Konkurs architektoniczny pn.: „Koncepcja architektoniczno – urbanistyczna kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem w Poznaniu.”
Projekt konkursowy

<<< powrót
 • Graph’it Studio
Skład zespołu:
 • Architektura:  
 • Graph'it  
 • arch. Paweł Łaguna  
 • arch. Michał Zając  
 • arch. Artur Jóźwik  
 • arch. Dominika Nguyen  
 • arch. Monika Draber  
 • stud. arch. Marta Zuzga  
 •  
 • http://graphit.pl/  
 •  
 •  
 • Konstrukcja:  
 • Certus Via  
 • mgr inż. Bogusław Markocki  
 •  
 • http://www.certusvia.com/  
 •  

Koncepcja.

„Most „lekko i mocno” góruje nad rzeką. Nie tylko łączy on już istniejące brzegi. Brzegi ujawniają się jako brzegi dopiero wtedy, gdy są złączone mostem.(…) Most skupia Ziemię jako okolicę rzeki.”
M. Heidegger. “Budować, mieszkać, myśleć.”


Nasz pomysł opiera się na stworzeniu przestrzeni spotkań, integracji i partycypacji wszystkich grup społecznych. Aby inwestycja stała się sukcesem i wizytówką Poznania, musi przyciągać nie tylko spieszących do pracy przechodniów, czy pędzących kolaży. Zamiast jedynie ułatwiać komunikację, chcemy zaprosić pieszych i rowerzystów, starszych i młodszych, rodziny z dziećmi oraz zakochanych nastolatków do zwolnienia, a nawet zatrzymania się w trakcie codziennych aktywności. Tylko w ten sposób stworzymy nową przestrzeń w umysłach Poznaniaków oraz odwiedzających rejon Ostrowa turystów. Prócz samej kładki proponujemy bogaty program zagospodarowania bezpośredniego otoczenia na południowej stronie cypla.

„Wciągnięci” przez kładkę rowerzyści i przechodnie odnajdą tu lokalne miejsce spotkań, integracji, odpoczynku oraz kontaktu z naturą. Poprzez odpowiednie kształtowanie formy przeprawy, roślinności, ścieżek oraz przestrzeni publicznej, chcielibyśmy stworzyć serię scen/kadrów, które umożliwiałyby budowanie multisensorycznych doznań (aktywizacja wzroku, słuchu, dotyku) w trakcie interakcji z drugim człowiekiem i przestrzenią.

Forma.

„Most skupia na swój sposób przy sobie Ziemię i Niebo”
M. Heidegger. “Budować, mieszkać, myśleć.”


Podstawowym założeniem do formowania konstrukcji, było spełnienie założeń ideowych oraz poszanowanie dla miejsca lokalizacji kładki. Badanie kluczowych dla rejonu Ostrowa Tumskiego panoram oraz otwarć widokowych, skłoniło nas do rezygnacji z wszelkiego rodzaju wysokich pylonów czy łuków, które niewątpliwie odciągałyby uwagę od lokalnych dominant wysokościowych, szczególnie wież Bazyliki archikatedralnej. Kładka kształtowana jest więc w sposób możliwie płaski, horyzontalny, podkreślając zróżnicowaną zabudowę wyspy i Chwaliszewa.

Jednocześnie podążając za ideą aktywizacji rejonu Ostrowa, kładka w środkowej części przyjmuje formę amfiteatru umożliwiającego swobodne zejście na teren cypla oraz odpoczynek na drewnianych siedziskach. W tym miejscu krzyżują się również dwa zjazdy prowadzone wzdłuż przęseł od strony Chwaliszewa i Berdychowa, tworząc niewielki plac. Stanowi on najbardziej publiczne miejsce na terenie - centrum funkcjonalne i komunikacyjne. Może być sceną codziennych spotkań, czy okazjonalnych występów ulicznych artystów. Miejsce to może stanowić początek wspólnego spaceru, czy przejażdżki rowerowej lub jej koniec dla osób podążających w przeciwnych kierunkach. Od strony południowej, schody podkreślone są łukiem konstrukcyjnym, podtrzymującym środkową część kładki, nadając jej dodatkowej dynamiki i lekkości.

Komunikacja.

„Zawsze i za każdym razem inaczej most prowadzi tam i tu powolne i śpieszne drogi ludzkie(…).”

M. Heidegger. “Budować, mieszkać, myśleć.”


Wydaje się, że rozwój szeroko pojętej ergonomii, a szczególnie badań nad percepcją przestrzeni, jej wpływu na sprawność działania i ogólne samopoczucie człowieka wywołał zmiany w postrzeganiu problemu projektowania w skali urbanistycznej Ergonomia przestała pełnić jedynie funkcję gwaranta ekonomicznej efektywności, bezpieczeństwa i poprawnych warunków bytowania w projektowanych przestrzeniach urbanistycznych. Szczególny nacisk kładziony jest na indywidualne i subiektywne potrzeby jednostki.

Aby podświadomie zachęcić użytkowników do eksploracji nowych dróg na wyspie, w projekcie zastosowano znane już powszechnie wyniki badań grupy Space Syntax. Zespół B. Hillera dowiódł, że ludzie poruszają się w oderwaniu od matematycznie najkrótszych dróg. Postanowiono więc stworzyć alternatywny model przybliżający proces decyzyjny podczas nawigacji. Po wnikliwej obserwacji opracowano metodę zapisu zależności przestrzennych w postaci grafu, gdzie ulice zaznaczane są liniami, a skrzyżowania, jako węzły bez skalowania do faktycznych długości. Innym typem grafów są rysunki biorące pod uwagę kąt pomiędzy poszczególnymi ulicami.

Forma kładki dostosowana jest więc do założeń sprawnej i bezpiecznej komunikacji, a jednocześnie ułatwiać ma decyzję o spróbowaniu nowej trasy. W tym celu zamiast jednej, usytuowanej pod kątem prostym pochylni zjeżdżającej na cypel, zaproponowano dwie pochylnie dla rowerów, odchodzące pod niewielkim kątem w stronę placu położonego w rejonie schodów/amfiteatru. Płynne przeplatanie się ścieżek rowerowych oraz wydzielonych ciągów pieszych ma ułatwić nie tylko komunikację pomiędzy Chwaliszewem(A), a Berdychowem(B), ale również zachęcić do podróży w kierunku północnym(C).

Z placu na który dostać się możemy zarówno pochylniami, jak i schodami/amfiteatrem, ścieżki rozchodzą się na teren zagospodarowanego cyplu Ostrowa Tumskiego. Podążając na południe, trafić można w rejon punktu widokowego. Schodząc pochylnią terenową spacerowicze mogą zejść na najniższy taras uzyskują bezpośredni dostęp do rzeki. Podążając na północ znajdziemy się w rejonie osiedla mieszkaniowego, a dalej zabytkowej zabudowy Ostrowa Tumskiego.

Ciąg pieszy na głównym pomoście kładki został podzielony materiałem nawierzchni. Drewniany pomost wyznacza strefę uspokojonego ruchu oraz siedzisk zintegrowanych z barierką. Daje możliwość obserwacji południowej części cypla.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zaprojektowano rozwiązanie drogowe dla ciągu pieszo- rowerowego, stanowiącego połączenie kładki w rejonie ulic Przystań i Jacka Rychlewskiego z istniejącą i planowaną infrastrukturą drogową, z uwzględnieniem dowiązania do tzw. Wartostrady, biegnącej wzdłuż brzegu rzeki Cybina. Kładka w tym miejscu płynnie przechodzi w pochylnię terenową, prowadzącą na Wartostradę. Kładka dowiązana jest do istniejących rozwiązań drogowych dla ciągu pieszo- rowerowego po stronie Chwaliszewa.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl