Konkurs architektoniczny na koncepcję siedziby domu kultury Twórcza Twarda przy ulicy Twardej 8/12 w Warszawie
Wyróżnienie równorzędne

<<< powrót
  • Pracownia Architektury Aleksandra Wasilkowski
Skład zespołu:

WIELOWARSTWOWOŚĆ - KONCEPCJA

Dom Kultury Twórcza Twarda znajduje się na styku wielu kontrastowych warstw tkanki miejskiej. Spotykają się tu postmodernistyczne budynki wieżowców, neoromańskie świątynie, szkoty i przedszkole, ślady warszawskiego getta, modernistyczne bloki i zabytkowe pustostany tworząc miastotwórczy amalgamat różnorodnych stylów i kultur. Patchwork miejsca jako symbol wielokulturowości i różnorodności etnicznej Warszawy stał się główną inspirację dla koncepcji Domu Kultury Twórcza Twardo.

WIELOKULTUROWOŚĆ - DOM WIELU KULTUR

Dom kultury to miejsce, które uczy bycia twórczym, ale pokazuje tez pozytywne owoce współpracy, tolerancji i ciekawości innych kultur. Twórcza Twarda pomyślano została jako miejsce spotkania wielu kultur i pokoleń, co znajduje swój wyraz w detalach i dodatkowych funkcjach. Budynek został zaprojektowany tak aby w sposób symboliczny zaprosić do uczestnictwa wszystkich mieszkańców miasto, dzieci, młodzież, seniorów, sąsiadów i mieszkających w Warszawie migrantów.

Na dachu budynku został zaprojektowany ogród wielokulturowy, w którym pojawią się cytaty z posadzek przestrzeni publicznych krajów, z których pochodzą uchodźcy lub mniejszości zamieszkujący Warszawę (Ukraińcy, Wietnamczycy, Żydzi, Hindusi, Białorusini, Syryjczycy, Ormianie, Rosjanie, Litwini itd).

Na piątej elewacji budynku znalazły swoje miejsce przestrzenie integracyjne takie jak klub seniora, klub młodzieżowy oraz plac zabaw.

Przy placu łączącym dom kultury z synagogą znajduje się wodospad nawiązujący do „taszlich". W judaizmie jest to obrzęd symbolicznego oczyszczenia polegający na wyrzuceniu w nurt płynącej wody drobin wytrząśniętych z kieszeni. Toszlichu dokonuje się w pierwszy dzień Rosz ha—Szana. Wodospad ożywia przestrzeń i symbolicznie tęczy budynek domu kultury z synagogę.

MASZYNA DO ZABAWY - UCZYĆ BAWIĄC

Dom Kultury Twórcza Twarda poprzez swój otwarty porter i publiczny dach stanie się przestrzenią spontanicznych spotkań i nieskrepowanej zabawy także po zajęciach. W całym budynku rozproszono różne przestrzenie oraz „kieszenie" relaksu i zabawy. W przestronnym holu oraz w pawilonie palmiarni znajdą swoje miejsce duże stoły, leżanki i pufy do wspólnego odrabiania lekcji lub serfowania po internecie. Większość nastolatków uczy się i odrabia lekcje w pozycji lezącej, ważne jest więc oby miękkie meble w holu umożliwiały wspólne polegiwanie.

Kolejnym elementem przyciągającym dzieci są rozproszone place zabaw. Pierwsze elementy pojawiają się przy wejściach głównych, są to skały, pieńki, intrygujące rzeźby idealne do selfie i wrzucenia na instagram.

Niewielki pokój zabaw dla najmłodszych znajduje się w holu na antresol nad pomieszczeniem szatni obok kawiarni. Dzieci schowane w pokoju zabaw mogę zerkać na hol przez okrągłe okna. Na każdym piętrze znajdują się ,kieszenie" z wygodnymi siedziskami i leżankami umożliwiające wspólne spotkania przed lub po zajęciach. Każda z „kieszeni relaksu' będzie mieć charakterystyczny totem, umożliwiający dzieciom zapamiętywanie i poruszanie się w przestrzeni. Totemami mogą być płaskorzeźby na ścianach przedstawiające ikonki ze smartfonów. Kolejny i największy plac zabaw znajduje się na nasłonecznionym dachu wśród niskiej zieleni. Plac zabaw sąsiaduje z klubem seniora i klubem młodzieży co sprzyja kontaktom międzypokoleniowym. Ogrody wielokulturowe z nazwami placów z całego świata mogę stać się miejscem spotkań dzieci polskich, ukraińskich, wietnamskich i hinduskich oraz innych mniejszości. Kluby na dachu mogą być również udostępniane dzieciom i młodzieży, tak oby same mogły organizować ich własne inicjatywy, imprezy urodzinowe, lub ,,wymianki. Dzięki możliwości taniego wynajęcia soli młodzi ludzie nie tylko sami będą mogli zorganizować np urodziny, ale będą także uczyć się samoorganizacji i dbania o przestrzeń dookoła. Super atrakcją rodem z wesołego miasteczka będzie zjeżdżalnia w rurze, którą błyskawicznie będzie można teleportować się z dachu prosto na plac przy wodospadzie.

MIKROSKALE - BUDYNEK WOBEC KONTEKSTU

Rozrzeźbiona bryła budynku nawiązuje do różnorodności kontekstu. Budynek przyjmuje skalę sąsiednich niskich budynków synagogi i kościoła. Zasadnicza kryla ogranicza się do 15m wysokości z punktowymi dominantami wysokości 22m. Wejście główne zaakcentowane okrągłym oknem ,słońcem', spiralnymi schodami oraz fontann, zostało zlokalizowane na osi łączącej budynek z placem Grzybowskim. Drugie równorzędne wejście główne otwiera budynek no skwer południowy i istniejący owalny pawilon źródełka, do którego nawiązuje okrągła forma przeszklonego pawilonu palmiarni. Dwa wejścia pomocnicze powiązane z klatkami schodowymi i administracja zostały zlokalizowane od strony budynku "Za Żelazną Bramą" i od strony przedszkola. Posadzka przeszklonego parteru została obniżona o siedemdziesiąt centymetrów, dzięki czemu skala budynku nie przytłacza przestrzeni publicznej wokół. Różnica poziomów posadzki tworzy kompozycję amfiteatralnych schodów i pochylni, zjeżdżalni oraz siedzisk tworząc idealne miejsce dla spontanicznych spotkań. Skaty i ruchome kamienie, pieńki i lęki kwietne z domkami dla owadów zlokalizowane wokół wejść tworzę przyjazny i swobodny kontekst zabawy dla dzieci wnikający do brzucha budynku. Przestronny hol połączony z kawiarnią, foyer oraz zieloną palmiarnio otwiera się i łączy z przestrzenią publiczna wokół budynku. Przeszklone ściany w salach tanecznych, plastycznych i muzycznych pozwalają spacerowiczom obserwować tętniące życie kulturalne wewnątrz instytucji.

Przestrzeń publiczno pojawia się również na piątej elewacji budynku widzianej z okien wieżowców i bloków. Na wspólnym zielonym i ogólnodostępnym dachu zaprojektowano funkcje łączące kultury i pokolenia między innymi klub seniora, klub młodzieżowy, plac zabaw oraz ogrody międzykulturowe z cytatami z posadzek placów z całego świata (Ukrainy, Wietnamu, Izraela, Indii, Białorusi, Syrii, Rosji, Litwy itd). Na dachu znajduję się schody amfiteatralne umożliwiające wspinanie się i oglądanie koron drzew, sąsiadujących budynków oraz sylwetki miasta z Pałacem Kultury w tle.


UKŁAD FUNKCJONALNY BUDYNKU

Program funkcjonalny to 6 stref funkcjonalnych:
1. Wspólna strefa wejściowa, hol, foyer, kawiarnia, wystawy, rekreacja (poziom 0)
2. Sala widowiskowa z zapleczem (poziom O)
3. DKS (poziom +1)
4. MDK (poziom +2)
5. Wspólny zielony dach, klub seniora, klub młodzieżowy, plac zabaw, ogród wielokulturowy, amfiteatr (+3)
6. Parking podziemny (-1)

STRUKTURA BUDYNKU

MDK i DKS
zostały zlokalizowane na dwóch odrębnych kondygnacjach, tak aby programy domów kultury mogły funkcjonować niezależnie i spotykać się w przestrzeniach wspólnych. Rozkłady pomieszczeń na kondygnacjach są analogiczne. Części administracyjno—biurowe zostały zlokalizowane w zachodniej części budynku. Sale artystyczne zostały zlokalizowane po stronie wschodniej i południowej. Sanitariaty i mniejsze sale zajęć znajdują się w północnej części budynku. Przestrzeń wspólna została zlokalizowana na parterze oraz na dachu. Wysoka na trzy kondygnacje sala widowiskowa została zlokalizowana w centrum budynku z wejściem głównym z foyer na parterze oraz wejściem na balkon na pierwszym pietrze.

PARTER ( — 0.7m) / PRZESTRZEŃ WSPÓLNA
Wejścia główne, hol, foyer sali widowiskowej z przestrzenią kas, szatni, wystaw i warsztatów, kawiarnia, przestrzeń rekreacyjna w formie palmiarni i pokoju zabaw dla dzieci tęczą się w wewnętrzną przeszkloną wspólna przestrzeń spotkań i zabawy. Sala widowiskowa wraz z zapleczem znajduje się na bezpośrednio na parterze i ma możliwość otwarcia się na plac i letni amfiteatr z zielenią jako horyzontem w tle. Balkon widowni dostępny jest z poziomu +1. Z pawilonu palmiarni usytuowanego na południowym narożniku budynku rozpościera się widok na skwer południowy i pawilon źródełka. Kawiarnio wraz z ogródkiem i stolikami otwiera się na plac przed synagogę.

POZIOM +1 (+4.70m) / DOM KULTURY ŚRÓDMIEŚCIE
DKS znajduje się na pierwszej kondygnacji na poziomie +4.70m. Prowadzą do niego 3 wejścia: przestronne, spiralne schody z holu głównego, winda
i schody p.poż z głównego holu oraz duża winda towarowo—osobowa i klatka schodowa w części administracyjnej połączona z parkingiem podziemnym. Sale artystyczne znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie szerokich spiralnych schodów po wschodniej i południowej stronie budynku. W środku kondygnacji znajduje się pustka nad sceną oraz wejście na balkon widowni wraz z poczekalnią i pomieszczeniem realizatorów. W części zachodniej znajduje się część administracyjna instytucji.

POZIOM +2 (+ 8.90m) / MIEJSKI DOM KULTURY
MDK zlokalizowano na drugiej kondygnacji na poziomie + 8.90m. Prowadzą do niego 3 wejścia: przestronne, spiralne schody z holu głównego, windo i schody ppoz z głównego holu oraz duża winda towarowo—osobowa i klatka schodowa w części administracyjnej połączona z parkingiem podziemnym. Sale artystyczne znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie szerokich spiralnych schodów po wschodniej i południowej stronie budynku. W środku kondygnacji znajduje się pustka nad sceną. W części zachodniej znajduje się część administracyjna instytucji.

POZIOM +3 (+ 13.70m) / OGRÓD NA DACHU
Nasłoneczniona piąta elewacja budynku została zaprojektowana jako zielony dach. Znajdują się na nim przestrzenie integracji między pokoleniowej i między kulturowej. Są to naturalny plac zabaw dla dzieci, klub seniora i klub młodzieżowy, a także społecznościowy ogród wielokulturowy, w którym pojawią się cytaty z posadzek przestrzeni publicznych krajów, z których pochodzę uchodźcy lub mniejszości zamieszkujący Warszawę (Ukraińcy, Wietnamczycy, Żydzi, Hindusi, Białorusini, Syryjczycy, Ormianie, Rosjanie, Litwini itd). Pawilony na dachu są to funkcje ponadprogramowe, które zostały zaproponowane jako funkcje wspólne dopełniające program instytucji.

POZIOM —1 (— 3.6m) / PARKING PODZIEMNY
Parking podziemny na 24 miejsca postojowe znajduje się pod fragmentem parteru budynki. Prowadzi do niego wjazd pochylnią zlokalizowaną wzdłuż elewacji zachodniej. Dodatkowe 8 miejsc postojowych znajduje się na terenie działki wzdłuż elewacji zachodniej i północnej. Sugeruje się rezygnację z parkingu podziemnego na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej i priorytetu pieszych.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl