Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno architektonicznej nabudowę Stadionu Opolskiego
I nagroda

<<< powrót
 • 90 ARCHITEKCI s.c.
 • GMT Sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • Piotr Czarnecki  
 • Jędrzej Przyłuski  
 • Jarosław Jachna  
 • Bartłomiej Tarnas  
 • Marcin Sarata (konstrukcja)  
 • Tomasz Pilch (administracja)  
 •  
 •  
 • http://www.a90.pl/  
 •  

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PRZESTRZENNE

Nowe inwestycje są odzwierciedleniem siły i aspiracji miasta, które je realizuje. Budowa nowego stadionu, tak jak realizacja parku technologicznego i centrum kongresowo- wystawienniczego pokazuje rozwój Opola i jego siłę. Planowe, przemyślane lokalizowanie tych obiektów w jednym zespole i ich konsekwentna realizacja stworzą synergię służącą miastu i jego mieszkańcom.

Teren przeznaczony na stadion opolski pozwala na łatwe usytuowanie jego głównej bryły , tak aby zapewnić optymalne oświetlenie pola gry.

Zachowując ład przestrzenny w nawiązaniu do otaczającej zabudowy, a szczególnie budynków Centrum Kongresowego i parku technologicznego, otrzymujemy pole gry stadionu optymalnie ustawione na osi NW-SE.

Główny dojazd do stadionu prowadzi ulicą Technologiczną. Prosta kubatura stadionu, leżąca dłuższym bokiem wzdłuż tej ulicy eksponuje w jej kierunku swoją zachodnią elewację wraz z kubaturą mieszczącą główne wejścia dla VIP`ów i zawodników, lożę honorową, pomieszczenia prasy i szatnie.

Otoczenie stadionu zostało starannie zaprojektowane w formie placu oraz otwartej przestrzeni okalającej stadion, pozwalającej na bezpieczny i swobodny przepływ oraz gromadzenie się kibiców.

Dla zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych dla gości honorowych ulica Technologiczna, na co dzień swobodnie przejezdna, w dniach stadionowych będzie częściowo zamykana. Ruch kierowany będzie dodatkową drogą w kierunku parkingów dla kibiców. Takie rozwiązanie pozwoli na wydzielenie stref bezkolizyjnego dostępu do stadionu dla wszystkich grup użytkowników, jednocześnie zapewniając im właściwą ilości miejsc postojowych w ramach przewidzianego terenu i układu komunikacyjnego. Osiągnięty zostanie odpowiedni poziom bezpieczeństwa imprez masowych i separacji ruchu przy małych nakładach finansowych. Jednocześnie istniejący układ komunikacyjny wokół terenu, ulica Północna, Partyzancka oraz planowana obwodnica pozwolą na łatwą komunikację w rejonie podczas imprez organizowanych na stadionie.

Przedpole stadionu, wraz ze strefami parkingowymi kibiców i VIP`ów zostało kompozycyjnie i komunikacyjnie połączone z Centrum Wystawienniczo- Kongresowym i terenami wokół niego.

Ogromne przestrzenie parkingowe wymagane dla tego typu obiektów, wykorzystywane są przez stosunkowo krótki czas, jedynie podczas odbywających się tam imprez. Na co dzień stadion wymaga znacznie mniejszej ilości miejsc postojowych. Stworzenie atrakcyjnej, codziennej przestrzeni w otoczeniu stadionu, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań parkingowych dla imprez masowych jest dużym wyzwaniem.

W nowym stadionie opolskim przestrzeń głównego parkingu zaprojektowano w formie zielonego parku z regularnym układem alei i nawierzchnią pod miejscami postojowymi w formie trawników. Trawniki te realizowane będą w systemie podłoża strukturalnego przeznaczonego do obciążenia ruchem kołowym. Podczas wydarzeń masowych aleje pełnić będą funkcję dróg dojazdowych do miejsc parkingowych zlokalizowanych na trawnikach. W dni powszednie trawniki w połączeniu ze szpalerami drzew stworzą atrakcyjny park komunikujący Centrum Kongresowo- Wystawiennicze ze stadionem.

Architektura obiektu podporządkowana jest jego sportowej funkcji, a bryła kształtowana przede wszystkim tak, aby zapewnić optymalną widoczność z trybun na boisko oraz zapewnić łatwość i bezpieczeństwo przy wypełnianiu i opuszczaniu stadionu przez użytkowników.

Prostopadłościenna bryła obiektu wpisuje się w strukturę otaczającej zabudowy, ale ze względu na jej funkcję, podniesiona membrana elewacji odsłania wnętrze stadionu. Powstałe łuki elewacji dają dalekie skojarzenia z łupinami Narodowego Centrum Piosenki, jednego z najłatwiej rozpoznawalnych symboli Opola.

Elewacje bryły stadionu zaprojektowano jako lekką, białą konstrukcję stalową pokrytą membraną PTFE. Półprzezroczysta membrana stanowić będzie atrakcyjną powłokę, dającą możliwość zmiennego ciekawego podświetlenia zarówno od wnętrza jak i z zewnątrz.

Podstawowa konstrukcja trybun wykonana będzie jako prefabrykowana betonowa w standardzie betonu architektonicznego.

Budynek mieszczący strefy zawodników, VIP i prasowe wykonany będzie jako biała struktura z dużymi przeszkleniami.

Pokrycie głównego dachu trybun, z uwagi na optymalizację kosztów zrealizowane będzie z białej blachy trapezowej. Kolor biały zabezpieczać będzie dach przed zbytnim nagrzewaniem.

Na wewnętrznej krawędzi dachu, w pasie 5,5 m, poszycie wykonane będzie z przezroczystej membrany ETFE. Membrana ta przepuszcza promieniowanie UV i umożliwia prawidłową wegetację murawy w strefach, gdzie byłaby ona inaczej zacieniana.

OGÓLNE ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

BOISKO


Boisko główne, będące najważniejszym elementem inwestycji zaprojektowano w sposób spełniających wszelkie wymagania i wytyczne PZPN oraz organizacji międzynarodowych. Murawa o wymiarach 82x123 metry, otacza właściwe pole gry o szerokości 68 m i długości 105 metrów i zapewnia odpowiednie obejście oraz miejsca dla rozgrzewek itp.

Murawa boiska będzie zrealizowana z odpowiednim drenażem, automatycznym nawadnianiem oraz instalacją podgrzewania powierzchni. Przestrzenie pod trybunami pozwolą na ewentualne składowanie dodatkowych systemów zabezpieczających murawę, typu Roll Away, stosowanych w przypadku imprez innych niż piłkarskie.

Dostęp na pole gry dla zawodników sędziów i trenerów zapewnia korytarz wejściowy prowadzący z szatni lokalizowanych na parterze.

Dodatkowo w północno- zachodnim i południowo- zachodnim narożniku znajdują się tunele techniczne zapewniające wjazd na murawę dla służb ratowniczych i prewencyjnych. Gabaryty tuneli pozwalają na swobodny wjazd dla wozów strażackich oraz innych samochodów obsługi.

Tunele techniczne włączone są do systemu odpowiedzialnego za prawidłowe przewietrzanie niecki stadionu, niezbędne dla prawidłowego utrzymania murawy. Tunele wraz z uniesionymi fragmentami elewacji zewnętrznych, otwartymi na womitoria, zapewnią swobodny przepływ powietrza nad murawą.

TRYBUNY

Nowy, miejski stadion opolski wyposażony będzie w jeden poziom trybun.

Trybuna zachodnia- główna w swej centralnej części mieścić będzie sektory dla VIP`ów oraz odpowiednio wyposażone stanowiska dla prasy. Będzie ona bezpośrednio połączona ze strefą foyer/ salą bankietową, strefą mediów itp.

Pozostałe trybuny , północna, wschodnia i południowa mieścić będą pozostałe, wymagane sektory.
Sektor rodzinny znajdować się będzie w północno- zachodniej części trybun.

Sektor kibiców drużyny gości zaprojektowano w północno- wschodnim narożniku.

Młyn znajdować się będzie na trybunie południowej. Pomiędzy wymienionymi sektorami zlokalizowano pozostałe trybuny, które łącznie zapewnią wymagane 12 000 miejsc.

Podczas wydarzeń na stadionie, wszystkie sektory oddzielone będą odpowiednimi barierami i siatkami zapewniającymi odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla wszystkich grup użytkowników. Wszystkie bariery spełniać będą odpowiednie normy wytrzymałościowe i gabarytowe. Standardowe bariery w sektorze dla kibiców drużyny gości zostaną wyposażone w systemu umożliwiające zwiększenie ich wysokości w miarę potrzeb.

Trybuny honorowe, VIP`owskie będą wyposażone w siedzenia o większych, wygodniejszych rozmiarach oraz poszerzoną komunikację.

Wszystkie trybuny, oprócz strefy honorowej oraz prasowej dostępne będą z poziomu „0” poprzez womitoria zlokalizowane za strefą kołowrotów w ogrodzeniu zewnętrznym trybun. Kontrola dostępu przez kołowroty na wejściu, przy wyjściu lub ewakuacji zastąpiona będzie swobodnym ruchem przez otwarte panele ogrodzenia.

Strefa wejść oraz pomieszczeń obsługi trybuny VIP , strefy prasowej oraz strefy zawodników będzie ściśle wydzielona kontrolą dostępu i barierami architektonicznymi od pozostałych wejść na stadion.

KOMUNIKACJA I POMIESZCZENIA POMOCNICZE

Komunikacja główna opierać się będzie na pasażu otaczającym cały obiekt w poziomie parteru. Szerokość tej przestrzeni oraz wszelkie przejścia, strefy wejść i kontroli dostępu zostały dostosowane do przewidzianej dużej liczby użytkowników. Zaprojektowano 16 womitoriów wraz z punktami kontroli biletów oraz przestrzeniami pomiędzy rejonami wejść gdzie znajdą miejsce bufety, toalety i inne pomieszczenia pomocnicze. Dążono do maksymalnego otwarcia przestrzeni komunikacji bez zbędnych przegród czy innych barier architektonicznych. Działanie takie, ma za zadanie podniesienie poziomu bezpieczeństwa, co ma kluczowe znaczenie dla swobodnego przepływu tak dużej ilości ludzi, szczególnie w warunkach ewakuacji. Tak liczne i szerokie otwarcie pozwalają również na odpowiednie przewietrzanie obiektu zarówno ze względów bytowych, jak i w przypadku naturalnego usuwania dymu w czasie pożaru.

GASTRONOMIA I BUFETY.

Dla wszystkich stref kibica, prasy i zawodników zaprojektowano odpowiednie zaplecze gastronomiczne.
Bufety dla kibiców wyposażone będą w odpowiednią infrastrukturę, opierającą się głównie na daniach i przekąskach gotowych, napojach bezalkoholowych. Ze względów bezpieczeństwa, a także łatwości obsługi stosowane będą wyłącznie lekkie naczynia jednorazowe, plastikowe lub papierowe.

W strefie trybuny VIP oraz prasowej zaprojektowano adekwatne zaplecze kuchenne i barowe, przystosowane do serwowania bardziej wyszukanego menu.

POMIESZCZENIA SANITARNE I PIERWSZEJ POMOCY.

W całym obiekcie zaprojektowano odpowiednią ilość toalet, dostosowaną ściśle do wymagań PZPN oraz FIFA. Wszystkie toalety będą spełniać odpowiednie wymagania techniczne dotyczące wysokości, gabarytów oraz instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej wyprowadzonej poza budynek. Przewidziano toalety męskie i damskie oraz koedukacyjne toalety dla niepełnosprawnych. Toalety zlokalizowano w takich miejscach, aby zapewniony był do nich łatwy dostęp. Każdy sektor widowni posiadał będzie pomieszczenie doraźnej pomocy medycznej wyposażone w odpowiedni sprzęt, umywalkę oraz leżankę. Pomieszczenia pomocy skomunikowane będą systemami teletechnicznymi z odpowiednimi służbami w celu nawiązania natychmiastowego połączenia i wezwania pomocy.

STREFA VIP.

Do strefy VIP zapewniono niezależnie wejście wraz z podjazdem, drop off w strefie nie dostępnej dla innych kibiców. Foyer wejściowe połączone jest reprezentacyjną klatką schodową z właściwą strefą VIP znajdującą się na poziomie +1. W strefie tej znajduje się bar/ restauracja z odpowiednią przestrzenią podzieloną na część Gold i Silver. Każda z tych części ma swój bufet z zapleczem oraz zespół toalet. Na tyłach baru znajdują się pomieszczenia loży otwierających się na boisko oraz wejścia na trybunę honorową. Wejście na trybunę honorową prowadzi przez poszerzone womitoria i przestrzeń reprezentacyjnego tarasu.

Do loży honorowych zapewniono możliwość obsługi cateringowej. Cała strefa VIP objęta będzie systemem ochrony i nadzoru.

Wszystkie pomieszczenia w ramach przewidzianego budżetu cechował będzie wysoki standard wykończenia.

STREFA PRASOWA.

Pomieszczenia dla prasy znajdują się na kondygnacji 3. Dostępne są one z wejścia z dostępem do strefy mieszanej. W pomieszczeniach na parterze przewidziano dwa studia telewizyjne oraz strefę kontroli dostępu wraz miejscem wydawania akredytacji.

Strefa wejścia dla prasy będzie miała połączenie ze strefą mieszaną, a przez nią z pomieszczeniami zawodników trenerów, działaczy PZPN i FIFA , studiami i biurami obsługi.

POMIESZCZENIA DLA ZAWODNIKÓW.

Pod trybuną honorową na parterze znajdą miejsce szatnie zawodników wraz z towarzyszącymi im pomieszczeniami.

Zaprojektowano dwa zespoły szatni obejmujące również pomieszczenia sanitarne oraz pomocnicze, takie jak pomieszczenia odnowy biologicznej, rozgrzewkowe i inne. Znajdą się tutaj także odpowiednie szatnie trenerów.

Każdy zespół szatni stanowi autonomiczną, zamkniętą całość pozwalającą na odizolowanie zawodników, aby w spokoju i skupieniu mogli przygotować się do spotkania. Pomóc mają w tym także odpowiednie wygłuszenia i rozwiązania akustyczne i architektoniczne.

W strefie zawodników zaprojektowano również szatnie i sanitariaty dla juniorów.

Wszystkie pomieszczenia w tej strefie odpowiadać będą wytycznym PZPN i FIFA.

ADMINISTRACJA I INNE POMIESZCZENIA.

Pomieszczenia administracji obiektu, policji, speakera i inne, niezbędne dla funkcjonowania obiektu zaprojektowano na poziomie +2.

DOJAZDY I PARKINGI

Dojazd do obiektów sportowych i parkingów zapewniony jest od ulicy Technologicznej.
Strefy parkingów zlokalizowano od zachodu i północy budynku.

Parkingi zapewnią odpowiednią ilość miejsc parkingowych i komunikacyjnie łączą się bezpośrednio z otaczającą stadion promenadą.

W północnej części parkingów znajdować się będą miejsca postojowe dla autokarów.

Po południowej stronie stadionu zlokalizowane zostanie miejsce dla wozów transmisyjnych. Taka lokalizacja umożliwi pełny dostęp do południowego horyzontu dla satelitarnych wozów transmisyjnych.
Strefa parkingu VIP`ów oraz podjazdy dla prasy i zawodników zostały wydzielone i posiadają bezpośrednie połączenie ze strefą wejściową VIP.

Podjazd dla autokarów kibiców drużyny gości wydzielono w północno- wschodnim narożniku stadionu, bezpośrednio przy wejściu do sektora dla nich przeznaczonego.

DOJAZDY POŻAROWE

Drogi pożarowe poprowadzono wzdłuż elewacji stadionu. Droga pożarowa zapewnia odpowiedni i swobodny ruch wozów strażackich oraz odpowiednią obsługę pożarową obiektu.

INSTALACJE WEWNĘTRZNE

Kubatura obejmująca strefę VIP oraz pomieszczania dla zawodników i prasy oraz administrację stadionu objęta będzie mechanicznymi instalacjami wewnętrznymi. Zaprojektowana zostanie instalacja wentylacji nawiewno- wywiewnej wraz z klimatyzacją, instalacje grzewcze, wodno-kanalizacyjne, elektryczne wraz z automatyką i BMS . Instalacje niskoprądowe oprócz systemów kontroli dostępu obejmować będą instalacje pożarowe SAP, DSO, jak również CCTV, sieć strukturalną i inne niezbędne systemy.

Wszelkie pomieszczenia sanitarne i gastronomiczne w otwartej części stadionu również wyposażone będą w niezbędne instalacje.

Obiekt wyposażony będzie w odpowiedni system nagłośnienia stadionowego oraz informacji wizualnej.

Dla odpowiedniego oświetlenia powierzchni boiska na krawędzi dachu zamontowany zostanie wydajny system oświetlenia zapewniający odpowiednie parametry.
Ze względu na dużą powierzchnię dachów zaprojektowany zostanie system retencji wód opadowych, które to wody zostaną wykorzystane do nawadniania murawy boiska i terenów zielonych.

KONSTRUKCJA

Elementy konstrukcyjne dobrano na podstawie wstępnych analiz statyczno-wytrzymałościowych biorąc bod uwagę wymagania związane z bezpieczeństwem, użytkowaniem, trwałością, wytycznymi architektonicznymi (estetyką) oraz kosztami realizacji i eksploatacji obiektu. Podstawową geometrię układów konstrukcyjnych dobierano z uwzględnieniem przewidywanych wartości sił przekrojowych oraz zasady maksymalnego uproszczenia przebiegu obciążeń – co pozwala na istotna optymalizację kosztów realizacji konstrukcji już na etapie koncepcji.

Budynek klubowy przewidziano do wykonania w konstrukcji żelbetowej monolitycznej w układzie szkieletowym z wykorzystaniem do usztywnienia układów ramowych budynku. Ściany zewnętrzne będą pełniły rolę osłonową / wypełniającą.

Zadaszenie nad trybunami
• płatwie stalowe belkowe z profili walcowanych dwuteowych, od strony boiska i od strony okapu ceowe dopasowane pod względem architektonicznym
• płatwie opierane będą na dźwigarach stalowych kratowych z częścią przy boisku wykonaną formie blachownicy o zbieżnej geometrii; zastosowano wspornikowy schemat statyczny dźwigarów z oparciem przegubowym na słupie żelbetowym i odciągu przy okapie w postaci rury stalowej
• dach z możliwością odśnieżania - konstrukcja monitorowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego

Trybuny wykonane zostaną jako żelbetowe prefabrykowane, opierane na układach ramowych słupy + belki skośne (również żelbetowe i prefabrykowane). Rozstawy osi konstrukcyjnych zostały zoptymalizowane pod kątem funkcji stadionu.

Konstrukcja elewacji stadionu zaprojektowana zostanie z membrany np. PTFE rozpiętej na stężanych ramkach z profili stalowych. Profile będą przekazywać obciążenia na konstrukcje zadaszenia trybun (węzeł górny) i konstrukcje łukową (węzeł dolny) zaprojektowaną w formie kratownicy z krawężnikami i słupkami rurowymi oraz z niewielkimi wizualnie krzyżulcami cięgowymi (napinane pręty średnicy d=50mm). Kratownica łukowa będzie częściowo stabilizowana ramkami pod PTFE oraz punktowo podbierana na konstrukcji żelbetowej trybun. Na podstawie szacunkowych obliczeń wstępnie założono dwa punkty podparć pośrednich.

Fundamenty dopasowane zostaną do warunków hydrogeologicznych oraz wielkości przenoszonych obciążeń. Wstępnie założono posadowienie bezpośrednie w formie ław i stóp fundamentowych.

W konstrukcji stadionu przewiduje się wykonanie dylatacji zgodnie z wymaganiami właściwych norm. Zastosowane podziały umożliwiają również wprowadzenie elastycznego etapowania realizacji inwestycji.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl