Konkurs na Centrum Kreatywności Nowa Praga
II nagroda

<<< powrót
  • WXCA
Skład zespołu:

PROGRAM SPOŁECZNY

Centrum Kreatywności Nowa Praga jako inwestycja realizowana w ramach programu rewitalizacji ma być miejscem o charakterze społecznym, służącym mieszkańcom i użytkownikom Pragi. Dlatego też program obiektów, ich architektura i zagospodarowanie terenu zostały skomponowane w taki sposób, aby stały się przestrzenią otwartą i zapraszającą do wspólnej aktywności. Wszystkie partery budynków zostały zaprojektowane jako ogólnodostępne, z funkcjami o charakterze aktywizującym otoczenie, a ostatnie kondygnacje budynków Inżynierska 3 i Targowa 80A stanowią przestrzeń otwartą dla mieszkańców, z tarasami widokowymi oraz możliwością wspólnego przygotowania posiłków. Dodatkowo Centrum Kreatywności zostało wzbogacone o strefę rekreacji, co rozszerzy zakres odbiorców budynków i zwiększy udział mieszkańców w tworzeniu tożsamości tego miejsca.

PASAŻ INŻYNIERSKA-TARGOWA

Kompleks budynków pomiędzy ulicą Inżynierską i ulicą Targową był początkowo projektowany jako zespół trzech obiektów, z których budynek o adresie Inżynierska 3 miał być ostatni. W związku ze swoją zamykającą funkcją nie posiadał przejazdu bramowego w parterze - dlatego obecnie brakuje możliwości przejścia przez kwartał. Koncepcja przewiduje przebicie przejścia bramowego w osi sąsiednich bram, co pozwoli utworzyć atrakcyjny pasaż pieszy, wciągający w przestrzeń zabytkowych podwórek.

Sekwencja tych podwórek może być nie tylko codziennym „skrótem" - ale również przestrzenią do organizowania eventów - okolicznościowych targów czy zewnętrznych showroomów, w których lokalni rzemieślnicy mogą prezentować efekty swojej pracy.

FUNKCJE

Dom rzemiosła


Budynek Targowa 80A ma pełnić funkcję przede wszystkim miejsca pracy i twórczości rzemieślników oraz artystów, których działalność nie jest uciążliwa dla okolicznych mieszkańców. Przestrzeń pracowni jest uzupełniona dodatkowymi funkcjami, które tworzą bardziej przyjazne środowisko pracy i jednocześnie pozwalają na stworzenie
dodatkowej oferty funkcjonalnej dla dzielnicy.

Ogólnodostępny parter jest przestrzenią rotacyjną - może pełnić funkcję showroomu/ sali wystawowej, prezentującej dorobek rzemieślników lub też stać się przestrzenią aktywności wyposażoną w podstawowe zaplecze kuchenne z możliwością wynajęcia na potrzeby różnych wydarzeń społecznych i artystycznych. Szerokie schody tarasowe pozwolą na udostępnienie wyniesionego parteru budynku, pełniąc jednocześnie funkcję siedziska. Dodatkowy otwór d rzwiowy w parterze zapewni lepszą integrację wnętrza z przestrzenią dziedzińców.

Kondygnacje +1 i +2 również zostały przeznaczone na funkcje ogólnodostępne. Na pierwszym piętrze znajdzie się strefa sportu z siłownią i salą ćwiczeń do jogi/ta ńca, która uzupełni ofertę rekreacyjną Nowej Pragi. Na drugim piętrze ma się znaleźć strefa co-workingowa, która może być zapleczem biurowym dla pracowni rzemieślniczych oraz przestrzenią pracy do wynajęcia przez osoby z zewnątrz.

Kondygnacje 3 - 6 zostały przeznaczone na pracownie rzemieślników i artystów. Ich otwarty plan zapewnia możliwość organizacji prac wymagających różnych powierzchni i technologii (np. pracownia ceramiczna, tapicerska, ramiarska, szwalnia) oraz przestrzeni współdzielonych (np. pracownia fotografii, drukarnia).

Poddasze ma stać się przestrzenią wspólną dla pracowników obiektu i okolicznych mieszkańców. Otwarta kuchnia i jadalnia będzie zapleczem socjalnym dla najemców lokali i jednocześnie wspólnym salonem, wykorzystywanym również przez mieszkańców dzielnicy na potrzeby kameralnych, kulinarnych spotkań czy nieformalnej pracy.

Otwarty Warsztat

Oficyna przy budynku Targowa 80A jest obiektem niskim, najlepiej skomunikowanym spośród projektowanych obiektów, z możliwością bezpośredniego otwarcia na obszerny dziedziniec. Jej podłużny plan umożliwia komfortową aranżację stanowisk pracy i maszyn, a nieduża skala i brak historycznej, wartościowej substancji pozwala na łatwą adaptację akustyczną wnętrza, zapobiegającą rozprzestrzenianiu się hałasu. Dlatego też koncepcja przewiduje lokalizację warsztatu/ pracowni stolarskiej o charakterze otwartym, nastawionym na współpracę z mieszkańcami. Lokalizacja niedużego warsztatu przy odpowiedniej izolacyjności akustycznej ścian i otworów okiennych nie powinna stanowić uciążliwości dla mieszkańców, a jednocześnie wzbogaci ich sąsiedztwo o miejsce, w którym mogą nauczyć się pracy rzemieślniczej i mieć dostęp do narzędzi niezbędnych do wytwarzania lub naprawy mebli czy urządzeń domowych.

Rekomenduje się umieszczenie zespołu wielu pracowni rzemieślniczych o charakterze głośnym i brudnym w miejscu oddalonym od zabudowy mieszkalnej i dobrze skomunikowanym, co umożliwi wyeliminowanie konfliktu oraz komfortową dostawę towarów. Alternatywną lokalizacją może być Młyn Michla, który wg planów miasta ma także pełnić funkcję pracowni rzemieślników. Jego dodatkowym atutem jest dostęp do obszernego dziedzińca, który może zostać uzupełniony niską zabudową dostępną z poziomu parteru, co jest szczególnie komfortowe z punktu widzenia pracy stolarskiej czy ślusarskiej.

Kultura offowa.
TEATR, KINO,
MIEJSCE SPOTKAŃ.


Budynek Inżynierska 3 zlokalizowany jest w środku kwartału, pomiędzy kameralnymi podwórkami oraz w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Postulowane w konsultacjach lokalizowanie w tym miejscu funkcji pracowni rzemieślniczych o charakterze głośnym i brudnym mogłoby być wyjątkowo uciążliwe dla okolicznych mieszkańców oraz trudne w obsłudze logistycznej. Jako klaster rzemieślniczy nastawiony przede wszystkim na produkcję, budynek ten - nawet częściowo otwarty w ramach warsztatów dla mieszkańców - nie wykorzystywałby w pełni potencjału, jaki tworzy jego wyjątkowa architektura, lokalizacja i sąsiedztwo. Dlatego też rekomenduje się zlokalizowanie w tym miejscu różnorodnej oferty kulturalnej i gastron omicznej, która pozwoli na częste użytkowa nie tego obiektu przez zróżnicowaną grupę odbiorców - zarówno okolicznych mieszkańców, jak i gości z innych dzielnic. W części odbudowanej obiektu przewiduje się lokalizację przestronnej, dwukondygnacyjnej sali wielofunkcyjnej (dla ok. 130 osób na parterze i ok. 50 osób na antresoli), która może stać się przestrzenią różnorodnych wydarzeń -sceną teatru offowego, kameralnego kina, lokalnej imprezy, wystawy czy konferencji. Swobodny charakter tej sali i integrujący, centralny układ sceny pomoże stworzyć nieoficjalną atmosferę wydarzeń kulturalnych, podtrzymującą tradycję tego miejsca sprzed pożaru (w tym budynku mieścił się m.in. dzisiejszy Teatr Academia, który obecnie traci swoją siedzibę przy ul. 11 Listopada 22).

Projektowana sala posiada zaplecze do obsługi wydarzeń w postaci garderób na kondygnacji +1, skomunikowanych bezpośrednio dodatkowymi schodami. Na tej kondygnacji znajduje się również mała sala konferencyjna, która może być wykorzystywana jako sala prób lub mniejsza sala spotkań. Na parterze funkcją wspierającą jest lokal gastronomiczny, który może stanowić obsługę części eventowej lub działać niezależnie od niej. Poziom jego podłogi został wyrównany z poziomem terenu, co zapewnia mu lepszą dostępność i lepszą integrację z sąsiednimi podwórkami.

Ostatnią kondygnację budynku stanowi przestrzeń wspólna -analogicznie do budynku Targowa 80. Poddasze ma być zapleczem socjalnym dla pracowników budynku i jednocześnie miejscem otwartym dla mieszkańców - z możliwością organizowania spotkań, klubu filmowego, działalności organizacji pozarządowej czy wynajęcia pokoju na potrzeby prób z instrumentem lub spotkań.

Główna komunikacja w budynku została zlokalizowana w jego wschodniej części, dzięki czemu możliwe było uzyskanie większych, bardziej funkcjonalnych przestrzeni.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziedzińce


Pomiędzy istniejącymi budynkami zlokalizowane są przestrzenie o różnych skalach i różnym charakterze, z których każda może stać się przedłużeniem funkcji znajdującej się w parterze sąsiednich budynków. Dziedziniec pomiędzy budynkiem T80 i oficyną ma charakter placu, który może pełnić funkcję warsztatową - jako przedłużenie warsztatu stolarskiego lub zewnętrzna przestrzeń pracy lub ekspozycji dorobku rzemieślników. Utwardzony plac może również stanowić strefę dojazdu i dostaw, związaną z potrzebami rzemieślników lub dostępem dla osób niepełnosprawnych.

Dziedziniec pomiędzy budynkami Inżynierska 3 i Targowa 80 dzięki usunięciu parterowej części łącznika zyskuje powiązanie z częścią ogrodu. Obniżenie poziomu parteru budynku Inżynierskiej 3 pozwala na integrację z dziedzińcami i ożywienie podwórek po obu stronach budynku, które na co dzień mogą stanowić przedłużenie przestrzeni gastronomicznej, a okazjonalnie - mogą stać się sceną letnią na potrzeby teatru lub innych wydarzeń.

Ogród społecznościowy

Teren położony pomiędzy kuchnią Czerwony Rower a projektowanymi budynkami funkcjonuje dziś jako ogród prowadzony przez stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Koncepcja zakłada kontynuację tej funkcji i uzupełnienie ogrodu o dodatkową infrastrukturę - taką jak szklarnia, regały na rośliny, miejsce przechowywania narzędzi czy dom dla zwierząt (stowarzyszenie opiekuje się obecnie dwoma psami). Przewiduje się możliwość otwarcia ogrodu dla mieszkańców okolicy z możliwością uprawy własnych roślin i organizacji wydarzeń - pikników czy projekcji filmowych, które mogą odbywać się w przestrzeni projektowanej polany. Aby odsłonić ścianę budynku T80 na potrzeby projekcji filmowych zakłada się przesadzenie istniejących przed obiektem, młodych drzew w część północną ogrodu, gdzie wysoka zieleń będzie pełnić rolę bufora dla zabudowy mieszkaniowej.

ARANŻACJA BUDYNKU INŻYNIERSKA 3 NA POTRZEBY PRACOWNI RZEMIEŚLNIKÓW

W projektowanej przestrzeni możliwe jest również wpisanie funkcji pracowni rzemieślniczych o charakterze brudnym i głośnym, zgodnie z wytycznymi zapisanymi w konsultacjach społecznych (według rzutów alternatywnej aranżacji dla poziomów +1 i +2). Natomiast nie rekomenduje się tej funkcji ze względu na jej uciążliwość dla sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej, niekomfortową obsługę komunikacyjną (alternatywnie - kosztowną komunikację podziemną) oraz brak możliwości wykorzystania walorów budynku o szczególnej architekturze i historii.

OPTYMALIZACJA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ

W związku z egalitarnym charakterem inwestycji oraz potrzebą dostępności finansowej przestrzeni dla potencjalnych najemców przyjęte zostały takie rozwiązania funkcjonalne, które pozwalają na zoptymalizowanie kosztów inwestycji. Dlatego też koncepcja zakłada brak parkingów podziemnych, które nie są niezbędne dla obiektów zlokalizowanych w bardzo dobrze skomunikowanej części miasta, a powierzchnia nowego podpiwniczenia została ograniczona do niezbędnego minimum zapewniającego obsługę podstawowej funkcji obiektów.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl