Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej na przebudowę Placu Dworcowego w Opolu
III nagroda

<<< powrót
  • Aleksander Nowak, Radosław Stach
Skład zespołu:
  • Aleksander Nowak  
  • Radosław Stach 

Idea przestrzenna:

Ideą przewodnią projektowanej rewitalizacji jest nadanie reprezentacyjnej rangi Placowi Dworcowemu, znajdującemu się w ścisłym sercu miasta. Nowy Plac Dworcowy stanowić będzie naturalne przedłużenie ul. Krakowskiej, a zarazem pełnić reprezentacyjną funkcję przed budynkiem Dworca Głównego PKP, jak i Nowego Centrum Przesiadkowego PKS.

Frekwencja / Interferencja / Szum / Muzyka / Cisza

Tak samo, jak charakter Stolicy Polskiej Piosenki, zdefiniowany jest za pomocą dźwięków i powiązań muzycznych, tak Nowy Plac Dworcowy zawiera w sobie różnorodne częstotliwości, tworząc strefy wyciszenia, zabawy, komunikacji, spotkań i informacji.

Dwuwymiarowy charakter głównej osi pieszej ul. Krakowskiej płynnie nabiera trójwymiarowości, a poprzez powiązanie doznań i funkcji, staje się polem ich wzajemnej interferencji - swoistym streszczeniem całego miasta - początkiem i zakończeniem utworu, jakim jest Opole.

Relacje z otoczeniem oraz komunikacja:

Koncepcja lokalna;


Planowane połączenie Dworca oraz Centrum Przesiadkowego z ul. Krakowską, zmienia w tkance miasta funkcję Placu Dworcowego. Stanie się on przedłużeniem ul. Krakowskiej, centralnej osi Miasta Polskiej Piosenki. Koncepcja bazuje na idei niezależnej tożsamości Placu, jako „miejsca spotkań”, które za pomocą połączenia nowoczesnych elementów, zarazem wpasowując się w otoczenie, pozostanie niejako wizytówką, punktem wyjścia dla systemu komunikacji miejskiej oraz międzymiastowej.

Koncepcja regionalna;

Dominująca w swym wyrazie ekologiczna zielona forma przestrzenna, to oryginalna, nowoczesna forma geometryczna, aktywująca tkankę miejską (strefa relaksu, miejsce spotkań, plac aktywności, strefa ciszy). Plac, jako całość, jest w powyższej koncepcji przestrzenno-dźwiękową wizytówką miasta, wizualizującą rytm, abstrakcyjną bramą do Stolicy Polskiej Piosenki. Jednocześnie tworzy zoptymalizowany system powiązań komunikacji pieszej, rowerowej, transportu prywatnego, miejskiego, międzymiastowego, z zachowaną przestrzenią zieloną, o charakterze animacyjnym i wypoczynkowym. Zaproponowane rozwiązanie umożliwia bezkolizyjny przepływ pomiędzy określonymi w strategii rozwoju tego obszaru punktami synergii (przystanki, dworce PKP, PKS, postój taksówek, ul. Krakowska). Umiejscowiona w północnej części Placu rowerowa stacja przesiadkowa, umożliwia, na wzór duński, poprawę wykorzystania w tym obszarze systemu rowerów miejskich oraz prywatnych, włączając się zarazem w istniejącą i planowaną sieć dróg rowerowych. Nawiązując tym samym do zachodnioeuropejskich trendów ograniczenia w centrach miast ruchu samochodów.

Koncepcja globalna;

Możemy obserwować wzmożoną mobilność i poprawę jakości usług w zakresie transportu międzymiastowego/międzynarodowego. To powoduje, że renowacje terenów około-dworcowych, miejsc pierwszego kontaktu z miastem, zyskują nowy potencjał. W niniejszej koncepcji Plac Dworcowy stanie się punktem synergii Centrum Przesiadkowego oraz Dworca PKP. Jest traktowany jako element wizerunku lokalnego, a także atrakcja turystyczna Miasta Polskiej Piosenki, dźwiękowa płaska i przestrzenna trójwymiarowa forma miejska.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl