Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania zbiornika w Zaborowie (Leszno woj. wielkopolskie) na cele rekreacyjne.
II nagroda

<<< powrót
  • Joanna Styka-Lebioda, Daria Tutko
Skład zespołu:
Przedmiotem opracowania jest teren położony w południowej części miasta Leszna , stanowiący fragment złoża kruszywa naturalnego „ZABOROWO”, którego eksploatacja prowadzona była w latach siedemdziesiątych i zakończyła się wraz z wygaśnięciem koncesji w 2001 roku.

Na obszarze konkursowym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą nr XLIII/454/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 kwietnia 2002 r.

Obszar objęty konkursem ma powierzchnię ok. 36,2 ha

IDEA ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYCH


Założenia projektowe:
- powiązanie terenu objętego pracowaniem z centrum miasta
- utrzymanie naturalnego charakteru zbiornika i terenów wokół zbiornika wodnego
- wykorzystanie istniejących ścieżek i zakątków „wydeptanych” przez użytkowników do realizacji projektowanego programu wypoczynkowo-rekreacyjnego
- powiązanie z terenami przyległymi o zdefiniowanych funkcjach- zabudowa mieszkaniowa, zabudowa usługowa z miejscami noclegowymi i gastronomią, tereny szkolne, gospodarstwo z nauką jazdy konnej
- strefowanie funkcji, szczególnie w zakresie uciążliwości - STREFA CICHA, STREFA GŁOŚNA

Z głównego obszaru zbiornika wodnego wyodrębniono dwa mniejsze zbiorniki przeznaczając je na funkcje rekreacyjne, poprzez wprowadzenie podłużnej wyspy pływającej połączonej pomostami. W ten sposób dokonano podziału na strefę cichą – związaną z wypoczynkiem blisko natury tj. wędkowaniem, obserwacją fauny i flory , cichym wypoczynkiem nad wodą i strefę głośną związaną z korzystaniem z plaży i urządzonego kąpieliska, korzystaniem z urządzeń zabawowych i sportowych zaprojektowanych w sąsiedztwie plaży oraz wypożyczalni sprzętu wodnego.

- stworzenie systemu ścieżek umożliwiających różnorodne formy aktywności: pieszej, rowerowej, biegowej
- wyznaczenie różnorodnych miejsc pod względem funkcjonalno - użytkowym, zapewniających równoczesny wypoczynek wielu osób, dostosowanych do potrzeb i wymagań użytkowników w różnym wieku i o różnym stopniu aktywności fizycznej
- wykorzystanie przede wszystkim naturalnych materiałów do budowy urządzeń rekreacyjnych i elementów małej architektury
- możliwość etapowania realizacji przedsięwzięcia, w zależności od posiadanych - środków i potrzeb przyszłych użytkowników
- stosowanie rozwiązań nieinwazyjnych, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju
- funkcja edukacyjna w zakresie ochrony środowiska
- wykorzystanie naturalnych źródeł energii
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl