Konkurs architektoniczny pn.: „Koncepcja architektoniczno – urbanistyczna kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem w Poznaniu.”
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • mode:lina™ oraz DEMIURG
Skład zespołu:

Projektowana kładka zlokalizowana jest w otoczeniu historycznych dzielnic Poznania, wśród zielonych nadbrzeży Warty i Cybiny. Współczesny kształt rzek to efekt podjętych działań, które na dobre zmieniły ich bieg i związały jej przyszłość z zielenią oraz rekreacją. Doliny rzeczne w Poznaniu to także nierozerwalny element stworzonego przez Władysława Czarneckiego szerokiego przedwojennego urbanistycznego planu klinów zieleni, który po dziś dzień wyznacza kierunki kształtowania struktury przestrzennej Poznania.

Kontekst miejsca - zieleń, naturalny krajobraz oraz walory rekreacyjne odegrały swoją pierwszoplanową rolę w procesie projektowym. Wypełniona zielenią kładka zaciera granice między nową architekturą, a istniejącym krajobrazem. Jej konstrukcja i architektoniczna forma zostały oparte na przejrzystości geometrycznej struktury, która jest tłem dla różnorodnej miejskiej struktury otaczającej projektowany obszar.

Dotychczas rozdzielone topografcznie zróżnicowane obszary funkcjonalne miasta łączą się w przedłużeniu swoich intuicyjnych ciągów komunikacyjnych. Kładka wyrastając z zielonego naturalnego kontekstu, w którym się znajduje, łączy brzegi rzek na wzór strukturalnej budowy roślin, które stanowiły konceptualne odniesienia do projektu.

Projektowana przeprawa to prosta ale rozpoznawalna forma, która respektuje istniejący już krajobraz. Zaproponowana bryła nie tylko jednoczy się z naturalnym otoczeniem, ale wykorzystuje i potęguje jego swobodną rekreacyjną atmosferę. Utrzymuje równowagę pomiędzy ingerencją człowieka w środowisko, a zachowaniem jego atrakcyjnego naturalnego środowiska.

Prosta, na pierwszy rzut oka, architektura zlewającego się z zielenią mostu, przy bliższym doświadczeniu zaskakuje dynamizmem swojej złożonej geometrycznej struktury. Geometryczne zabiegi harmonizują bryłę mostu z kontekstem zróżnicowanego otoczenia. Tak skomponowana bryła ukrywa i czyni niezauważalnymi jej elementy konstrukcyjne, a rozrzeźbienie betonu podkreśla jej nowoczesną i lekką formę.

Po dokładnej analizie komunikacji i rozwoju Chwaliszewa oraz Berdychowa projekt nie mógł pominąć możliwości realizacji dodatkowej odnogi kładki prowadzącej bezpośrednio do nowych budynków Politechniki Poznańskiej. W ten sposób koncepcja opcjonalnie zakłada skomunikowanie rozbudowywanego obszaru kampusu w ramach jednego spójnego kompozycyjnie założenia. Takie rozwiązanie poprawia dostęp do kładki z zachodniego brzegu jeziora Maltańskiego i realizuje ustalone dla tego obszaru wytyczne planistyczne wskazujące miejsca wyprowadzenia ciągu pieszego w kierunku jeziora.

Zakładając, że jedną z najważniejszych wytycznych było zachowanie osi widokowych, projekt konstrukcyjny eliminuje konieczność budowy pylonów i wystających ponad ścieżkę przęseł mostu – otwierając szerokie perspektywy na najważniejsze dominanty Poznania.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl