Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektonicznej "Parking w kamienicy"
III nagroda - kategoria II

<<< powrót
  • Kluj Architekci Sp. z o.o.
Skład zespołu:
  • mgr inż. arch. Piotr Kluj  
  • mgr inż. arch. Marta Borzeszkowska  
  • inż. arch. Eliza Marciniak  
  •  
  •  
  •  
  • http://www.klujarchitekci.pl/  
  •  

IDEA:

Tak jak kamienice z przełomu XIX i XX wieku stanowią ślad historii, tak kamienice z XXI wieku powinny oddawać ducha czasów, w których powstały. Żaden obiekt nie powinien jednak istnieć w oderwaniu od otaczającej go przestrzeni, dlatego współczesne kamienice budowane w tkance historycznej powinny nawiązywać swoją formą bądź kompozycją do architektury go otaczającej.

Zaprojektowany budynek parkingowy stanowi więc próbę wpisania współczesnej zabudowy kamienicznej w historyczną tkankę miejską. Jest on twórczym przetworzeniem historii stanowiącej tożsamość danego miejsca. Sposób kształtowania wyglądu budynku odpowiada regułom kształtowania elewacji łódzkich kamienic. Budynek został podzielony na 2 części, która mają nieco odmienne charaktery. Podkreślono w ten sposób historyczny podział parceli, a zarazem nadano obu częściom odpowiednie szerokości elewacji. Poziome podziały fasad odpowiadają podziałom kamienic z czasów wcześniejszych. Z uwagi na fakt, iż część od strony skrzyżowania ul. Zielonej z 28 Pułku Strzelców Kaniowskich stanowi zamknięci osi dla osób wjeżdżających do Łodzi od zachodu, otrzymała ona wysoki reprezentacyjny parter podobnie jak część łódzkich kamienic posiadających parter o podwójnej "wielkomiejskiej" wysokości. Powyżej parteru umieszczono cztery powtarzalne kondygnacje z rytmem naprzemiennych okien dla skontrastowania nowego układu z historycznym układem okien. Kondygnacje powtarzalne oddzielono gzymsami w formie poziomych pasów. Całość zwieńczono wycofaną kondygnacją nawiązująca do poddaszy starych kamienic. Druga część budynku otrzymała nieco odmienny charakter elewacji. Parter jest tutaj niższy, ale dwie kolejne kondygnacje nawiązują do historycznych pięter kamienic zwanych "piano nobile", które również można znaleźć wśród łódzkich kamienic. Całość stanowi nowoczesną formę architektoniczną umieszczoną w kontekście obiektów z przełomu XIX i XX wieku.

BRYŁA BUDYNKU:

Cały obiekt spełnia wymogi zapisów projektu "Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: 6 Sierpnia, Generała Lucjana Żeligowskiego, św. Jerzego, Cmentarnej, Legionów, Zachodniej i Wółczańskiej." Pomimo dopuszczenia na terenie objętym opracowaniem budynku o siedmiu kondygnacjach nadziemnych zrezygnowano z proponowania tak wysokiego budynku, z uwagi na fakt zbyt dużej dominacji siedmio-kondygnacyjnego budynku wśród otaczającej zabudowy – historyczne łódzkie kamienice zazwyczaj posiadały od trzech do sześciu kondygnacji nadziemnych. Tarasowy układ budynku wynika natomiast zarówno z zapisów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (parametry kształtowania zabudowy frontowej) oraz z przepisów zapewniających odpowiednie oświetlenie pomieszczeń budynków na działkach sąsiednich (zacienianie i przesłanianie).

ELEWACJE:

Z uwagi na fakt ważności narożnika skrzyżowania ul. Zielonej z 28 Pułku Strzelców Kaniowskich oraz zapewnienia wysokiej jakości architektury proponuje się wykończenie elewacji całej tej części budynku płytami kamiennymi w naturalnych kolorach piaskowca. Druga część oraz elewacje od strony działek sąsiednich proponuje się pokryć tynkiem o zróżnicowanych fakturach w kolorach zbliżonych do naturalnego kamienia, z pozostawieniem parteru w okładzinie kamiennej (względy estetyczne – możliwość szybszego zabrudzenia elewacji kurzem z ulicy oraz w wyniku bezpośredniego dotyku). Fragment elewacji parteru części wjazdowej do parkingu oraz elewację ostatniej kondygnacji części narożnikowej budynku proponuje się pokryć płytami włókno-cementowymi w kolorze grafitu. Pionowa komunikacja budynku jak i główne wejście do niego zostało w całości przeszklone w celu podkreślenia tej części obiektu, aby użytkownik w łatwy sposób mógł zlokalizować wejście. Budynek zaprojektowano jako garaż zamknięty (otwory okienne wypełnione szkłem), aby stworzyć wrażenie "zwykłego" budynku, co pozwala również uniknąć efektu "martwej ściany" elewacji wschodniej (położonej przy granicy działki nie będącej działką drogową).

FUNKCJA:

Budynek podzielono na dwie część, co uwidocznione zostało na elewacjach. W części od strony skrzyżowania umieszczono rampy łączące poszczególne poziomy parkingów wraz z dodatkowymi pomieszczeniami technicznymi. Natomiast pozostała część budynku to część parkingowa wraz z komunikacją pionową dla użytkowników (schody oraz windy). Budynek posiada 200 miejsc parkingowych, w tym 13 miejsc dla pojazdów z kartą parkingową, co stanowi 6,5% ogólnej liczby. Na każdej kondygnacji w holu umieszczono biletomaty, w których opłacić będzie można postój, natomiast na kondygnacji 0 (parter) przy wjeździe i wjeździe umieszczono bramki, które umożliwiają
egzekwowanie pobierania opłat. Parter budynku mieści również ogólnodostępne toalety (damska, męska oraz dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenie pracownika technicznego (przy wjeździe / wyjeździe) oraz pomieszczenie na rowery, które może stanowić również wypożyczalnię dla roweru miejskiego - pomieszczenie dostępne bezpośrednio z ulicy. Na ostatniej kondygnacji parkingów zaprojektowane szersze przeszklenia niż na pozostałych kondygnacjach powtarzalnych, z uwagi na fakt, iż kondygnacja ta może stanowić punkt widokowy na panoramę Łodzi.

KONSTRUKCJA:

Budynek w całości zaprojektowano jako żelbetowy z układem słupów na siatce 5,85 x 6,00 m oraz 5,85 x 7,50m. Na słupach podciągi żelbetowe podtrzymujące prefabrykowane płyty stropowe lub stropy wylewane na mokro.

UŻYTKOWANIE BUDYNKU:

Z uwagi na fakt, iż budynek posiada dach płaski możliwe jest zainstalowanie na nim odpowiednich urządzeń zmniejszających zużycie energii powodując, iż budynek może stać się samowystarczalny. Zainstalowanie na dachu ogniw fotowoltaicznych pozwoli na magazynowanie energii elektrycznej, która posłuży do oświetlenia obiektu, a kolektory słoneczne zapewnią ciepłą wodę użytkową w ogólnodostępnych toaletach. Woda z dachu ostatniej kondygnacji zbierana do zbiorników buforowych posłuży natomiast jako tzw. "woda szara" do spłukiwania toalet.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl