Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno architektonicznej nabudowę Stadionu Opolskiego
III nagroda

<<< powrót
 • JSK Architekci Sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • Mariusz Rutz (architekt prowadzący)  
 • Zbigniew Pszczulny (architekt prowadzący)  
 • Antoni Murza-Mucha  
 • Marta Kiwior  
 • Ewa Sowińska  
 • Marcin Bieńka  
 • Mateusz Kluczek  
 • Bartłomiej Dudziński  
 • Krzysztof Drewniak  
 •  
 •  
 • http://www.jskarchitects.com/  
 •  

NOWE MIEJSCE - NOWA JAKOŚĆ

Miasto jest złożonym, wielopłaszczyznowym i różnorodnym organizmem, który musi oferować swoim mieszkańcom mnogość funkcji i wrażeń. Nowoczesne miasto rozwija się w zrównoważony sposób rozbudowując zarówno sieć komunikacyjną, infrastrukturę, tkankę miejską, ale także siatkę przestrzeni publicznych, parków czy obiektów sportowo-rekreacyjnych. Takim właśnie działaniem jest planowana budowa nowego stadionu opolskiego.

Podstawowym założeniem projektu jest stworzenie nowego miejsca na mapie Opola. Miejsca, które skupi i przyciągnie nie tylko miłośników sportu, ale wszystkich mieszkańców miasta poszukujących ciekawych możliwości spędzania czasu w towarzystwie przyrody, zieleni i wysokiej jakości architektury. Dlatego też w zaproponowanym projekcie znaczącą rolę obok samego stadionu stanowi jego otoczenie. Urozmaicone, pełne różnorodnej zieleni, małej architektury i ciekawych przestrzeni publicznych, które będą w zrównoważony sposób uzupełniały sportowe przeznaczenie obiektu.

Sam stadion został zaprojektowany tak, aby maksymalnie wtopić się i związać z krajobrazem i przestrzenią wokół. Całe założenie ma stać się sprawnie funkcjonującym organizmem dobrze działającym zarówno w dni meczowe jak i poza nimi. Subtelna forma budynku, a także zastosowane materiały konstrukcyjne i wykończeniowe mają czynić go bardziej przyjaznym i ludzkim przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości rozwiązań sportowych.

Chcąc połączyć wymiar sportowy obiektu z ludzkim charakterem nowego, atrakcyjnego przestrzennie miejsca, jako główną myśl przewodnią przyjęto odejście od utartego schematu, który charakteryzuje większość stadionów na świecie. W tym celu chcemy zrezygnować z formy, która czyni stadiony zamkniętymi, obcymi w otoczeniu obiektami, często w agresywny sposób odnoszącymi się do krajobrazu i najbliższego sąsiedztwa. Rezygnujemy z ciężkich domkniętych elewacji, ograniczających relacje przestrzenne i działających jak bariera. W zaproponowanej koncepcji rezygnujemy również z dachu przeważnie lokalizowanego na znacznej wysokości po zewnętrznym obwodzie stadionu, pełniącego funkcję ochrony przed deszczem dla kibiców znajdujących się już w obrębie stadionu, zastępując go znacznie niższym zadaszeniem pełniącym tą samą funkcję, a posiadającym znacznie bardziej ludzką skalę. W ten sposób ograniczamy kubaturę i formę obiektu do absolutnego minimum, czyniąc go bardziej otwartym, przystępnym i przyjaznym dla użytkowników, a także oddając maksymalnie dużo przestrzeni naturze i otoczeniu. Dodatkowym rozwiązaniem podkreślającym otwartość nowego stadionu i łączącym go z krajobrazem jest zastosowanie ażurowej, drewnianej fasady, która zapewnia różnorodne relacje widokowe zarówno z zewnętrza jak i z samego wnętrza obiektu.

FUNKCJONALNOŚĆ

Teren opracowania został wykorzystany w maksymalnie optymalny sposób i podzielony na kluczowe strefy funkcjonalne. Poza samym obiektem stadionu pr części działki za pomocą przestronnego pasażu pieszego zapewniającego odseparowanie ruchu pieszego od kołowego. Na północy przewidziano dodatkowy parking naziemny, a w bezpośrednim sąsiedztwie budynku trybuny zachodniej zlokalizowano odizolowaną strefę parkingową oraz komunikacyjną przeznaczoną dla działaczy klubowych, zawodników, służb bezpieczeństwa oraz obsługi stadionu. We wschodniej części działki oraz na terenach bezpośrednio do niej przylegających, dla których przewidywanym przeznaczeniem są funkcje sportowe i rekreacyjne zaproponowano realizację atrakcyjnej przestrzeni parkowej, która nie znajduje się w obszarze opracowania, ale w przyszłości stałaby się uzupełnieniem dla projektowanego stadionu.

System komunikacji kołowej został zaprojektowany z myślą o bezkolizyjnej organizacji ruchu, a także pełnym bezpieczeństwie pieszych. Dojazdy do stadionu przewidziano od południa i północy za pośrednictwem istniejących dróg. Ruch samochodowy w dni meczowe kierowany będzie bezpośrednio na dwupoziomowy parking naziemny, w ramach którego zaprojektowano 681 miejsc postojowych (w tym 210 miejsc VIP), w taki sposób, aby całkowicie wykluczyć krzyżowanie się pojazdów z ruchem kibiców podążających na stadion. Dodatkowe strefy dla samochodów przewidziane zostały w północnej części terenu (parking naziemny na 310 miejsc) oraz w południowej części, w bezpośrednim sąsiedztwie placu głównego w postaci strefy drop-off oraz parkingu dla autobusów gospodarzy.

Dostęp do obiektu zapewniony został z każdej strony poprzez równomierne rozlokowanie w ogrodzeniu okalającym stadion kołowrotów z elektroniczną kontrolą biletów. Łącznie zapewniono 32 kołowroty co pozwala osiągnąć komfortowy wskaźnik umożliwiający szybkie zapełnienie stadionu na poziomie nie większym niż 400 kibiców / 1 wejście (dla pełnej pojemności trybun stadionu).

Dla kibiców VIP zapewniono oddzielne wejście do kubaturowej części obiektu zlokalizowanej pod zachodnią trybuną.

Stadion zaprojektowano jako obiekt kategorii III według UEFA na ok. 12.000 miejsc siedzących. Cały układ funkcjonalny został zaplanowany w logiczny i klarowny sposób z podziałem na najważniejsze strefy funkcjonalne: boisko piłkarskie, trybuny dla kibiców w tym trybuna VIP, przestrzeń promenady zlokalizowana pod trybunami północną, wschodnią i południową oraz budynek zlokalizowany pod trybuną zachodnią. W budynku tym przewidziano następujące funkcje dostępne za pośrednictwem niezależnych, odizolowanych wejść: szatnie i pomieszczenia dla zawodników, a także pozostałe wymagane zaplecze sportowe, pomieszczenia i trybunę mediów, loże oraz strefa VIP z zapleczem gastronomicznym, pomieszczenia służb porządkowych oraz pomieszczenia administracji.

Dostęp na trybuny stadionu dla kibiców odbywa się za pośrednictwem otaczającej stadion promenady znajdującej się w obrysie niższego dachu obiektu. W strefie tej znajdują się kioski gastronomiczne oraz pomieszczenia sanitarne. Trybuny zaprojektowano jako jednopoziomowe, okalające boisko ze wszystkich stron. W ich obrębie przewidziano podział na trybunę zachodnią, trybunę północną wraz z sektorem rodzinnym, trybunę dla kibiców gości, w północno-zachodnim narożniku z niezależnym dostępem oraz trybunę wschodnią zawierającą wydzieloną strefę dla kibiców “ultra”. Trybuna VIP wydzielona jest ze środkowej części trybuny zachodniej i dostępna bezpośrednio z budynku zachodniego oraz lóż VIP. Cały obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, a na trybunach zaprojektowano 32 miejsca przewidziane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wraz z opiekunami.

Ewakuacja z trybun zaprojektowana została w oparciu o normę PN-EN 13200-1, zalecenia Green Guide oraz przepisy FIFA, UEFA i PZPN w ten sposób aby zapewnić możliwość całkowitego opróżnienia trybun do miejsca bezpiecznego (opuszczenie obiektu) w czasie krótszym niż 8 minut.
Boisko piłkarskie będzie miało wymiary odpowiadające wymiarom FIFA/UEFA oraz EKSTRAKLASY - 80m x 120m z polem gry o wymiarach 68m x 105m.

TECHNOLOGIA EKONOMIA EFEKTYWNOŚĆ

Myślą przewodnią projektu jest stworzenie nowoczesnego obiektu oferującego najlepsze rozwiązania estetyczne, funkcjonalne i technologiczne, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu efektywności podczas użytkowania jak i samej realizacji. Myśląc o najlepszych rozwiązaniach urbanistycznych i architektonicznych nie zapomniano o odpowiednim zaprojektowaniu prostej i oszczędnej konstrukcji stadionu oraz niezbędnych do jego należytego funkcjonowania instalacji.

KONSTRUKCJA

Konstrukcja obiektu została zaprojektowana jako modularna struktura, charakteryzująca się ogromną prostotą i powtarzalnością. Kształt stadionu jak i samych trybun oparty jest na prostokątnej siatce żelbetowych, prefabrykowanych słupów o przekroju 65x110cm, umiejscowionych w rozstawie co 8,0m. Oparty na nich dach zaprojektowano w konstrukcji stalowej składającej się ze spawanych dźwigarów rozmieszczonych również co 8,0m, czyli na każdym słupie. Będą one wykonane z profili o przekroju rurowym. Na dźwigarach oparto płatwie wysokości 80cm w rozstawie co 4,0m. Konstrukcję dachu uzupełnią systemy stężeń pionowych i połaciowych.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl