Dwuetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu.
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • PL Studio Patryk Żurawski + Agnieszka Łańko
Skład zespołu:
  • http://plstudio.com.pl/  
  •  

Założenia urbanistyczno-architektoniczne:

Nowa siedziba muzeum- sformułowanie budzące skojarzenie z twierdzą chroniącą gromadzony przez wieki i pokolenia dorobek kulturowo-naukowy. Pamiętając, że główną funkcją muzeum jest magazynowanie zbiorów zaś dodaną jest funkcja edukacyjna chcieliśmy zaprojektować budynek, którego zewnętrzny wyraz będzie budził szacunek i powagę należne pracy, jaką wykonują Muzealnicy, który będzie elegancką i dostojną formą, która może reprezentować rangę Muzeum Książąt Lubomirskich.

Otoczenie nowej siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich jest bogate w różne style architektoniczne- każdy z budynków odróżnia od siebie ich wysokość, kolor, proporcje otworów, a nawet kształty i materiały dachów. Dlatego postanowiliśmy nie szukać bezpośrednich przełożeń architektonicznych na wyraz zewnętrzny bryły- zamiast tego szukaliśmy cech, które można obserwować w nieco szerszym kontekście, pamiętając, że nowy budynek ma prawo wprowadzić w tkankę rozwiązania, które go wyróżnią. Widoki pierzei niemal w każdym kierunku cechują się różnymi rytmami i wysokościami otworów, dlatego elewacje naszego budynku również przyjmują różne rytmy. Biorąc pod uwagę szerszą sytuację zauważyliśmy, iż wśród przeważającej większości otynkowanych elewacji napotykamy na wyróżniające się „punkty”, które przykuwają uwagę swoimi ceglanymi fasadami. Wracając do skojarzeń z twierdzą, powagą i elegancją zaprojektowaliśmy „czarną skorupę”, która skrywa kontrastujące z nią klimatyczne wnętrza muzealne. Nie chcieliśmy, aby czarna bryła budziła negatywne skojarzenia, stąd zmiękczyliśmy jej elewacje wyjmując z ceglanego wątku główki i uzyskując w ten sposób bogaty w światłocień ażur, za którym stosownie do funkcji spotykamy przeszklenia bądź ściany. Dzięki temu bryła przy bliższym podejściu przestaje być monolitycznym tworem- zyskuje na lekkości a zarazem tajemniczości skrywanych wnętrz.

Czerpiąc inspirację z parterów budynków mieszkalnych zdecydowaliśmy się umieścić funkcje sklepu i kawiarni od strony południowej, aby wykreować otwartą uliczkę z atrakcyjnym przyziemiem. Na zamknięciu widokowym ulicy Plac Uniwersytecki zaprojektowaliśmy duży podcień zaznaczając główne wejście do muzeum. Bryła w widoku z ulicy Szewskiej również została podcięta informując o muzealnej kawiarni. Ściany podcięć zostały wypełnione kolorami elewacji istniejącego budynku Ossolineum, zaznaczając w ten sposób jedność Muzeum. W specjalnie zaprojektowanej posadzce również dominuje czerwień elewacji Ossolineum.

Zakładając główny napływ ludzi chcących dojechać do Muzeum samochodem lub autokarem, w przypadku większych grup od ulicy Grodzkiej, wjazd do garażu podziemnego zlokalizowaliśmy z ulicy Fredry, która łączy się bezpośrednio z ulicą Grodzką. Z tego kierunku zakładamy również ruch samochodów dostawczych do Muzeum, dlatego sugerujemy zmianę organizacji ruchu umożliwiającą skręt w prawo z ulicy Grodzkiej w ulicę Fredry. W przypadku autokarów, proponujemy możliwość podjazdu pod główne wejście z możliwością wycofania na działce zlokalizowanej od północnej strony kościoła.

Założenia funkcjonalno-użytkowe:

Wejście do budynku zlokalizowane zostało od ulicy A. Fredry- przed wejściem znajduje się duży podcień, w którym może zebrać się zorganizowana grupa zwiedzających. W północno-zachodnim narożniku znajduje się wjazd do garażu podziemnego oraz wjazd dla dostaw muzealnych z pomieszczeniem ekspedycji i windą towarową. Pozostała część parteru zawiera funkcje ogólnodostępne- kasę, informację, szatnię, sklep muzealny, kawiarnię oraz audytorium. Wszystkie funkcje zorganizowane zostały wokół reprezentacyjnego, wysokiego holu z elegancką klatką schodową. Sufit holu jest jednocześnie podłogą wyjątkowego obiektu, jakim jest Plastyczna Panorama Dawnego Lwowa, wokół której rozmieściliśmy pozostałe przestrzenie wystawowe. Już z poziomu holu widoczna jest przestrzeń z peryskopami, które zachęcają do zapoznania się z wyjątkowym obiektem, jakim jest Plastyczna Panorama Dawnego Lwowa. Na 1. piętrze znajduje się przestrzeń wystawowa, która dzięki otwartemu planowi daje duże możliwości aranżacyjne i łatwość w kreowaniu odpowiedniego nastroju wnętrz. Kontynuując wędrówkę główną klatką schodową trafiamy do Galerii Dawnego Lwowa, gdzie mamy możliwość obejrzenia całej Plastycznej Panoramy Dawnego Lwowa. Na tej kondygnacji zlokalizowane są również pomieszczenia edukacyjne, strefa interesantów oraz niedostępna strefa pracowni konserwacji. Kondygnacja czwarta zawiera już wyłącznie strefę prywatną- magazyny oraz pracownie konserwacji.

Parking, pomieszczenia techniczne i magazynowe.

Dostęp do parkingu zapewniony został poprzez rampę zjazdową zlokalizowaną strony od ulicy Fredry i zlokalizowany został na dwóch kondygnacjach podziemnych. Strefa ogólnodostępna znajduje się na poziomie -1 oraz w części na poziomie -2. Strefę dla pracowników zlokalizowaliśmy na poziomie -2. Na pierwszej kondygnacji podziemnej znajduje się węzeł sanitarny dla zwiedzających oraz magazyn podręczny sali audytoryjnej, magazyn sprzętu ekspozycyjnego oraz zaplecze z magazynem sklepu dostępny zarówno z kondygnacji parteru jak i z poziomu -1. Na pierwszej kondygnacji podziemnej, poza wymienionymi funkcjami zlokalizowaliśmy również 22 miejsca parkingowe. Obsługa parkingu odbywa się poprzez hole windowe połączone windą z wejściem nocnym. Hole windowe posiadają węzeł sanitarny dla użytkowników parkingu. W części podziemnej budynku zlokalizowano również pomieszczenia techniczne dla obsługi budynku, magazyny eksploatacyjne oraz pomieszczenia przyłączy sieci miejskich.

Przejście podziemne pomiędzy budynkami.

Schemat połączenia budynku Muzeum z budynkiem Ossolineum. Dla zapewnienia połączenia budynku Muzeum z budynkiem Ossolineum proponujemy wykonanie podziemnego połączenia pod ulicą Szewską. Ze względu na występowanie licznych instalacji podziemnych znajdujących się pod ulicą Szewską, konieczne będzie wykonanie tunelu poniżej poziomu występujących tam instalacji. Połączenie budynków proponujemy na poziomie -1 nowoprojektowanego budynku i piwnicą budynku Ossolineum. Ze względu na fakt, że istniejący poziom posadzki piwnicy budynku

Ossolineum znajduje się około 1,5 m poniżej poziomu terenu konieczne będzie wykonanie pogłębienia jednego pomieszczania piwnicy do poziomu posadzki przejścia podziemnego.

Dach. Piąta elewacja.

Ważnym elementem schematu budynku jest widoczna ekspozycja dachu Muzeum. Na dachu zaplanowaliśmy ogrody z punktem widokowym przeznaczone dla gości oraz pracowników Muzeum. Część dachu zajmą również przestrzenie na niezbędne urządzenia techniczne.

Opis rozwiązań materiałowych.

Zakładamy, że konstrukcja budynku wykonana będzie w całości z żelbetu. Stropy, ze względu na duże rozpiętości proponujemy strunobetonowe. Elewację budynku proponujemy z cegły barwionej w kolorze czarnym, układaną na przemian „główka- wozówka”. Elementy kolorystyczne w strefie wejścia proponujemy z kamieni piaskowca. Nawierzchnię przed budynkiem proponujemy z płyt betonowych układanych na wzór kostki brukowej. Płyty barwione w masie w kolorze ceglanej czerwieni proponujemy przed wejściem oraz w podcieniu budynku a także wzdłuż ulicy Pl. Uniwersytecki.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl