Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej na przebudowę Placu Dworcowego w Opolu
I nagroda

<<< powrót
 • Michał Szkudlarski Biuro Architektoniczne "MS"
 • Wentario Pracownia Architektury Andrzej Nowak
 • MASZ Pracownia Architektoniczna Magdalena Szkudlarska
Skład zespołu:
 • Michał Szkudlarski [SN ARCHITEKCI]  
 • Andrzej Nowak [SN ARCHITEKCI]  
 • Magdalena Szkudlarska [MASZ PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA]  
 •  
 • współpraca:  
 • Michał Bartecki  
 • Agnieszka Gacek  
 • Weronika Pietruńko  
 •  
 •  
 • http://snarchitekci.pl/  
 •  

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE – ANALIZA WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH

Opole jest średniej wielkości miastem wojewódzkim. Funkcjonuje tu wiele szkół licealnych, zawodowych oraz liczne wyższe uczelnie. Wiele osób przyjeżdża do Opola do pracy, w celach turystycznych oraz na uczelnie i do szkół, stąd też istnieje potrzeba takiej organizacji placu dworcowego, aby powiązać zróżnicowane funkcje oraz kierunki przepływu ludności.

Osoby zmierzające do pracy i na uczelnie w większości kierują się obecnie na przystanki autobusowe zlokalizowane w obrębie skrzyżowania ul. 1 Maja oraz Kołłątaja, a w przyszłości będą się kierować do zaprojektowanego Centrum Przesiadkowego Opola.

Typowy szlak turystyczny przebiega od budynku Dworca Głównego bezpośrednio do ul. Krakowskiej.
Kolejne ważne elementy i funkcje placu dworcowego to strefa spotkań podróżnych przed budynkiem dworca, a także strefa rekreacji i wypoczynku dla osób, które oczekują na pociąg.

Dodatkowym elementem mającym wpływ na projekt są wymogi MPZP, który zobowiązuje do zaprojektowania min. 40% pow. biol. czynnej.

OPIS UKŁADU PRZESTRZENNEGO, ZAGOSPODAROWANIA TERENU I ROZWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH

Forma projektowanego placu zdeterminowana jest liniami wytyczającymi ciągi komunikacyjne w kierunku ulicy Krakowskiej i przystanków na ulicy 1 Maja (w przyszłości do Centrum Przesiadkowego), oraz osi widokowych rozpościerających się na budynek Poczty Głównej i Dworca Głównego.

Projektowana strefa zielona placu dworcowego została zaprojektowana na siatce okręgów, którą wytyczają osie widokowe Dworca Głównego oraz Poczty. Okręgi nie wyznaczają wyraźnych granic placu ani nie determinują głównego kierunku orientowania się placu.

Strefę tą wyróżnia duża ilość rozbitej zieleni w postaci górek na okręgach, które tworzą wiele kameralnych przestrzeni półpublicznych dla różnych grup ludzi oraz funkcji.

Zaprojektowano zarówno przestrzenie zacienione jak i nasłonecznione, miejsce spotkań w postaci „pawilonu odpoczynku”, a także plac zabaw dla dzieci, pagórki oraz wysoką zieleń dodatkowo izolującą akustycznie.

Tak utworzona przestrzeń tworzy współczesny zurbanizowany Park Miejski, który nie stanowi wyraźnej granicy pomiędzy obszarami utwardzonymi a samym parkiem.

Stylistyka projektowanego placu dworcowego nawiązuje materiałami do obecnie realizowanego projektu ulicy Krakowskiej.

OPIS ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNYCH, ELEMENTY WYRÓŻNIKOWE IDENTYFIKUJĄCE PRZESTRZEŃ PLACU

W części południowej znajduje się plac przedwejściowy do Dworca Głównego. W części wschodniej usytuowany jest ciąg komunikacyjny Dworzec - ulica 1 Maja oraz plac manewrowy dla parkingu przydworcowego wraz z miejscami postojowymi dla taksówek. W części zachodniej znajduje się ciąg komunikacyjny Dworzec - ulica Krakowska, w części północnej chodnik i ścieżka rowerowa przy ulicy 1 Maja.

Część środkowo północna natomiast to strefa relaksu i wypoczynku wzbogacona o elementy małej architektury, pawilony, plac oddany mieszkańcom i przyrodzie, będący początkiem wydarzeń kulturalnych mających swoją kontynuację na ulicy Krakowskiej.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl