Konkurs na opracowanie wielobranżowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Lokalnego „dawny bazar Rogatka” na terenie Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie
Wyróżnienie

<<< powrót
 • Pniewski Architekci Sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • arch. Patryk Pniewski  
 • arch. Szymon Czech  
 • arch. Wioleta Bagińska  
 • arch. Katarzyna Bernacka  
 • arch. Marta Tymińska  
 • arch. Mateusz Bieńkiewicz  
 •  
 •  
 • https://www.pniewskiarchitekci.pl/  
 •  

IDEA

Celem koncepcji projektowej jest rewitalizacja przestrzeni dawnego Bazaru Rogatka wraz z ulicą Kamionkowską i wytworzenie nowego Centrum Lokalnego w dzielnicy Praga Południe. Koncepcja konkursowa zakłada stworzenie nowego rozwiązania funkcjonalnego przestrzeni publicznej, poprawę zastanej estetyki miejsca i stworzenie nowej organizacji ruchu komunikacji pieszej, rowerowej i kołowej w obszarze opracowania konkursowego z poszanowaniem historycznego otoczenia i postindustrialnego charakteru tego miejsca.

Atrakcyjne położenie oraz dawna funkcja terenu zakorzeniona w pamięci mieszkańców Kamionka sprzyja wytworzeniu się Centrum Lokalnego, którego program funkcjonalny zaspokaja podstawowe potrzeby każdego mieszkańca dzielnicy. Zastosowane rozwiązania projektowe zwiększają atrakcyjność obszaru jako przestrzeni publicznej, usługowej i handlowej oraz dają impuls do większej aktywności społeczno-gospodarczej i kulturalnej mieszkańców.

ZAŁOŻENIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNE

Projektuje się przestrzeń wielofunkcyjną o kameralnym charakterze. Obszar opracowania podzielono funkcjonalnie: tereny zieleni urządzonej wraz z ogrodem społecznym od strony ul. Mińskiej, przestrzeń pieszo-jezdna na ul. Kamionkowskiej oraz ul. Bliskiej oraz przestrzeń dawnego Bazarku z wydzielonymi strefami: handlową, rekreacyjną oraz usługową. Całe założenie 'spięte' jest ażurową pergolą, zadaszoną nad stoiskami handlowymi.

Strefa handlu:
Strefa handlowa znajduje się od strony południowej i otwiera się na ul. Grochowską. Tuż przy wejściu zlokalizowano stacje rowerów miejskich Veturilo. Ażurowa pergola wraz z nasadzeniami drzew tworzy oddzielenie od ruchliwej ulicy i jest jednocześnie bramą na targowisko, gdzie główne wejście wyznaczone jest przez nawiązujący do tradycji przemysłowych neon. Program przewiduje wykreowanie przestrzeni handlowej ze stoiskami pod zadaszoną pergolą oraz czasowymi punktami handlowymi w centralnej części strefy, które mogą być demontowane i rozkładane w razie potrzeby. Dzięki temu z łatwością zapewnia się otwartą przestrzeń wielofunkcyjną, umożliwiającą organizację wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych poza dniami handlowymi.

Strefa rekreacji:
Strefa rekreacyjna znajduje się w centrum założenia, w ścisłym sąsiedztwie usług i handlu. Dużą część strefy stanowi „zielony plac”, wokół którego skoncentrowane zostały elementy rekreacyjne. Rozległe połacie zieleni mogą być miejscem odbywania się miejskich pikników, miejscem spędzania czasu z rodziną i najbliższymi. Projektuje się tu urządzenia dla dzieci takie jak: trampoliny, zjeżdżalnia oraz huśtawki. Sztuczne wzniesienia urozmaicają miejski krajobraz i jednocześnie kreują nowe możliwości wykorzystania terenu do funkcji rekreacyjnych. Zawieszone hamaki pod pergolą, zaplecze gastronomiczne z ciekawą ofertą może być przyjemnym miejscem do spędzania czasu przez młodzież. Ponadto przewiduje się ławki z oparciami i stolikami dla seniorów oraz stoły szachowe. Strefa rekreacyjna łączy pokolenia i jest dostępna dla każdej grupy wiekowej, a jej lokalizacja z dala od ruchu kołowego sprzyja bezpiecznemu spędzaniu czasu.

Strefa usług:
W strefie usługowej głównym elementem są dwa pawilony mieszczące stałe usługi (np. punkt pocztowy, kaletnik, szewc, piekarnia) oraz klubokawiarnię z toaletami publicznymi. Dodatkowo projektuje się stoliki na zewnątrz, leżaki oraz hamaki podwieszone do pergoli. Całą strefę z otoczenia wydziela stalowa kratownica, miejscowo zadaszona, nadająca przestrzeni industrialnego charakteru.

Strefa społeczna:
W północnej części założenia przewiduje się wytworzenie strefy społecznej, gdzie projektuje się ogrody społeczne, mające charakter ogrodów kwietnych. Przestrzeń ta jest elementem podkreślającym charakter Centrum Lokalnego, ale przede wszystkim jest elementem integrującym mieszkańców. Ogród społeczny ma na celu zachęcić mieszkańców do wspólnej pracy i wspólnego odpoczynku. Dostęp do takiej formy rekreacji zapewniono wszystkim osobom, w tym osobom starszym oraz poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Zielony skwer:
U zbiegu ulic Mińskiej, Bliskiej i Kamionkowskiej projektuje się zielony skwer, który tworzy naturalną barierę od ruchliwej ulicy.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl