programu Mieszkanie+ jest tworzenie nowej jakości osiedli socjalnych, które maja być otwartymi, dostępnymi przestrzeniami wspierającymi rozwój relacji społecznych, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego standardu samych mieszkań. Projektując tego typu osiedla trzeba w umiejętny sposób połączyć ekonomiczne i ergonomiczne rozwiązania ze społecznym wymiarem planowanych przestrzeni wspólnych oraz atrakcyjnie powiązać przyszłą zabudowę z otoczeniem.

ZAŁOŻENIA PRZESTRZENNE

Planowana inwestycja położona jest w malowniczej okolicy, nad brzegiem Odry w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Popowickiego. W tej wyjątkowej lokalizacji powstanie nowoczesna dzielnica mieszkaniowa, skomunikowana z miastem, pogrążona w naturze i wpisana w istniejące ciągi przyrodnicze. Położenie osiedla bezpośrednio przy nabrzeżu, otwartego zarówno na park jak i na wodę, gwarantuje zaistnienie wyjątkowego miejsca na mapie Wrocławia. Od południowej strony terenu przewidywana jest odrębna, komercyjna inwestycja mieszkaniowa. Dzięki zróżnicowanemu charakterowi sąsiadujących osiedli zaistnieje idealna sytuacja w której mieszkańcy z terenu objętego koncepcją korzystać będą z usług rozrastającej się dzielnicy. Natomiast otwarty teren przybrzeżny oferować będzie bardzo atrakcyjne przestrzenie parkowo-spacerowe nad Odrą mieszkańcom kolejnych planowanych inwestycji.

Projektowana, prosta i niezmiernie ekonomiczna - dzięki swej strukturze i powtarzalności - zabudowa kształtowana była w taki sposób, aby dopełniać i wzmacniać potencjalne relacje przestrzenne. Prostopadłe do rzeki usytuowanie budynków pozostawia pasy szerokości 36m zaprojektowane jako naturalne przedłużenie i połączenie północnego i południowego obszaru zielonego. Płynny przepływ mieszkańców, przypadkowych przechodniów, czy rowerzystów przemieszczających się wzdłuż brzegu Odry zaowocuje jedyną w swoim rodzaju wymianą społeczności. Brak fizycznego wydzielenia terenu w postaci kubatur czy ogrodzenia będzie sprzyjał tworzeniu nowych, naturalnych tras pieszych przecinających planowane osiedle, co zasadniczo ułatwi interakcję pomiędzy mieszkańcami, sąsiadami i spacerowiczami. Aby cel ten osiągnąć, dodatkowo, od strony Odry, partery budynków zostały podcięte, co udrożni i ułatwi komunikację równoległą do rzeki. W swobodny sposób połączmy kładkę pieszo-rowerową położoną od strony placu miejskiego i plaży z zachodnią częścią parku.

WSPÓLNOTA

Najważniejszym gwarantem dla zdrowo rozwijającej się społeczności jest stworzenie środowiska wspierającego wszelkie relacje międzyludzkie. Zróżnicowana struktura wiekowa i społeczna mieszkańców nowo projektowanego osiedla wspierana przez zlokalizowane w jego obrębie przestrzenie wspólne, czy funkcje uzupełniające takie jak klub sąsiedzki czy kawiarnia, ma szanse rozwinąć się w dobrze funkcjonującą wspólnotę. Aby tak się stało relacje międzyludzkie muszą być regularnie stymulowane. W tym celu w obrębie osiedla przewidziano różnorodne i atrakcyjne przestrzenie wspólne i publiczne, które staną się elementem aktywizującym i koncentrującym lokalną społeczność, gdzie zarówno dzieci, młodzież, ich rodzice i dziadkowie, a także osoby niepełnosprawne odnajdą swoje miejsce, które będą budować i z którym będą się utożsamiać.

PRZESTRZENIE WSPÓLNE

Miejsca, w których będzie funkcjonować nowa wspólnota będą charakteryzować się wysoką jakością zaproponowanych rozwiązań, otwartością i dostępnością, dużą różnorodnością funkcjonalną, przestrzenną i przyrodniczą. Wszelkie formy użytkowania terenów wspólnych, jak parki, wspólnie uprawiane ogródki, place zabaw czy amfiteatry będą przyczyniać się do umacniania więzi międzysąsiedzkich, a także do lepszego komfortu życia. Przestrzenie publiczne będą dodatkowo wykorzystywać atuty konkretnej lokalizacji. Poprzez podkreślanie i otwieranie atrakcyjnych widoków, powiązania z istniejącymi ciągami przyrodniczymi, czy uwydatniania charakterystycznych cech terenu powstaną miejsca o ewidentnym i unikalnym charakterze.

I tak, w wygospodarowanych podcięciach budynków koncepcja proponuje aranżację przestrzeni wspólnych i usług, takich jak kawiarnia, klub sąsiedzki, zadaszonej ścianki wspinaczkowej czy żłobka.

W celu uatrakcyjnienia terenu wokół budynków mieszkalnych, zaproponowano zróżnicowane i tematyczne przestrzenie nanizane na trakt pieszy. Dzięki usytuowaniu przestrzennemu budynków przesuniętych względem siebie okazują się one jako przestronne przestrzenie parkowe lub klimatyczne zakątki.

PRZYRODA

W tworzeniu idealnego środowiska mieszkalnego bardzo istotną rolę odgrywać będzie przyroda. Poza stworzeniem różnorodnego, bogatego przyrodniczo systemu przestrzeni wspólnych, szczególną uwagę poświęcono odpowiedniemu doborowi zaproponowanej roślinności tworzącej charakter każdej z przestrzeni. Zieleń stanie się elementem dominującym i maksymalnie wypełniającym całe osiedle.

Projektowane zagospodarowanie terenu osiedla i jego najbliższego otoczenia inspirowane jest pobliską rzeką. Elementami mocno nawiązującymi do niej są miękko poprowadzone ciągi piesze, które projektuje się z wykorzystaniem różnych materiałów. Wśród nich wyróżniamy: drewniany podest, znajdujący się najbliżej nabrzeża rzeki, służący również jako element siedziska dzięki niewielkiemu wyniesieniu ponad teren; nawierzchnię z betonu szczotkowanego pełniącego funkcję ciągu pieszo-rowerowego i głównej osi komunikacyjnej osiedla łączącej wszystkie budynki i strefy; nawierzchni przepuszczalnej wykonanej z drobnego kruszywa kamiennego, jako dopełnienie mniejszych połączeń pomiędzy elementami zagospodarowania.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl