Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektonicznej "Parking w kamienicy"
I nagroda - kategoria I

<<< powrót
  • Maja Wrońska, Przemysław Sobiecki
Skład zespołu:

OPIS KONCEPCJI

Architektura Łodzi jako miasta przemysłowego kojarzy się z czerwoną cegłą, gdyż zarówno oryginalne budynki z tego okresu, jak i wiele nowowznoszonych wykorzystuje ten materiał.

W naszym projekcie cegła stanowi zarówno materiał konstrukcyjny, jak i pozwala na stworzenie niebanalnego i jednocześnie spójnego w formie detalu korelującego z tradycyjnymi elementami kompozycji kamienic oraz XIX-wieczną architekturą industrialną. Elewacja projektowanego budynku garażu jest współczesną interpretacją historycznej fasady kamienic czynszowych.

Wnęki zastępujące okna to prosty zabieg, który ożywia elewacje, i pozwala na większą dowolność w kształtowaniu rzutu. W środkowej części elewacji północnej stosowanie wnęk zamiast otworów zagęszcza się, co zastępuje swoją formą ryzalit podkreślający środkową oś kamienic z bramą wjazdową.

Wysunięcie parzystego rzędu cegieł w parterze jest inspirowane boniowaniem, a zastosowanie tego samego motywu we wnękach jest nawiązaniem do dekoracji okien. Wysunięcie pojedynczych cegieł zastępuje historyczne zdobienia fasad. Zagęszczenie tego motywu w górnej części elewacji jest reinterpretacją gzymsu koronującego. Ścięty narożnik północno-zachodni stanowi trójkątny wykusz – to dynamiczna forma dominanty .

Rzut budynku ma formę litery L. W północno-wschodnim narożniku zaprojektowano rampę dla samochodów w formie ślimaka. Takie rozwiązanie pozwala na swobodne kształtowanie funkcji towarzyszącej – przy zachowaniu takiej samej wysokości kondygnacji parkingowej, możliwe jest dowolne łączenie w przekroju kondygnacji na obu końcach litery L. W ten sposób znajdujące się w parterze usługi mogą mieć wyższą wysokość niż parking- księgarnia 1.75, galeria 2, a zaprojektowana na piętrze część hotelowa 1.25 wysokości kondygnacji parkingowej. W takim rozwiązaniu pochylnie mają ten sam spadek i są w tym samym miejscu rzutu, co ułatwia kierowcom poruszanie sie po parkingu.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl