Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-tematycznej zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą „Pawilon Polski na Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich”
II nagroda

<<< powrót
  • JAZ + Architekci Żmijewski, Jaworski, Masse s.c.
  • Paweł Lipiński, Marcin Fejcak, Kalina Piłat
Skład zespołu:
  • Marcin Fejcak, Kalina Piłat, Paweł Lipiński, Mateusz Frankowski;  
  • JAZ+Architekci w składzie: Julian Żmijewski, Andrzej Jaworski, Zuzanna Massé-Deda;  
  • Tworzymy Gry: Blanka Jarębska, Antoni Mirosław, Piotr Wiśnioch;  
  • Współpraca: Marcin Krysiak, Monika Tymińska  
  •  
  •  
  • http://jazplus.pl/ 

IDEA

Pawilon ‘Made in Poland’, to wizytówka Polski podczas Expo 2020 w Dubaju – to prezentacja doświadczenia, możliwości technicznych, a przede wszystkim potencjału ludzkiego. Dubaj, obecnie jedno z najnowocześniejszych i najbardziej tech- nologicznie zaawansowanych miast, jest dziełem geniuszu ludzi, którzy na piaskach pustyni potrafili stworzyć największe centrum logistyczne i finansowe regionu. Polska, to kraj bogaty w surowce, ale nie te najbardziej strategiczne. Kraj leżący na przecięciu kluczowych szlaków handlowych ze wschodu na zachód i z północy na południe. Dzięki potencjałowi ludzkiemu Polska jest miejscem narodzin grafenu, eksporterem kosmicznej myśli technicznej, stanowi ważne ogniwo w globalnej sieci przemysłu lotniczego czy technologii cyfrowych. Znak ‘Made in Poland’ w wielu obszarach gospodarki jest świadectwem kunsztu i najwyższej jakości. To proste hasło – symbol, powinno stać się mottem polskiego pawilonu EXPO 2020.

FORMA

Luksusowy jacht – symbol polskiej marki, precyzji i myśli inżynieryjnej– stał się bezpośrednią inspiracją dla formy całego pawilonu. Symboliczny kadłub, zawieszony w chmurze ze współczesnego, jasnego płótna żaglowego, tworzy swoisty na- miot - schronienie nomadzkich Arabów. Podobnie jak w beduińskim namiocie dywan i dach to tylko przegrody, które dają przestrzeń dla serdecznego kontaktu między ludźmi. Pawilon polski to strefa „pomiędzy” – naturalne miejsce do spotkania i wymiany.

KSZTAŁTOWANIE BRYŁY

Struktura żagli i zawieszony w nich kompozytowy kształt znajdują się nad drewnianą posadzką, która jak dywan izoluje od ziemi, kryjąc pod sobą wszystkie funkcje obsługujące pawilon. Wnętrze obiektu nawiązuje do miejscowej kultury umieszcza- nia wszystkich publicznych funkcji razem, w przestrzeni najbardziej dostępnej i całkowicie otwartej dla gości. Foyer pawilonu ma stanowić miejsce pulsujące ciągłym życiem i stwarzać warunki do budowania relacji między gospodarzami a odwiedza- jącymi. Jest to serce pawilonu, widoczne miejsce koncentracji wewnętrznego życia. Jego charakter jest mocno zakorzeniony zarówno w lokalnej kulturze bazarów – centrów życia społeczności, jak i w polskiej tożsamości. Przestrzeń wystawowa i pomieszczenia VIP zostały zatopione w żaglach unosząc się nad parterem pawilonu. Rownoległe płaszczyzny tkaniny falują dzięki podmuchom wiatru dając poczucie ciągłego ruchu samego obiektu. Jego fasada widziana pod ostrym kątem jako zamknięta i pełna, en face staje się ażurowa zapraszając do swojego wnętrza, a napis ‘Made in Poland’ dynamicznie wyłania się spomiędzy żagli, podczas mijania pawilonu. Tkaninę, z której wykonana jest fasada można doświadczyć na dwa spos- oby wchodząc pomiędzy jej płachtami do budynku, a także będąc już w środku, gdy faluje nad głowami odwiedzających. Ponadto, osłania ona przed pyłem unoszącym się w powietrzu, a także redukuje ilość światła słonecznego wpadającego do wnętrza.

CYKL ŻYCIA PAWILONU

Made in Poland, czyli wyprodukowane w Polsce, stanowi główny komunikat adresowany do gości pawilonu. Silnym i symbol- icznym komponentem tego przekazu jest fakt wykonania elementów i modułów budynku w polskich stoczniach jachtowych, a następnie przetransportowanie go do Dubaju drogą morską. Kompozytowe sekcje mocowane są do przygotowanej wcześniej konstrukcji parteru, natomiast żagle do rusztu wspartego na stalowych słupach. W okresie od października 2020 do kwietnia 2021 pawilon pełni funkcję wystawienniczą. Po zakończeniu Expo obiekt jest demontowany i transportowany z powrotem do kraju. Jego modułowa i uniwersalna forma umożliwia wprowadzanie różnorodnych funkcji oraz wkom- ponowanie go w dowolne otoczenie.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Nagrzewanie się tkaniny żagli pod wpływem promieni słonecznych generuje efekt kominowy, wspomagający wylot zużyte- go powietrza, zwiększony wskutek powstałej różnicy ciśnień. Naturalna cyrkulacja powietrza współpracuje z systemem chłodzenia ewaporacyjnego wykorzystującego zbiornik zlokalizowany pod podłogą. Napływające z zewnątrz suche i gorące powietrze ochładza się w przestrzeni nad zbiornikiem wskutek odparowania wody. Schłodzone powietrze przenika do strefy użytkowej, a zużyte powietrze jest usuwane poprzez wloty w górnej części pawilonu. Przyspieszenie wymiany powietrza korzystnie wpływa na komfort termiczny.

INTERPRETACJA HASEŁ EXPO

Wybrane przez organizatorów konkursu hasła: mobilność i zrównoważony rozwój są interpretowane w obiekcie na wielu płaszczyznach. Mobilność, to nie tylko ruch i zdolność do przemieszczania się, ale oparcie rozwoju na tworzeniu warunków do wzajemnej komunikacji, wymianie myśli między ludźmi i budowaniu relacji. Zrównoważony rozwój, to umiejętność zasto- sowania rozwiązań hi-tech oraz low-tech na potrzeby użytkowe, oszczędne gospodarowanie zasobami, ale również wyko- rzystanie istniejącego potencjału polskich firm i stworzenie tymczasowego obiektu wielokrotnego użytku.

Link do animacji w serwisie Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=m9nFuiTy42g


RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl