Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektonicznej "Parking w kamienicy"
Wyróżnienie równorzędne - kategoria II

<<< powrót
  • Hornik Chmura Architektura
Skład zespołu:

Rozpatrując zasadę działania elewacji należy przenieść się na płaszczyznę symboliczną… znajdujemy się w mieście włókniarzy…

Konstrukcja tkaniny włókienniczej opiera się o wątek i osnowę, dokładnie w taki sam sposób skonstruowana jest fasada projektowanego parkingu, w tym wypadku osnowę stanowią pionowe, stalowe płaskowniki dyblowane do żelbetowej konstrukcji parkingu, zaś wątek tkacki tworzą pasy CERAMICZNYCH PIKSELI czyli ceramicznych kształtek.

Elementy te rozdysponowane pomiędzy pionowymi podziałami „osnowy” są połączone stalowymi trzpieniami, będącymi jednocześnie ich osią obrotu. Zakładamy możliwość trójwariantowej dyspozycji pikseli ceramicznych: 0°, 45°, 60°. Taka zmienność pozwala uzyskać trzy natężenia odbitego światła, tzn że każdy piksel ceramiczny jest polem fasady, które może przyjmować trzy różne odcienie. W odbiorze globalnym pozwala to obserwatorowi elewacji na odbiór dowolnej kompozycji zadanej przez autora. Dzięki temu uzyskujemy ogromną, podzieloną na trzy fasady płaszczyznę prezentacji twórczej w przestrzeni publicznej, w samym centrum Łodzi. Dla przykładu elewacja północna (od ul. Zielonej) stanowi wysoki na 20m ekran prezentacyjny o rozdzielczości 70 x 80 pikseli ceramicznych.

Płaszczyzna elewacji stanowić będzie nośnik do prezentacji happeningów twórczych, lokalnych wydarzeń kulturalnych, grafik okolicznościowych, czy reklam. Osobami kreującymi scenariusze wizualne elewacji mogli by być lokalni artyści. Scenariuszem bazowym fasady będzie kompozycja nawiązująca do klasycznych podziałów architektonicznych typowej kamienicy łódzkiej. Ażurowa, przewiewna fasada kolorem i materiałem, nawiązuje do cegły, tak bardzo wpisanej w Łódź z okresu największego rozkwitu. Scenariusze wizualne fasady projektowanego parkingu można interpretować jako forma transformacji murali łódzkich. W tej formie stanowią alternatywę dla wielkopowierzchniowych reklam i billboardów zaśmiecających publiczną przestrzeń miasta. Warto wspomnieć o tym, że wynajem elewacji może być źródłem dodatkowego zysku dla miasta, jaki będzie generował projektowany obiekt.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl