Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przedszkola i żłobka w Jemielnicy
Wyróżnienie

<<< powrót
 • M.O.C. Architekci
Skład zespołu:
 • Błażej Janik  
 • Ewa Janik  
 • Krzysztof Kaczmarczyk  
 • Martyna Wyrwas  
 • Agata Wiatrek  
 • Paulina Cziba  
 •  
 •  
 • http://www.mocarch.pl/  
 •  

UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE

Projektowany budynek przedszkola i żłobka zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Długiej, z której to planowana jest obsługa komunikacyjna inwestycji. Główne wejście do budynku przewiduje się od zachodu, od strony strefy parkingowej – na obszarze opracowania zostanie zrealizowany parking dla samochodów, zgodny z parametrami założonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Od strony północnej zaprojektowano niezależne wejście do budynku, obsługujące blok żywieniowy (z tej strony odbywać się będą regularne dostawy do kuchni).

ZAŁOŻENIA IDEOWE

Ze względu na charakter instytucji oraz jej przyszłych użytkowników założono, że projektowana siedziba przedszkola i żłobka powinna być obiektem parterowym, pozbawionym wszelkich barier architektonicznych oraz konieczności pokonywania różnic wysokości. Koncepcja zakłada również zorganizowanie wszystkich funkcji w ramach jednej zwartej bryły obiektu – od zaplecza technicznego po zewnętrzną strefę zabaw. Poza budynkiem pozostają jedynie parking z placem gospodarczym oraz wydzielone przestrzenie rekreacyjne. Całość mają dopełniać grupy zieleni izolacyjnej, zlokalizowane wzdłuż obwodu budynku. Przyjęta w projekcie kubatura na planie okręgu skraca długość elewacji zewnętrznej, dzięki czemu wizualnie zmniejsza się masa obiektu. Prostopadłościenna pustka wewnętrzna stanowić ma swego rodzaju inwersję otaczającej drobnej zabudowy jednorodzinnej a sam budynek pełnić może rolę lokalnej dominanty.

UKŁAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY

Bryłę budynku stanowi jednokondygnacyjny walec z wydrążonym w środku kwadratowym dziedzińcem. Wewnętrzne patio z założenia ma stanowić centralną wielofunkcyjną przestrzeń zabaw, nauki i odpoczynku, dostępną z wszystkich części budynku. Jest to tym samym bezpieczna i kontrolowana strefa przebywania dzieci, niedostępna dla osób postronnych.

Hol wejściowy wraz z podcieniem zlokalizowano od strony południowo-zachodniej. Z tej strefy możemy dostać się bezpośrednio do żłobka lub oddziałów przedszkolnych. W północnej części budynku rozplanowano natomiast funkcje techniczne wraz z zapleczem kuchennym. Z holu wejściowego możemy także dostać się do pomieszczeń administracyjnych. Rozkład poszczególnych funkcji podąża za oświetleniem słonecznym – sale przedszkola i żłobka zostały wyeksponowane w kierunku południowowschodnim, węzeł kuchenny posiada oświetlenie od strony północnej.

Wokół centralnego dziedzińca rozchodzi się strefa holu, z którego dostajemy się wprost do sal przedszkolnych. Strefę tę wydzielają mobilne ściany szklane, które w czasie sezonu wiosenno-letniego mogą zostać łatwo złożone, powiększając przestrzeń dziedzińca. Zabudowa ścian w strefie holu pełni również funkcję szatni dla oddziałów przedszkolnych. W części północnej hol przechodzi w otwartą przestrzeń sali wielofunkcyjnej z wydzieloną jadalnią. Układ ten zapewnia możliwość elastycznej zmiany aranżacji przestrzeni – w razie potrzeb salę można dzielić lub scalać, mając do dyspozycji ok. 160 m2 (jako powiększona jadalnia, sala zabaw i imprez okolicznościowych, sala gimnastyczna czy sala kinowa).

ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE

Projektowany budynek zostanie posadowiony na płycie fundamentowej, bez podpiwniczenia. Konstrukcję nośną dla stropodachu stanowić będą ściany murowane i żelbetowe. Wiodący element wykończeniowy stanowić będzie drewno, zarówno jako materiał okładzin zewnętrznych (pionowe listwy drewniane na elewacji) jak i wewnętrznych (zabudowy meblowe, podłogi, stolarka okienna i drzwiowa, elementy wyposażenia sal i patio). Koncepcja zakłada wykorzystanie materiałów zdrowych, ekologicznych oraz przyjaznych dla przyszłych użytkowników.

ROZWIĄZANIA INSTALACYJNE I ENERGOOSZCZĘDNE

W ramach projektu przewiduje się wszelkie niezbędne instalacje (co, wodno-kanalizacyjną, wentylację i klimatyzację, elektryczną, teletechniczną, ppoż, itp.) Zadaszenie całego kompleksu przewidziano jako przestrzeń instalacyjno-techniczną. Oprócz koniecznego wyposażenia technicznego (m.in. centrale wentylacyjne) znajdzie się tu miejsce dla małej elektrowni słonecznej – koncepcja zakłada wykorzystanie połaci dachu pod instalację fotowoltaiczną, która w połączeniu z pompą ciepła w znaczący sposób ograniczy zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną. Oszczędzaniu energii sprzyjać będzie także zwarta, nierozczłonkowana bryła obiektu. Centralny dziedziniec umożliwi natomiast sprawną wentylację naturalną wnętrz budynku.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU I ARANŻACJA DZIEDZIŃCA

Całą powierzchnię działki, nieprzeznaczoną pod zabudowę i ciągi komunikacyjne przewidziano jako biologicznie czynną – również płaszczyznę parkingu, który można utwardzić za pomocą betonowej kostki ażurowej czy geokraty. Wokół budynku zaprojektowano niewielkie placyki rekreacyjne, utopione wśród nasadzeń zieleni. Mają stanowić one alternatywną przestrzeń rekreacji i zabaw wobec wydzielonej przestrzeni zabawowej na dziedzińcu. W patio zaprojektowano typowe urządzenia, jak huśtawki, zjeżdżalnie, park linowy oraz alternatywne powierzchnie ogródków warzywnych z własnymi ujęciami wody.

Wszystkie przyjęte w projekcie rozwiązania miały na celu zoptymalizowanie kosztów przyszłej budowy przedszkola i żłobka. Stąd też zwarta jednokondygnacyjna bryła oraz skrócona do minimum długość elewacji zewnętrznej. Obiekt w całości jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzięki wyeliminowaniu potencjalnych barier architektonicznych. W zamyśle autorów przedstawiona koncepcja ma szansę stać się nie tylko racjonalną odpowiedzią na zapotrzebowanie gminy ale także może przerodzić się w przestrzeń o wysokich walorach architektonicznych, które warto przekazywać wychowankom od pierwszych lat życia.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl