Konkurs SARP nr 978 na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie na Prawobrzerzu
Projekt konkursowy

<<< powrót
 • M. Kowalski, M. Podlewski, U. Ramus, M. Trawiński
Skład zespołu:
 • arch. Michał Kowalski  
 • arch. Marcin Podlewski  
 • arch. Urszula Ramus  
 • stud. Michał Trawiński  
 •  
 • wizualizacje:  
 • WIMM digital  
 •  
 • wizualizacje wnętrz:  
 • arch. Michał Siedacz  
 • http://mskoncept.pl/  
 •  

Idea kształtowania przestrzeni i formy architektonicznej

Zaprojektowaliśmy przestrzeń wielofunkcyjną, dostępną dla użytkowników w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach, lokalnych mieszkańców i przyjezdnych, miłośników książek, ale również zwolenników rekreacji, sportu, dobrej zabawy, czy po prostu lenistwa. Zaproponowaliśmy ogrody odizolowane od zgiełku otoczenia w formie domkniętych, częściowo zagłębionych poniżej istniejącego poziomu terenu wnętrz parkowych oraz półotwartych dziedzińców i wewnętrznych ogrodów o charakterze atrium. Układ zabudowy jest ściśle powiązany z otoczeniem. Od wschodu proponowana zabudowa formuje nowy plac miejski wyznaczony przez istniejący kościół i domknięty projektowanym budynkiem biblioteki. Od północy uzupełnia i domyka pasaż handlowo – usługowy. Od zachodu kontynuuje pierzeje ulicy Jarosława Iwaszkiewicza, zaprasza przechodniów do wnętrza kawiarni. Od południa przestrzeń ogrodów stanowi kontynuacje pasa zieleni wcinającego się w teren osiedla tworząc jego atrakcyjną kulminację funkcjonalno-przestrzenną. Projektowana Aleja Moli Książkowych przechodzi przez budynek biblioteki, dzięki wejściom do holu od południa i od północy łączy ulicę Mari Dąbrowskiej z zaproponowanym pasażem usługowo-handlowym. Mieszkańcy i przyjezdni mogą przejść w głąb zaproponowanych ogrodów zaczynając spacer od budki z miejscem do wymiany książek ulokowanej bezpośrednio przy ulicy Mari Dąbrowskiej. Element ten zaprasza przypadkowych przechodniów do rozpoczęcia podróży do świata książek. Dalej, wzdłuż całej alei ulokowano ławki w otoczeniu zieleni, odizolowane od zgiełku ulicznego parkowymi nasypami ziemnymi. Następnie spacer można kontynuować przechodząc przez wielofunkcyjną przestrzeń holu wejściowego biblioteki, gdzie planuje się wystawy plastyczne i dalej przejść na zakupy na pasaż handlowo – usługowy. Alternatywnie użytkownicy mogą spędzić czas w jednym z wnętrz parkowych, opalając się na tarasach słonecznych, czytając książkę, leżąc na pochyłym zboczu, odpoczywając nad stawem, oglądając spektakle w amfiteatrze, uczestnicząc w potańcówkach i koncertach organizowanych na deskach sceny, a zimą jeżdżąc na łyżwach lub sankach. Geometria wnętrz ogrodowych w formie nasypów ziemnych powstałych po wydobyciu ziemi z zagłębionej poniżej terenu części, pozwala na spędzanie czasu bez uciążliwego zgiełku i hałasu dobiegających ze skrzyżowania ulic Jarosława Iwaszkiewicza i Marii Dąbrowskiej. Analogicznie forma płaszczyzny skośnej o nachyleniu 25 stopni zostaje wprowadzona do geometrii dachów projektowanego budynku, wpisująca się w złożony charakter istniejących budynków mieszkaniowych i sylwetę przyległego kościoła. Teren jest otwarty 24 godziny na dobę, nieogrodzony, przestrzeń jest kształtowana z naciskiem na udogodnienia dla pieszych i osób korzystających z transportu publicznego.

Zagospodarowanie terenu

Celem kształtowania przestrzeni było stworzenie zatopionego w parku miejskim centrum aktywności lokalnych, kreowanie połączeń z istniejącymi przestrzeniami i obiektami. W ten sposób powstały: plac publiczny między kościołem i projektowaną biblioteką, pasaż handlowo-usługowy z wejściem do budynku biblioteki oraz ogród będący kulminacja pasa zieleni wcinającego się w osiedle od wschodu na przedłużeniu zieleni Szczecińskiego Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa. Zapewniliśmy aktywne pierzeje od strony przestrzeni publicznych, zapraszające potencjalnych użytkowników do korzystania z bogatej oferty programowej biblioteki, która z racji wielofunkcyjności ma potencjał by być centrum kulturalnym osiedla, nie tylko miejscem dla miłośników książek. Oprócz dwóch pagórkowato ukształtowanych zielonych wnętrz ogrodowych z amfiteatrem i stawem zaproponowano pasy zielni z miejscami do aktywności sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych: gry w bule, gry w szachy, gry w ping-ponga oraz miejsce na wystawy plenerowe ulokowane na murkach oporowych zaprojektowanych pagórków parkowych, wzdłuż ciągów pieszych ulic Jarosława Iwaszkiewicza i Marii Dąbrowskiej, co ma zachęcać przechodniów do dalszej penetracji całego terenu i zachęcać do wejścia do budynku. Inwestycje zaprojektowaliśmy zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Budynek jest ulokowany w nieprzekraczalnej linii zabudowy, jego maksymalna wysokość to 12m. Zapewniliśmy wyższa niż wymagana ilość powierzchni biologicznie czynnej oraz mniejszą niż maksymalna powierzchnie zabudowy. Rekomendujemy wydzielenie całość terenu pod potrzeby pieszych i lokalizację wjazdu dla samochodów osobowych od strony ulicy Jarosława Iwaszkiewicza. 21 miejsca parkingowych w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami mogłoby się znaleźć w pasie równoległym do ulicy Jarosława Iwaszkiewicza. Takie rozwiązanie pozwala na odizolowanie reszty terenu od ruchu kołowego i podkreślenie kameralności zielonych wnętrz oraz alei parkowych. Pod sam budynek dopuszczalny byłby jedynie wjazd dla służb ratunkowych (w tym droga pożarową poprowadzoną wzdłuż dłuższej elewacji projektowanego budynku) z wjazdem od strony ulic Marii Dąbrowskiej i wyjazdem od strony ulicy Jarosława Iwaszkiewicza. Przed budynkiem byłyby dopuszczalne miejsce postojowe/ zatoczki dla dwóch autokarów. W celu spełnienia założeń obowiązującego MPZP przewidziano jednocześnie możliwość lokalizacji miejsc postojowych (15 miejsc, w tym jedno dla osób z niepełnosprawnościami m czyli 1 miejsce postojowe na 100m 2 powierzchni użytkowej, według zapisów obowiązującego MPZP) bezpośrednio przed budynkiem na działce budowlanej nr ew. 74. Ze względu na proponowany priorytet ruchu pieszego i kameralny charakter projektowanej przestrzeni nie jest to rozwiązanie preferowane. Miejsca postojowe zaprojektowano częściowo z nawierzchnią zieloną wzmocnioną siatką techniczną, oraz powierzchnią utwardzoną płytami betonowymi w linii kół samochodowych. Miejsca postojowe dla autokarów zaprojektowano z nawierzchnią z kostki betonowej ażurowej obsadzonej trawą.

Rozwiązania funkcjonalno - przestrzenne

Między częścią biblioteczną, a częścią z salą wielofunkcyjną i kawiarnią zaprojektowaliśmy hall wejściowy, dzięki czemu wszystkie główne funkcje w budynku mogą działać niezależnie od siebie. Przestrzeń biblioteczną ukształtowaliśmy w formie hali o szkieletowej konstrukcji drewnianej. Strefę biblioteki dla dorosłych ulokowano na parterze budynku wokół wewnętrznego ogrodu o charakterze małego atrium. Na antresoli znajduje się od południa strefa dla dzieci, a od północy na piętrze strefa multimediów. Na parterze wokół patio, ulokowaliśmy meble ruchome, których aranżacja może się zmieniać według potrzeb. W części pod antresolą znajdują się wysokie regały z książkami. W jednoprzestrzennym wnętrzu hali biblioteki wydzieliliśmy zamknięte pomieszczenia część z nich ma doświetlenie w formie świetlików dachowych inne nie mają zupełnie światła lub maja regulowany dostęp ilości światła. Z biblioteki roztacza się widok na przyległe ogrody, który można kontemplować czytając książki przy jednym z biurek, strefy relaksu lub z poziomu antresoli.

Dachy budynku opadają w kierunku ogrodu wewnętrznego, pozwalając tym samym na odprowadzanie wody na teren biologicznie czynny. Zielone atrium ma być dodatkowym wydzielonym pokojem, który oprócz funkcji doświetlenia stanie się dodatkowa czytelnia, pozwalającą na czytanie książek na wolnym powietrzu z dala od zgiełku. Przestrzeń dla dzieci ulokowana na antresoli została odizolowana od strefy dla dorosłych, jej ogromnym walorem jest wysokość oraz bardzo dobre nasłonecznienie od strony południowej z ochrona przed nadmiarem światła w formie drewnianych żaluzji na elewacji. Przestrzeń ze strefami dla dzieci pod skośnym dachem ma charakter poddasza lub domku na drzewie, jej wysokość podkreślają elementy wiszące podczepione do dachu: huśtawki, lampy. Dzieci są odizolowane przestrzennie od poważnego świata dorosłego czytelnika, ale jednocześnie maja wgląd na parter budynku, mogą patrzeć i uczyć się jak dorośli korzystają z biblioteki. Pomieszczenia biurowe i pomocnicze dla pracowników biblioteki ulokowano w sąsiedztwie informacji, pod stropen piętra w części północnej.

Sala wielofunkcyjna może być aranżowana na wiele sposobów dzięki systemowi ruchomych podestów i krzeseł. Odrębne wejścia pozwalają na wydzielenie części mniejszej lub części większej w zależności od skali organizowanej imprezy. Od strony północnej przewidziano wyjście ewakuacyjne oraz wejście na salę wielofunkcyjną dla prowadzących imprezy / aktorów, ulokowane bezpośrednio przy małym zapleczu sceny. Istnieje pośrednia możliwość doświetlenia światłem dziennym sali wielofunkcyjnej dzięki przeszkleniu w jej górnej wschodniej części, wychodzącej na ogród zimowy na antresoli. Przeszklenie można zasłaniać kotarą w czasie projekcji i przedstawień. Ogród zimowy na antresoli jest miejscem wyciszenia, relaksu i przedsionkiem wejściowym na zielony tras na dachu nad hallem wejściowym.

Konstrukcja i materiały

Hale biblioteki, hol oraz foyer zaprojektowaliśmy jako drewnianą konstrukcja szkieletową obudowaną ścianami osłonowymi ze szkła oraz ścianami osłonowymi warstwowymi wykończonymi na zewnątrz, w parterach cegłą klinkierową w kolorze białym oraz drewnem sosnowym na piętrze. Ochronę przed światłem na poziomie antresoli zapewniają pionowe żaluzje drewniane z drewna sosnowego. Sala wielofunkcyjna posiada konstrukcję żelbetową. Schody zaprojektowaliśmy jako jednobiegowe o konstrukcji drewniano-stalowej. Ściany wewnętrzne działowe zaproponowaliśmy jako murowane z cegły klinkierowej białej, która ma pełnić także funkcje rdzeni termicznych akumulujących ciepło z promieni słonecznych wpadających do wnętrz pomieszczeń przez liczne przeszklenia. Strop antresoli posiada konstrukcję drewniano stalową słupową żebrową.

Jako materiały wykończeniowe wewnętrzne zaproponowaliśmy dodatkowo podłogi z płyt betonowych w hallu, foyer, kawiarni i części pomocniczej (toalety, korytarz etc). W hali biblioteki zaproponowaliśmy natomiast posadzkę z betonu szlifowanego barwionego na kolor granatowy oraz w pomieszczeniach zamkniętych podłogę z desek drewnianych. Drewniane balustrady antresoli zostały zakomponowane jako regały ekspozycyjne na książki i prasę, dodatkowo zabezpieczone siatką tekstylną. Przeszklenia przewidziano jako systemowe z profilami aluminiowymi w kolorze antracytowym. Drzwi zewnętrzne są wykonane ze stolarki drewnianej w ramach aluminiowych. Drzwi wewnętrzne fornirowane drewnem sosnowym. Sufity są malowane na biało, instalacje wentylacji i klimatyzacji widoczne bez sufitów podwieszanych. Salę wielofunkcyjną zaproponowaliśmy wykończoną panelami akustycznymi drewnianymi, z podłoga drewnianą, podestami ruchomymi i krzesłami w kolorze granatowym. Nad wejście głównym od strony południowej w pasie wykończonym drewnem sosnowym ulokowaliśmy neon z napisem Miejska Biblioteka Publiczna. Elementy zagospodarowania terenu wykonano z cegły klinkierowej białej (wykończenie ścian oporowych - miejsce na wystawy plenerowe), drewna i stali malowanej proszkowo na kolor biały (elementy ławek, scena i podesty) kostki betonowej ażurowej (parkingi) płyt betonowych prostokątnych (posadzki schody terenowe). Konstrukcja zadaszeń plenerowych stalowa, malowana proszkowo na kolor biały, uzupełniona lekkim, sezonowym, tekstylnym przykryciem. Oświetlenie terenu w formie niskich kubików osiedleniowych i latarni nawiązujących kształtem do formy projektowanego budynku.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl