Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Stolarskiej/Szwedzkiej w Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie
Projekt konkursowy

<<< powrót
 • mamArchitekci sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • Małgorzata Borys  
 • Joanna Oskiera-Kurowska  
 • Renata Pieńkowska  
 • Ewa Potapow  
 • Maksym Potapow  
 • Katarzyna Rokicka-Muller  
 • Tomasz Wieczorek  
 •  
 • wizualizacje zieleni:  
 • Maja Stanosz  
 •  
 •  
 • http://www.mamarchitekci.pl/  
 •  


Kontekst urbanistyczny
Teren inwestycji znajduje się w północnym krańcu ulicy Szwedzkiej w dzielnicy Praga. Jest to okolica o charakterze postindustrialnym. Świadczą o tym relikty zabytkowej zabudowy przemysłowej ogromnego kompleksu dawnej fabryki Pollena, oraz budynek dawnej piekarni znajdującej się na rogu ul. Szwedzkiej i Letniej. W panoramie ulicy Szwedzkiej dominują dwa kominy ceglane, historyczne zabudowania przemysłowe i mur z czerwonej cegły. Obsługa inwestycji jest planowana z ul. Stolarskiej, z której planowana jest obsługa komunikacyjna inwestycji oraz miejsca parkingowe dla samochodów oraz rowerów. W projekcie założono przekształcenie ulicy Stolarskiej w woonerf będący „strefą zamieszkania” o bezwarunkowym pierwszeństwie dla pieszych. Sprzyja temu zabytkowy charakter nawierzchni wykonanej z tzw. „kocich łbów”, naturalnie spowalniającej ruch pojazdów.

Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne
Budynek żłobka zaprojektowano jako uzupełnienie zabudowy pierzejowej w ostrej granicy działki. Ściana budynku od ul. Szwedzkiej ma charakter bariery akustycznej w postaci ściany obłożonej cegłą stanowiącej również wizualne odgrodzenie się budynku od tej strony. Dodatkowym buforem akustycznym jest strefa komunikacji w budynku biegnąca wzdłuż tej przegrody. Strefę wejściową do budynku usytuowano w północnym narożniku działki gdyż po analizie przystanków autobusowych i tramwajowych stwierdzono, że z tego kierunku potencjalnie będzie napływał główny ruch pieszy.

Ze względu na usytuowanie działki w stosunku do kierunków świata i z konieczności uwzględnienia sąsiedniej zabudowy budynek zaprojektowano w taki sposób, że „otwiera się” on na południowy zachód gdzie od strony ul. Stolarskiej planowane jest usytuowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci. Ten kierunek gwarantuje odpowiednie, wymagane przepisami nasłonecznienie sal dla dzieci oraz placu zabaw.


Projektowany budynek ma dwie kondygnacje naziemne mieszczące: sale pobytu dla dzieci, kuchnię i pokoje kadry pedagogicznej, kierownika, specjalistów i kondygnację piwnic mieszczącą pomieszczenia techniczne i zaplecze socjalne dla pracowników kuchni i konserwatora obiektu. Szczegółowe rozmieszczenie pomieszczeń wraz z powierzchniami pokazano na rysunkach.

Zaprojektowane jako powtarzalny moduł sale pobytu dla dzieci, wyposażone są w wc, pomieszczenie gospodarcze, schowek, salę jadalną mogącą służyć również jako sala prac plastycznych i w wydzielona suwanymi drzwiami strefę przeznaczoną do spania. W zależności od rozwoju dzieci w salach albo są łóżeczka albo składane leżaki. W momencie gdy leżaki są złożone sala do spania przeradza się w sale do zabaw. Przestrzeń każdego oddziału przeznaczona dla jednej grupy dzieci jest dzielona suwaną ścianą oddzielającą akustycznie różne strefy. Powtarzalny układ sal pozwala zoptymalizować sposób wydawania posiłków przy salach, gdzie jedna zmywalnia i wydawalnia obsługuje 2 sale.
Układ oraz aranżacja sal i korytarzy cechuje domowy charakter ocieplający wnętrze oraz takie zorganizowanie przestrzeni, żeby zmienna aranżacja mogła służyć dostosowaniu sali do różnych stadiów rozwoju dzieci. Bardzo ważnym elementem w projekcie była możliwość przejścia miedzy oddziałami. Jest to zapewnione poprzez drzwi lub połączenie galerią zewnętrzną.

Przestrzeń holu przewidziano jako strefę spotkań, służącą budowaniu relacji w społeczności żłobka, dlatego oprócz szatni dla dzieci przewidziano tu tzw. „kieszenie” służące do różnego rodzaju spotkań, biblioteczkę dla dzieci, biblioteczkę dla rodziców, pufy dla dzieci, zabawki.
Wielofunkcyjna sala na piętrze wykraczająca poza podstawowy program funkcjonalny ma wzbogacić ofertę żłobka o przestrzeń służącą dzieciom, którą można również udostępniać komercyjnie po godzinach pracy żłobka lub wykorzystywać dla lokalnej społeczności. Zaproponowany plac przed budynkiem również może być wykorzystywany dla mieszkańców okolicznych budynków.

Ważnym elementem budynku są dostępne z każdej sali dla dzieci tarasy, pozwalają na przechodzenie dzieci lub personelu między oddziałami. Na tarasach dzieci mogą być na zewnątrz budynku, pozwalają one na łączenie strefy wnętrza i zewnętrza. Dzieci mogą korzystać z tej strefy do zabawy lub do tzw. „werandowania”.


Jako rekompensata braku obszernego placu zabaw w terenie dzieci mają do dyspozycji dostępne bezpośrednio z sal tarasy, pozwalające na przechodzenie dzieci lub personelu między oddziałami a także do werandowania oraz plac zabaw na dachu budynku.
Na gruncie rodzimym przylegającym do budynku zorganizowano teren rekreacyjny z nasadzeniami krzewów, bylin i wysokich traw, tworzących kameralne przestrzenie. Od strony ulicy przewidziano niski żywopłot, który będzie stanowił wizualne wydzielenie terenu dla dzieci od przestrzeni ulicy. Wzdłuż pierzei ulicy zaprojektowano szpaler kilku drzew zapewniających dzieciom cień. Na terenie przed salami zaprojektowano również niskie górki, drewniany domek, ścieżki sensoryczne, niskie i wysokie pieńki, głazy i pnie do wchodzenia. Ze względu na ograniczone nasłonecznienie właściwy plac zabaw zaprojektowano na dachu. Od barierki zewnętrznej oddzielać dzieci będzie żywopłot grabowy. Żywopłot będzie również pełnił rolę ochronną od wiatru. Takie zlokalizowanie placu zabaw w przestrzeni silnie zurbanizowanej, okazało się jedyną możliwością zapewnienia dla wszystkich dzieci odpowiednio nasłonecznionego terenu. Plac zabaw na dachu będzie oddzielony od ulicy Szwedzkiej przewyższeniem w bryle budynku, które stanowić będzie barierę akustyczną dla strefy rekreacji na dachu. Dzięki temu rozwiązaniu jest szansa, że teren na dachu może stać się dla dzieci atrakcyjną przestrzenią do spędzania czasu na dworze.

Na dachu przewiduje się zlokalizowanie przeszklonego ogrodu zimowego służącego jako miejsce rekreacji dla dzieci w przypadku alarmu smogowego. Wewnątrz przewidziano strefę wewnętrznego placu zabaw z polami miękkiej nawierzchni z zabawkami ogrodowymi i ścianką wspinaczkową dla dzieci oraz grządki do uprawy roślin.Strefa ta będzie posiadała odrębny system wentylacji, oczyszczający świeże powietrze z zewnątrz. W pomieszczeniu będzie na stałe utrzymywana temperatura ok 6-7 stopni, imitująca warunki zbliżone do zewnętrznych. Latem otwarty i naturalnie wentylowany ogród zimowy będzie tworzyć dodatkową zadaszoną przestrzeń przy tarasach dachowych. W szklarniach planowane są zajęcia z ogrodnictwa dla dzieci oraz zabawy ruchowe


Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne
Wykończenie elewacji budynku oraz wnętrza planuje się z naturalnych materiałów o stonowanej kolorystyce: białej, szarej oraz wykorzystanie naturalnej barwy cegły i drewna na elewacji oraz tarasach a także sklejki i płyt z wełny drzewnej we wnętrzach. Wygląd budynku będzie zatem podkreślany naturalnymi barwami materiałów uzupełnionymi kolorystyką zieleni. Jedynym akcentem w budynku są kolorowe szyby w oknach w holu, ożywiające jego przestrzeń, gdyż w naszym klimacie niemal połowa roku przypada na miesiące bez intensywnego nasłonecznienia.


Rozwiązania instalacyjne i ekologiczne
W budynku przewiduje się zastosowanie zintegrowanych instalacji odnawialnych źródeł energii i rozwiązań ekologicznych. W budynku przewiduje się zainstalowania mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją a także czujnikiem CO2 regulującym pracę urządzeń dostosowując ją do aktualnego wymaganego poziomu w zależności od ilości osób przebywających w pomieszczeniach. System wentylacji ma zapewnić również oczyszczenie powietrza ze smogu oraz poprawić jego jakość. Na dachu, na najwyższej części budynku zaprojektowano instalację fotowoltaiczną zintegrowaną z magazynami energii wspomagającą zasilanie elektryczne budynku .

W budynku przewiduje się zastosowanie systemu ograniczenia zużycia wody poprzez wykorzystanie wody szarej oraz opadowej (po jej oczyszczeniu) do spłukiwania toalet. W celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym zaprojektowano zielony dach na części budynku, sprzyjający retencjonowaniu nadmiernych ilości wód opadowych na działce.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl