Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-tematycznej zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą „Pawilon Polski na Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich”
III miejsce

<<< powrót
 • 307kilo + R&D
Skład zespołu:
 • Jan Sukiennik  
 •  
 • współpraca autorska:  
 • Małgorzata Piotrowska  
 •  
 • współpraca:  
 • Izabela Bryńska  
 • Valeria Dikonova  
 • Adrian Dynarski  
 • Paweł Kapela  
 • Piotr Maliszewski  
 •  
 • wizualizacje:  
 • Zorka Studio  
 •  
 •  
 • http://rd.studio/  
 •  
 • http://307kilo.pl/  
 •  
 •  

Koncepcja tematyczna pawilonu

Tematem przewodnim polskiego pawilonu jest środowisko naturalne z uwypukleniem roli drewna jako odnawialnego surowca. Nadrzędnym celem jest stworzenie pozytywnego przekazu poprzez spektakularną architekturę, scenografię i narrację łączącą nowoczesność z tradycją. Chcemy pokazać, że Polska jest krajem z unikalną przyrodą o wysokich walorach ekologicznych, turystycznych i gospodarczych. Położono nacisk na zaznajomienie międzynarodowej grupy odbiorców z dorobkiem Polski w zakresie ochrony przyrody, odpowiedzialnej turystyki i zrównoważonego wykorzystania surowca odnawialnego jakim jest drewno. Zaproponowano spójną strategię obecności Polski na targach Expo łączącą architekturę, scenografię, wystawiennictwo, pokazy technologiczne i multimedialne oraz pamiątki promujące nasz kraj.

Architektura pawilonu

Pawilon nawiązuje do archetypicznego domku na drzewie. Bryła budynku jest zawieszona na kwadratowych słupach z drewna klejonego. Piętnastometrowe pale tworzą regularną siatkę inspirowaną szkółką leśną. Układ ten porządkuje obiekt konstrukcyjnie i jest osnową do podziału funkcjonalnego.

Sercem pawilonu jest wewnętrzny dziedziniec. Całość tworzy atrakcyjną przestrzeń obfitującą w zacienione miejsca do odpoczynku, edukacji oraz rozrywki.

Główną bryłę pawilonu podniesiono, odrywając ją od parteru. Zabieg ten pozwala powiększyć plac o przestrzeń znajdującą się pod budynkiem. Tu znajdują się mniejsze kubatury z funkcjami komercyjnymi – sklep z pamiątkami, restauracja z piekarnią, przestrzeń dla dzieci. Na dziedzińcu znajduje się instalacja technologiczna – mały tartak, w którym przemysłowe roboty wykonują drewniane pamiątki. Wejście do pawilonu odbywa się za pomocą ruchomej rampy wzdłuż dłuższych ścian patia lub klatką schodową z windą.

Wybrano naturalne materiały powiązane z koncepcją tematyczną – produkty drewnopochodne jak płyty OSB malowane na biało, słupy z drewna klejonego, drewniane panele perforowane oraz nawierzchnie typu tartan z przetworzonych odpadów. Założenia architektoniczne pawilonu pozwalają włączyć polskie firmy oraz know-how nie tylko w budowę pawilonu, ale również w promocję rodzimego przemysłu.

Plac

Plac jest przedpolem dla Pawilonu. Wychodzi nań scena z miejscem na widownię, ogród kawiarniany przy restauracji oraz płytki basen przynoszący ulgę w skwarze. Zaletą jest swobodny przepływ ludzi pomiędzy placem a funkcjami komercyjnymi. Instalacja „Tartak” jest dostępna do obejrzenia bez konieczności stania w kolejce. Skrzydła placu umożliwiają ustawianie się kolejek do wystawy głównej oraz wchodzenie i wychodzenie spod pawilonu na teren Expo.

Kolorystyka

Świadomie wykorzystano czerwień i biel jako zabieg utrwalający identyfikację narodową. Nie zrobiono tego dosłownie lecz zbudowano narrację budującą świadomość polskiej marki.
Przestrzeń pod pawilonem wyłożono czerwonym tartanem jako trawestację przysłowiowego „czerwonego dywanu”, symbolu wyróżnienia i szacunku dla gości, cechy bliskiej Polakom. Bryłę pawilonu pomalowano na biało kierując się zasadą nienagrzewania się powierzchni jasnych w wyniku nasłonecznienia. Nazwę kraju wycięto w elewacji frontowej i wypełniono złotymi literami.

Strategia promocyjna

Promocja Polski w ramach Expo jest oparta na następujących rozwiązanich:
1) Stworzenie atrakcyjnego i nowoczesnego pawilonu, który będzie pierwszym wrażeniem odwiedzających tereny Expo i zarazem szansą na wstępne zainteresowanie.
2) Uwolnienie ogólnodostępnej przestrzeni pod i wokół pawilonu celem zachęcenia do odwiedzin, również dla tych, których odstraszają długie kolejki. Aktywność zwiedzających ma również pomóc w wykreowaniu atmosfery dynamiki, aktywności oraz licznych event-ów.
3) Stworzenie ogólnodostępnego, technologicznego „show” w dziedzińcu jako zapowiedzi wystawy głównej. Tartak pokazuje zautomatyzowany park maszynowy – ramiona robotów przemysłowych, frezarki i piły CNC oraz lasery grawerujące. Możliwość obejrzenia instalacji bez stania w kolejce jest kolejną szansą na ożywienie przestrzeni publicznej, zaciekawienie ofertą wewnątrz pawilonu oraz poszerzenie grupy docelowej.
4) Przygotowanie wystawy głównej z elementami edukacji, rozrywki oraz interaktywnych multimediów. Wystawa rozwija temat zasygnalizowany architekturą pawilonu – przedstawia obraz Polski bogatej w zasoby naturalne i przyrodnicze, z dynamiczną turystyką, coraz bardziej odpowiedzialnym przemysłem i zapleczem naukowym.
5) Wypełnienie powierzchni przeznaczonej na wystawy czasowe eventami wspierającymi polskich przedsiębiorców.
6) Promocja Polski nie powinna kończyć się na odwiedzinach pawilonu. Proponujemy wykonanie autorskich upominków z wystawy z wykorzystaniem tartaku – klocków drewnianych z wyfrezowanymi, trójwymiarowymi fragmentami polskich Tatr. Klocki powstawałyby na oczach publiczności i mogłyby być sprzedawane w sklepie lub rozdawane jako prezenty VIP.
7) Należałoby rozważyć stworzenie programu promującego turystykę w Polsce dla gości, którzy odwiedzili pawilon. Upominki lub bony z QR kodem mogłyby dawać dostęp do serwisu poszerzającego wiedzę z wystawy oraz oferującego spersonalizowane zniżki na usługi turystyczne w Polsce.

Hasło - “The Good Life…and into the forest I go, to lose my mind and find my soul.”

Zaproponowano pozytywne hasło podkreślające pozytywny wpływ natury na zdrowie, dobre samopoczucie oraz lepsze życie.

Identyfikacja wizualna

Na elewacji umieszczono nazwę kraju po arabsku i angielsku zgodnie z wytycznymi organizatora. Przewidziano możliwość dodania masztów z flagami na placu przed pawilonem. Hasło pawilonu umieszczono na tablicy wejściowej w ramach spójnej identyfikacji przestrzennej.

Założenia funkcjonalne

Przewidziano miejsce na ustawianie kolejek wzdłuż północno-wschodniego boku działki, a wyjście wzdłuż przeciwległego boku. Układ ten pozwala uniknąć krzyżowania się strumieni zwiedzających oraz umożliwia bezkolizyjny dostęp do stref komercyjnych pod pawilonem. Funkcje te pozostają dostępne zarówno dla oczekujących na wejście (np. restauracja z piekarnią posiada okienko wydawcze do ich obsługi), jak i gości, którzy z różnych względów nie wchodzą na wystawę (brak czasu, zbyt długa kolejka, wcześniejsza wizyta). Tu znajduje się również sklep dostępny dla wszystkich grup z możliwością wystawienia produktów wokół kubatury.

Do placu przylega scena z widownią. Przylega do niej zaplecze magazynowo-socjalne.

Dostęp do wnętrza pawilonu zaprojektowano wokół centralnego dziedzińca. Wejście na piętro budynku, a zarazem do strefy recepcyjnej piętra odbywa się ruchomym rampami o dużej przepustowości. Okalają one dziedziniec wraz z instalacją „Tartak”.

Wewnątrz pawilonu przewidziano klasyczną pętlę wystawienniczą wokół dziedzińca. Ścieżka prowadzi od recepcji, przez wystawę główną, wystawy tymczasowe oraz strefę odpoczynku, kończąc na drugiej rampie zjazdowej.

Układ ten pozwala na zwiedzanie zarówno pulsacyjne, jak i ciągłe, pozwala też na elastyczną aranżację wystaw tymczasowych, łącznie z ich czasowym zamknięciem (pozostawiając obejście).

Na drugim piętrze przewidziano funkcje biurowo-administracyjne, strefę VIP, kameralną salę konferencyjną, taras oraz zaplecze magazynowe oraz socjalne.

Na tyłach pawilonu znajduje się dodatkowe wyjście, zaplecze techniczne, klatka schodowa z windą oraz toalety.

Niepełnosprawni + rodzice z dziećmi

Cały plac oraz pawilon jest dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo za pomocą ramp, chodnika ruchomego oraz windy. Na każdej kondygnacji – w tym na poziomie placu - przewidziano toaletę dla niepełnosprawnych.

Dla rodziców z dziećmi zapewniono analogicznie możliwość poruszania się bez barier oraz zapewniono przewijak w toaletach na każdej kondygnacji. Zaprojektowano również pomieszczenie dla dzieci z możliwością organizacji warsztatów.

Rozwiązania konstrukcyjne

Zaprojektowano „las słupów” z drewna klejonego zakotwiczonych w żelbetowych fundamentach. Budynek pawilonu zaprojektowano w lekkim szkielecie drewnianym z poszyciem zewnętrznym z materiałów drewnopochodnych.

Całość pawilonu można wykonać z wykorzystaniem polskiego zaplecza przemysłowo-inżynieryjnego z dużym potencjałem na promocję firm biorących udział w jego budowie. Materiały i rozwiązania konstrukcyjne wpisują się w koncepcję tematyczną pawilonu.

Rozwiązania instalacyjne

Na etapie konkursu przyjęto, że budynek pawilonu jest klimatyzowany. Przewidziano zaplecze techniczne na parterze wraz z szachtem. Istnieje możliwość instalacji dodatkowych jednostek na dachu lub dodanie dodatkowej przestrzeni technicznej na -1 wokół klatki schodowej.

Rozwiązania ekologiczne

Przyjęto, że drewno wykorzystane w budowie pawilonu będzie certyfikowane jako pochodzące ze zbiorów odnawialnych, a materiały drewnopochodne jako niezawierające szkodliwej dla zdrowia chemii.
Materiały drewnopochodne zawierają odpady produkcyjne oraz powtórnie wykorzystany surowiec.
Dodatkowo podjęto szereg decyzji projektowych obniżających wydatki energetyczne:

- maksymalizacja przestrzeni zacienionych poprzez wprowadzenie lasu wokół pawilonu
- ograniczenie otworów okiennych oraz przeszkleń, w szczególności od południa i zachodu
- ograniczanie nagrzewania poprzez stosowanie bieli w bryle budynku
- przewidziano obsługę instalacji poprzez inteligentne sterowniki pozwalające na dużą wydajność wentylacji, klimatyzacji oraz instalacji elektrycznej
- wykorzystanie technologii LED oraz OLED do oświetlenia oraz ekranów multimedialnych
- stosowanie płytkiego basenu na placu przed pawilonem celem miejscowego obniżenia temperatury
- dodatkowo przyjęto możliwość stosowania rozpylaczy pary wodnej oraz instalacji paneli słonecznych do częściowej dywersyfikacji zasilania prądem

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Przewidziano, że wszystkie elementy drewniane oraz drewnopochodne zostaną zabezpieczone odpowiednimi impregnatami do drewna (typu UNIPAL lub FIRESTOP).

W budynku zaprojektowano jedną klatkę pożarową, przyjmując, że z poziomu wystawy można ewakuować się dodatkowo rampami. Rzut pawilonu może pomieścić drugą klatkę, gdyby lokalne warunki pożarowe tego wymagały.

Nie wykluczamy dodatkowego zabezpieczenia pożarowego słupów nośnych podtrzymujących pawilon.

Demontaż i powtórne wykorzystanie

Modularny, prefabrykowany układ konstrukcyjny pozwala na względnie prosty i szybki montaż i demontaż pawilonu zgodnie z oczekiwaniami oraz harmonogramem organizatora Expo. Elementy drewniane można zutylizować lub odtworzyć pawilon w innym miejscu (również w mniejszej formie).

Udział polskich firm w budowie pawilonu

Z listy referencyjnej następujące firmy mogłyby uczestniczyć w budowie pawilonu:
IZODOM 2000 POLSKA sp. z o. o. – domy pasywne oraz energooszczędność
UNIBEP S.A. – budownictwo drewniane
SELENA FM S.A. – wysokoszczelna powloka dachowa
PPUH MARBET WIL sp. z o. o. – ekologiczne materiały budowlane, posadzki zewnętrzne
LED LIVE – ledowe ekrany transparentne
P.P.H. WOBIT E.K.J. Ober s.c. – roboty mobilne (instalacja tartak)
LEDBRUK sp. z o.o. – oświetlenie
LUG LIGHT FACTORY sp. z o. o. – oświetlenie
LUXON sp. z o. o. – oświetlenie

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl