Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w nawi您aniu i w po陰czeniu z istniej帷ym budynkiem Szko造 Podstawowej nr 73 przy ul. Bia這stockiej 10/18 w Dzielnicy Praga-P馧noc w Warszawie
II miejsce

<<< powr鏒
  • Europrojekt Iwaniuk-Michalczuk Skorupska Rybak sp.j.
Sk豉d zespo逝:
  • arch. Marta Skorupska  
  • arch. Jerzy Iwaniuk-Michalczuk  
  • arch. Mateusz Rybak  
  • arch. Piotr Skorupski  
  • in. arch. Seweryn Bylinka  
  •  
  •  
  • http://www.europrojekt-architekci.pl/  
  •  

1. ZAGOSPODAROWANIE DZIAΘI

1.1 Zagospodarowanie terenu


Obecnie na terenie dzia趾i projektowej znajduje si budynek szko造 podstawowej nr 73.

Budynek jest trzykondygnacyjny z poddaszem u篡tkowym. Od strony p馧nocno-wschodniej znajduje si wjazd na teren dzia趾i (dostawy). G堯wne wej軼ie na teren szko造 znajduje si od strony wschodniej.

Projekt konkursowy zak豉da zlokalizowanie budynku sportowego wzd逝 ulicy Bia這stockiej, z si璕aczem dotykaj帷ym do p馧nocnej elewacji szko造. Hal sportow lokuje si za budynkiem sportowym, a za hal projektuje si nie przekryte, mniejsze boisko sportowe (13x25m). Ze wzgl璠u na ukszta速owanie dzia趾i, wzd逝 zachodniej granicy projektuje si bie積i prost, o d逝go軼i 60 m ze startem i dobiegiem. Proponowany rozk豉d obiekt闚 pozwala na stworzenie kameralnego dziedzi鎍a mi璠zy budynkiem szko造 a hal sportow. Szeroko嗆 dziedzi鎍a wynika z analiz linijki s這鎍a – wymagany jest czas nas這necznienia sal lekcyjnych.

Na terenie dzia趾i projektowej wyst瘼uje ziele niska, od strony p馧nocnej ziele wysoka (pojedyncze drzewa). Dwa drzewa znajduj帷e si blisko szko造, oraz szpaler drzew wzd逝 ulicy Bia這stockiej przeznacza si do zachowania. Przez cz窷 dzia趾i przechodz sieci, do p騧niejszej likwidacji b康 prze這瞠nia tras.

1.2 Dost瘼 do obiektu i obs逝ga komunikacyjna

G堯wne wej軼ie do obiektu projektuje si od strony ulicy Bia這stockiej. Przed wej軼iem przewiduje si reprezentacyjny plac z parkingiem rowerowym. Miejsce g堯wnego wej軼ia wynika z ukszta速owania bry造 obiektu. Wskazana by豉by aran瘸cja fragmentu ulicy Bia這stockiej podkre郵aj帷a wej軼ie do budynku. Od strony p馧nocno-wschodniej przewiduje si zjazd do gara簑 podziemnego, tu obok drugi parking rowerowy oraz dojazd strefy dostaw (magazyn).

Dla cz窷 szkolnej projektuje si wej軼ie od strony p馧nocnej istniej帷ego budynku. Powsta造 si璕acz mie軼i szatnie oraz zawiera odr瑿n klatk schodow dla uczni闚 i nauczycieli.

Na poziomie terenu projektuje si 7 miejsc postojowych (w tym dwa dla niepe軟osprawnych), w miejscu naprzeciwko zjazdu do gara簑 podziemnego.

2. PROGRAM FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY

Program funkcjonalny zosta u這穎ny zgodnie z wytycznymi konkursowymi, w oparciu o przepisy techniczne oraz weryfikacj za這瞠 w stosunku do idei przewodniej budynki.

Poziom -1 - gara podziemny
Na poziomie gara簑 podziemnego znajduj si miejsca dla samochod闚 osobowych (29 miejsc postojowych). Dodatkowo, na tym poziomie znajduj si pomieszczenia techniczne oraz kompleks si這wni z zapleczem rehabilitacyjnym i spa (z do鈍ietleniem bocznym pod widowni).

Dok豉dny zakres opracowania si這wni i spa zostanie doprecyzowany na dalszym etapie projektowania.

Nale篡 zaznaczy, 瞠 wysoko嗆 gara簑 umo磧iwia rozprowadzenie szeregu kana堯w wentylacyjnych hali sportowej, bez konieczno軼i ingerowania w budynek sportowy – unika si prowadzenia instalacji wentylacji pod sufitem hali.

Poziom 0 (parter)
Na tym poziomie zlokalizowano hol wej軼iowy z niezb璠nym zapleczem szatni i portierni, gabinet pierwszej pomocy, blok sanitariat闚 dla go軼i oraz dwie szatnie dla go軼i komplesu. W cz窷ci wschodniej obiektu zlokalizowano dwa magazyny g堯wne, z dost瘼em od wewn皻rznej ulicy. Cz窷 magazyn闚 oraz szatni zosta豉 wydzielona od strefy og鏊nodost瘼nej par drzwi z elektrozamkiem. Na p造t hali prowadz dwie pary drzwi – przy holu wej軼iowym oraz przy szatniach.

Budynek podstawowy hali sportowej to jednokondygnacyjna, jednoprzestrzenna hala. Budynek podstawowy hali sportowej to sala o wymiarach wewn皻rznych 40x20m. Aren boiska mo積a podzieli kotar na trzy niezale積e boiska 獞iczebne. Zaprojektowano widowni na oko這 160 miejsc.

W p造ty hali przewiduje si wyj軼ie na teren dziedzi鎍a szkolnego. Sk豉dane drzwi szklane (chronione siatk przez uderzeniami pi貫k) mo積a otworzy w przypadku organizowania imprez szkolnych lub sportowych. Na projektowanym dziedzi鎍u zachowano dwa istniej帷e drzewa, zaprojektowano atrakcyjn posadzk i przewidziano mo磧iwo嗆 zadaszenia tymczasowego. Dziedziniec po陰czono z istniej帷ym budynkiem szko造 poprzez istniej帷e drzwi. Doprojektowano pochylni dla os鏏 niepe軟osprawnych.

Poziom +1
Na tym poziomie znajduj si g堯wne szatnie szkolne z po陰czeniem z istniej帷ym budynkiem szko造. Blok szatni, po陰czony z pokojami trenerskimi jest wydzielony od reszty obiektu. Zaprojektowano niezale積 klatk schodow, prowadz帷 na poziom 0 (hala sportowa).

W odr瑿nej cz窷ci tego poziomu zlokalizowano sale dydaktyczne oraz pokoje biurowe. Poziom ten zosta przewidziany, jako w ca這軼i dla potrzeb szko造.

Poziom +2
Na tym poziomie znajduj si przestrzenie o najwi瘯szych powierzchniach. Przewiduje si lokalizacj sali wielofunkcyjnej, izolowanej akustycznie sali muzycznej z magazynem, Sali teatralnej z magazynem oraz sali konferencyjnej. Do kondygnacji przynale篡 blok sanitariat闚.

Cofni璚ie bry造 pozwoli這 na zaprojektowanie przestrzeni zielonej na dachu, mog帷ej pe軟i funkcje ogrodu dydaktycznego szko造.

Poziom +3
Na najwy窺zej kondygnacji obiektu zaprojektowano dwie sale fitness z niezb璠nym blokiem przebieralni oraz magazynem. Kaskadowy uk豉d bry造 pozwala na zaprojektowania ogrodu na dachu (do dalszego rozwa瞠nia w projekcie).

2.2 Komunikacja wewn皻rzna

Obs逝ga komunikacji wewn皻rznej odbywa si b璠zie poprzez otwart klatk schodow dla go軼i oraz wydzielon klatk dla uczni闚. Projektuje si jedn wind uwzgl璠niaj帷 przew霩 noszy oraz przew霩 towar闚. Winda obs逝guje wszystkie kondygnacje u篡tkowe, w tym gara.

2.3 Dost瘼 dla os鏏 niepe軟osprawnych

Wej軼ie do budynku projektuje si poziomu parteru. Dost瘼 jest bez pochylniowy. Dla os鏏 niepe軟osprawnych lokalnie zaprojektowano niewielkie pochylnie. Dost瘼 do wszystkich kondygnacji u篡tkowych poprzez windy dostosowane do przewozu os鏏 niepe軟osprawnych.

Przy szkole, ze wzgl璠u na znaczne r騜nice poziom闚, projektuje si pochylni 陰cz帷a poziom istniej帷y szko造 z poziomem dziedzi鎍a i hali.

2.4 Rozwi您ania z zakresu ochrony przeciwpo瘸rowej

Budynek klasyfikowany do kategorii zagro瞠nia ludzi ZL I i ZL III.
Budynek jest 鈔ednio wysoki tj. do 25m.

Ewakuacja odbywa si b璠zie poprzez dwie klatki schodowe znajduj帷e si po przeciwleg造ch stronach obiektu. Doj軼ie do ka盥ej z nich z nie przekracza 20m.

圭iany wydzielaj帷e sale dydaktyczne / szatnie / biura stanowi b璠 funkcj wydzielenia przeciwpo瘸rowego.

Z wzgl璠u na wielko嗆 hali gara穎wej (<1500m2) nie przewiduje si systemu oddymiania strumieniowego.

3. ROZWI╴ANIA INSTALACYJNE

G堯wnym systemem kontroluj帷ym klimat, we wn皻rzach sal, atrium i przestrzeni przeznaczonych na pobyt ludzi, b璠zie HVAC&R – Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigerating tj. Ogrzewanie, Wentylacja, Klimatyzacja & Ch這dzenie.

Tradycyjny system kontroli klimatu wspierany b璠zie dodatkowymi, pomniejszymi systemami, wp造waj帷ymi na redukcj koszt闚 eksploatacji obiektu. Jednym z tych system闚 b璠zie mo磧iwo嗆 naturalnego przewietrzenia centralnej cz窷ci obiektu (鈍ietlik dachowy). Drugim b璠zie redukcja koszt闚 zwi您anych ze sztucznym o鈍ietleniem centralnej cz窷ci – do鈍ietlona hala sportowa.

Lokalizacja pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi od p馧nocy niweluje ryzyka przegrzania si wn皻rz w okresie letnim (mniejszy nak豉d na klimatyzacj).

Rozwi您ania dotycz帷e wykorzystywania wody szarej s mo磧iwe do zastosowania.

3.2 Infrastruktura techniczna obiektu

Budynek wyposa穎ny jest w wod, ogrzewanie i energi elektryczn z sieci miejskich, system HVAC&R w ca造m budynku. Odprowadzenie 軼iek闚 do kanalizacji miejskiej. Kanalizacja deszczowa zgodnie z wytycznymi MPWiK.

Na dachu hali znajduj si panele fotowoltaiczne, b璠帷e wspomagaj帷ym systemem z odnawialnych 廝鏚e energii.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl